Πώς να διαχειρίζεστε τον αποθηκευτικό χώρο του PS4

Πώς να διαχειρίζεστε τον αποθηκευτικό χώρο του PS4

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τον χώρο αποθήκευσης και τα αποθηκευμένα δεδομένα παιχνιδιών στο PlayStation®4 χρησιμοποιώντας τον χώρο αποθήκευσης online του PS Plus, τον χώρο αποθήκευσης του PS4 και τις επιλογές αποθήκευσης USB.

Για να διαχειριστείτε τα αποθηκευμένα δεδομένα του PS4, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογής.

Αν θέλετε να ανοίξετε τα αποθηκευμένα δεδομένα μιας εφαρμογής στον χώρο αποθήκευσης online του PS Plus από την παρουσίαση περιεχομένου ή από τη Βιβλιοθήκη, επισημάνετε την εφαρμογή, πατήστε το κουμπί OPTIONS και επιλέξτε Αποστολή/Λήψη.

Πώς απελευθερώνω χώρο στο PS4 μου για να εγκαταστήσω ένα νέο παιχνίδι;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απελευθερώσετε μνήμη όταν εγκαθιστάτε ένα νέο παιχνίδι. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το παιχνίδι στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος PS4, ίσως χρειαστεί να διαγράψετε κάποιες εφαρμογές. Μην ανησυχείτε, δεν θα χάσετε την πρόσβαση στα παιχνίδια που διαγράψετε. Μπορείτε να κατεβάσετε ξανά την εφαρμογή από τη Βιβλιοθήκη σας όποτε θελήσετε.  

 1. Επισημάνετε την εφαρμογή που θέλετε να διαγράψετε στην παρουσίαση περιεχομένου ή στη Βιβλιοθήκη.
 2. Πατήστε το κουμπί OPTIONS > Διαγραφή.

Αν δεν θέλετε να διαγράψετε τα υπάρχοντα παιχνίδια στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος PS4, μπορείτε να κατεβάσετε το νέο παιχνίδι χρησιμοποιώντας έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο ή αναβαθμίζοντας τον τρέχοντα σκληρό δίσκο του PS4. Επιλέξτε παρακάτω τον κατάλληλο οδηγό για περαιτέρω οδηγίες.

Πώς διαγράφω τα αποθηκευμένα δεδομένα από το PS4 μου;

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογής.
 2. Επιλέξτε Χώρος αποθήκευσης συστήματος, Χώρος αποθήκευσης online ή Συσκευή αποθήκευσης USB > Διαγραφή.
 3. Επιλέξτε ένα παιχνίδι και στη συνέχεια επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε ή πατήστε Επιλογή όλων.
 4. Επιλέξτε Διαγραφή και μετά OK για να επιβεβαιώσετε την απόφασή σας.

Πώς αντιγράφω τα αποθηκευμένα δεδομένα του PS4 σε συσκευή αποθήκευσης USB;

Μπορείτε να αντιγράψετε τα αποθηκευμένα δεδομένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα PS4. Τα αποθηκευμένα δεδομένα που αντιγράφονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αποθηκευμένα δεδομένα από τη συσκευή αποθήκευσης USB σε ένα άλλο PS4 και να συνεχίζετε να παίζετε τα παιχνίδια σας. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο PlayStation Network για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. 

 1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο σύστημα PS4.
 2. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογής > Αποθηκευμένα δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος > Αντιγραφή σε συσκευή αποθήκευσης USB.
 3. Επιλέξτε ένα παιχνίδι.
 4. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε ή πατήστε Επιλογή όλων και μετά Αντιγραφή.

Αν το αρχείο που αντιγράφετε υπάρχει ήδη στη συσκευή αποθήκευσης USB, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Θέλετε να αντικαταστήσετε αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα;". 

Θα εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα κάθε έκδοσης, ώστε να δείτε ποια είναι η πιο πρόσφατη. Επιλέξτε Ναι για να αντικαταστήσετε την έκδοση στον χώρο αποθήκευσης USB. Επιλέξτε Όχι για να ακυρώσετε την αντιγραφή.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση αποθηκευμένων δεδομένων εφαρμογής > Αποθηκευμένα δεδομένα σε συσκευή αποθήκευσης USB και μετά Αντιγραφή στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος.
 2. Επιλέξτε παιχνίδι ή εφαρμογή.
 3. Επιλέξτε τα αποθηκευμένα αρχεία που θέλετε να κατεβάσετε ή πατήστε Επιλογή όλων και μετά Λήψη.

Αν το αρχείο υπάρχει ήδη στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Θέλετε να αντικαταστήσετε αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα;".

Θα εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα κάθε έκδοσης, ώστε να δείτε ποια είναι η πιο πρόσφατη. Επιλέξτε Ναι για να αντικαταστήσετε την έκδοση στον χώρο αποθήκευσης του συστήματος ή Όχι για να ακυρώσετε τη λήψη.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης