Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης USB σε κονσόλες PlayStation®5

Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης USB σε κονσόλες PlayStation®5

Μάθετε πώς να διαμορφώνετε μια μονάδα USB ως εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB, ποιες μονάδες USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης USB και τι μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB.

Τι μπορείτε να κάνετε με μια διαμορφωμένη μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB

 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε παιχνίδια PS5 και PS4.
 • Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια PS4 απευθείας από μια μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB, κάτι το οποίο σάς παρέχει περισσότερο ελεύθερο χώρο αποθήκευσης στην κονσόλα PS5 για παιχνίδια PS5. 
 • Για να παίξετε παιχνίδια PS5, πρέπει να αντιγράψετε δεδομένα παιχνιδιών από τη μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης SSD της κονσόλας PS5. Είναι πολύ πιο γρήγορο να αντιγράψετε ένα παιχνίδι PS5 από μια μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB αντί να το κατεβάσετε ξανά.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB, την οποία χρησιμοποιήσατε προηγουμένως για την κονσόλα PS4, απλώς συνδέστε τη στην κονσόλα PS5. Θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια PS4 στη μονάδα.

Απαιτήσεις εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB σε κονσόλες PS5

 • SuperSpeed USB 5 Gbps ή μεταγενέστερο.
 • 250 GB ελάχιστος χώρος, 8 TB μέγιστη χωρητικότητα.
 • Δεν είναι εγγυημένο ότι όλες οι συσκευές θα λειτουργούν με την κονσόλα PS5.
 • Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα μέσω κόμβου USB.
 • Δεν μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες μονάδες εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB. Μπορείτε να συνδέσετε πολλές μονάδες USB στην κονσόλα σας, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία κάθε φορά.

Οι ακόλουθες συνδέσεις USB SuperSpeed υποστηρίζονται σε κονσόλες PS5:

 • USB 5 Gbps SuperSpeed (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1) 
 • USB 10 Gbps SuperSpeed (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2*) 
 • USB 20 Gbps SuperSpeed (USB 3.2 Gen2x2**). 

* Υποστηρίζονται συσκευές USB 3.2 Gen1x2, αλλά ως συνδέσεις USB3.2 x1 μίας λωρίδας (5 Gbps). 

** Υποστηρίζονται συσκευές USB 3.2 Gen1x2, αλλά ως συνδέσεις USB3.2 x1 μίας λωρίδας (10 Gbps).

Σημαντικές πληροφορίες για τη σύνδεση

Εάν η μονάδα USB δεν αποσυνδεθεί σωστά, μπορεί να υπάρξει απώλεια, καταστροφή των δεδομένων ή ζημιά στην κονσόλα ή τη μονάδα USB. Ασφαλής αφαίρεση μιας μονάδας USB.

Τρόπος διαμόρφωσης μιας μονάδας USB ως εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB

Όταν διαμορφώνετε μια μονάδα USB, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα, διαγράφονται. Τα δεδομένα που διαγράφονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ανακτηθούν, επομένως να είστε προσεκτικοί και να βεβαιώνεστε ότι δεν διαγράφετε σημαντικά δεδομένα.

Οι μονάδες USB που έχουν χρησιμοποιηθεί ως εκτεταμένοι χώροι αποθήκευσης USB στην κονσόλα PS4 δεν χρειάζεται να διαμορφωθούν ξανά.

Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά να χρησιμοποιείτε μια μονάδα USB με μια κονσόλα PS5, διαμορφώστε τη μονάδα ως εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB ακολουθώντας αυτά τα βήματα: 

 1. Συνδέστε τη μονάδα USB σε μια θύρα USB στο πίσω μέρος της κονσόλας PS5.

 2. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης.

 3. Επιλέξτε Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης USB > Διαμόρφωση ως εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB.

  Όταν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες USB, μπορείτε να αλλάξετε τη μονάδα USB που θα διαμορφώσετε πατώντας Επιλογή άλλης μονάδας USB.

Μην απενεργοποιήσετε την κονσόλα και μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB για όσο διάστημα διαρκεί η διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή ζημιά στην κονσόλα PS5 ή τη μονάδα USB.

Μετακίνηση παιχνιδιών από τον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB στον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας PS5

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Βιβλιοθήκη παιχνιδιών και επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να μετακινήσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί επιλογών και επιλέξτε Μετακίνηση στον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB, Μετακίνηση στον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας (παιχνίδια PS4) ή Αντιγραφή (παιχνίδια PS5).

Για να παίξετε παιχνίδια PS5 που βρίσκονται στον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB, πρέπει να μεταβείτε στη βιβλιοθήκη παιχνιδιών και να αντιγράψετε το παιχνίδι στον χώρο αποθήκευσης της κονσόλας από το μενού επιλογών. Είναι πιο γρήγορο να αντιγράψετε παιχνίδια αντί να τα κατεβάσετε ξανά. Επίσης, είναι πιο γρήγορο από ό,τι να τα εγκαταστήσετε ξανά από τον δίσκο, αν το παιχνίδι στον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB διαθέτει πρόσθετα ή έχει ενημερωθεί.

Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια PS4 απευθείας από τη μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB.

Αυτόματη λήψη παιχνιδιών PS4 σε εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB

Για να ορίσετε τη μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB ως την προεπιλεγμένη τοποθεσία για την αποθήκευση νέων παιχνιδιών PS4 που κατεβάζετε στην κονσόλα PS5:

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης > Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εγκατάσταση παιχνιδιών PS4 στον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης USB.

Διαγραφή δεδομένων από μια μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης.
 2. Επιλέξτε Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης USB > Παιχνίδια και εφαρμογές.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Διαγραφή περιεχομένου.
 4. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Διαγραφή.

Ασφαλής αφαίρεση μιας μονάδας εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB

Όταν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τη χρήση της μονάδας εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB ή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σε μια άλλη κονσόλα PS5 ή PS4, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας της κονσόλας είναι εντελώς ανενεργή πριν αποσυνδέσετε τη μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB από την κονσόλα.

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε μια μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB ενώ η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης.
 2. Επιλέξτε Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης USB > Ασφαλής κατάργηση από το PS5.
 3. Αποσυνδέστε τη μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB από την κονσόλα PS5.

Όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη μονάδα USB, συνδέστε τη ξανά σε μια θύρα USB στο πίσω μέρος της κονσόλας PS5.

 • Πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές > Συσκευές αποθήκευσης USB > Διακοπή.

Τρόπος διαμόρφωσης (κατάργησης ή διαγραφής) του εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB σε κονσόλες PS5

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια μονάδα, όταν δεν θέλετε πλέον να τη χρησιμοποιείτε ως μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB για την κονσόλα PS5. Όταν διαμορφώνετε τη μονάδα εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης USB, όλα τα δεδομένα παιχνιδιού που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα, διαγράφονται.

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης > Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης USB.

 2. Επιλέξτε ... (Περισσότερα) Διαμόρφωση ως exFAT.

Μην απενεργοποιήσετε την κονσόλα και μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB για όσο διάστημα διαρκεί η διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή ζημιά στην κονσόλα PS5 ή τη μονάδα USB.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης