Πώς να διαχειρίζεστε τον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας PS4

Πώς να διαχειρίζεστε τον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας PS4

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τον χώρο αποθήκευσης και τα αποθηκευμένα δεδομένα παιχνιδιών στην κονσόλα PlayStation®4 χρησιμοποιώντας τον χώρο αποθήκευσης online του PlayStation®Plus, τον χώρο αποθήκευσης συστήματος της κονσόλας PS4 και τις επιλογές αποθήκευσης USB.

Για να διαχειριστείτε τον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας PlayStation®4, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογής.

Αν θέλετε να ανοίξετε τα αποθηκευμένα δεδομένα μιας εφαρμογής στον χώρο αποθήκευσης online του PlayStation®Plus από την παρουσίαση περιεχομένου ή από τη Βιβλιοθήκη, επισημάνετε την εφαρμογή, πατήστε το κουμπί OPTIONS και επιλέξτε Αποστολή/Λήψη.

Πώς να απελευθερώσετε χώρο στην κονσόλα PS4 για να εγκαταστήσετε ένα νέο παιχνίδι

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης όταν εγκαθιστάτε ένα νέο παιχνίδι. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το παιχνίδι στον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας PS4™, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε κάποιες εφαρμογές. Μην ανησυχείτε, δεν θα χάσετε την πρόσβαση στα παιχνίδια που διαγράψετε. Μπορείτε να κατεβάσετε ξανά την εφαρμογή από τη Βιβλιοθήκη σας όποτε θελήσετε.

 1. Επισημάνετε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε στην παρουσίαση περιεχομένου ή στη Βιβλιοθήκη.
 2. Πατήστε το κουμπί OPTIONS > Διαγραφή.

Αν δεν θέλετε να διαγράψετε τα υπάρχοντα παιχνίδια στον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας PS4, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο παιχνίδι σε έναν εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB ή να αναβαθμίσετε τον σκληρό δίσκο της κονσόλας PS4. Επιλέξτε παρακάτω τον κατάλληλο οδηγό για περαιτέρω οδηγίες.

Πώς να διαγράψετε αποθηκευμένα δεδομένα από την κονσόλα PS4

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογής.
 2. Επιλέξτε Χώρος αποθήκευσης συστήματος, Χώρος αποθήκευσης online ή Χώρος αποθήκευσης USB > Διαγραφή.
 3. Επιλέξτε ένα παιχνίδι και στη συνέχεια επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε ή πατήστε Επιλογή όλων.
 4. Επιλέξτε Διαγραφή και μετά OK για να επιβεβαιώσετε την απόφασή σας.

Πώς να αντιγράψετε τα αποθηκευμένα δεδομένα της κονσόλας PS4 σε μια συσκευή αποθήκευσης USB

Μπορείτε να αντιγράψετε τα αποθηκευμένα δεδομένα σε μια μονάδα USB που είναι συνδεδεμένη στην κονσόλα PS4. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αποθηκευμένα δεδομένα από τη συσκευή αποθήκευσης USB σε μια άλλη κονσόλα PS4 και να συνεχίσετε να παίζετε τα παιχνίδια σας. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο PlayStation™Network για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. 

 1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στην κονσόλα PS4.
 2. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογής > Αποθηκευμένα δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος > Αντιγραφή σε συσκευή αποθήκευσης USB.
 3. Επιλέξτε ένα παιχνίδι.
 4. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε ή πατήστε Επιλογή όλων και μετά Αντιγραφή.

Αν το αρχείο που αντιγράφετε υπάρχει ήδη στη συσκευή αποθήκευσης USB, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Θέλετε να αντικαταστήσετε αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα;".

Θα εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα κάθε έκδοσης, ώστε να δείτε ποια είναι η πιο πρόσφατη. Επιλέξτε Ναι για να αντικαταστήσετε την έκδοση στον χώρο αποθήκευσης USB. Επιλέξτε Όχι για να ακυρώσετε την αντιγραφή.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογής > Αποθηκευμένα δεδομένα σε συσκευή αποθήκευσης USB και επιλέξτε Αντιγραφή στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος.
 2. Επιλέξτε παιχνίδι ή εφαρμογή.
 3. Επιλέξτε τα αποθηκευμένα αρχεία που θέλετε να κατεβάσετε ή πατήστε Επιλογή όλων και μετά Λήψη.

Αν το αρχείο υπάρχει ήδη στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Θέλετε να αντικαταστήσετε αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα;".

Θα εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα κάθε έκδοσης, ώστε να δείτε ποια είναι η πιο πρόσφατη. Επιλέξτε Ναι για να αντικαταστήσετε την έκδοση στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος ή Όχι για να ακυρώσετε τη λήψη.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης