Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης σε κονσόλες PlayStation®5

Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης σε κονσόλες PlayStation®5

Μάθετε πώς να διαμορφώνετε μια μονάδα USB ως εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης για την κονσόλα PS5™, ποιες μονάδες USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης και ποια παιχνίδια μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης PS5. 

Τι μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μια διαμορφωμένη συσκευή εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης PS5

Μπορείτε να κατεβάσετε παιχνίδια PS4 και πρόσθετα από το PlayStation™Store απευθείας από τον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης και να μετακινήσετε παιχνίδια από τον χώρο αποθήκευσης του συστήματος PlayStation®4 σε έναν εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης.

Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια PS4 απευθείας από έναν δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης, κάτι το οποίο σάς παρέχει περισσότερο ελεύθερο χώρο αποθήκευσης στο σύστημα PS5 για παιχνίδια PS5. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης, τον οποίο χρησιμοποιήσατε προηγουμένως για την κονσόλα PS4, απλώς συνδέστε τον στην κονσόλα PS5 για να αποκτήσετε πρόσβαση στα παιχνίδια PS4.

Απαιτήσεις εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης PS5

 • USB 5Gbps SuperSpeed ή μεταγενέστερο

 • 250 GB ελάχιστος χώρος, 8 TB μέγιστη χωρητικότητα

 • Δεν είναι εγγυημένο ότι όλες οι συσκευές θα λειτουργούν με την κονσόλα PS5.

 • Ένας δίσκος εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω hub USB. 

 • Δεν μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες μονάδες εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης.

Σημαντικές πληροφορίες για τη σύνδεση

Εάν η μονάδα USB δεν αποσυνδεθεί σωστά, μπορεί να υπάρξει απώλεια, καταστροφή των δεδομένων ή ζημιά στην κονσόλα ή τη μονάδα USB. Ασφαλής αφαίρεση μιας μονάδας USB.

Τρόπος διαμόρφωσης μιας μονάδας USB ως εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης

Όταν διαμορφώνετε μια μονάδα USB, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα, διαγράφονται. Τα δεδομένα που διαγράφονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να ανακτηθούν, επομένως να είστε προσεκτικοί και να βεβαιώνεστε ότι δεν διαγράφετε σημαντικά δεδομένα.

Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά να χρησιμοποιείτε μια μονάδα USB με μια κονσόλα PS5, διαμορφώστε τη μονάδα ως εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης ακολουθώντας αυτά τα βήματα: 

 1. Συνδέστε τη μονάδα USB σε μια θύρα USB στο πίσω μέρος της κονσόλας PS5.

 2. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης.

 3. Επιλέξτε Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης > Διαχείριση μονάδων USB.

 4. Όταν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες USB, επιλέξτε τη μονάδα USB που θέλετε.

 5. Επιλέξτε Διαμόρφωση ως εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης.

Οι μονάδες USB που έχουν χρησιμοποιηθεί ως εκτεταμένοι χώροι αποθήκευσης στην κονσόλα PS4 δεν χρειάζεται να διαμορφωθούν.

Μην απενεργοποιήσετε την κονσόλα και μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB για όσο διάστημα διαρκεί η διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή ζημιά στην κονσόλα PS5 ή τη μονάδα USB.

Μετακίνηση παιχνιδιών PS4 σε εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης PS5 

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης > Χώρος αποθήκευσης κονσόλας > Παιχνίδια και εφαρμογές > Μετακίνηση στον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης
 2. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Μετακίνηση

Αυτόματη λήψη παιχνιδιών PS4 σε εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης PS5

Για να ορίσετε τον δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης ως την προεπιλεγμένη τοποθεσία για νέα παιχνίδια PS4 που κατεβάζετε στην κονσόλα PS5:

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης > Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εγκατάσταση παιχνιδιών PS4 στον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης.

Διαγραφή δεδομένων από έναν δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης PS5

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης.

 2. Επιλέξτε Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης > Παιχνίδια και εφαρμογές.

 3. Επιλέξτε Διαγραφή.

 4. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε Διαγραφή.

Ασφαλής αφαίρεση ενός δίσκου εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης

Όταν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τη χρήση του δίσκου εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης ή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης σε μια άλλη κονσόλα PS5 ή PS4, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας της κονσόλας είναι εντελώς ανενεργή πριν αποσυνδέσετε τον δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης από την κονσόλα.

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε έναν δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης ενώ η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης.
 2. Επιλέξτε Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης > Διακοπή χρήσης.
 3. Αποσυνδέστε τον δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης από την κονσόλα PS5.

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη μονάδα USB, συνδέστε τη σε μια θύρα USB στο πίσω μέρος της κονσόλας PS5 και επιλέξτε Έναρξη χρήσης.

 • Πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές > Συσκευές αποθήκευσης USB > Διακοπή.

Τρόπος εκκαθάρισης του εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια συσκευή, όταν δεν θέλετε πλέον να τη χρησιμοποιείτε ως δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης για τον κονσόλα PS5. Όταν διαμορφώνετε τον δίσκο εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα παιχνιδιού που είναι αποθηκευμένα στον δίσκο, διαγράφονται. 

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης > Εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης> Διαχείριση μονάδων USB.

 2. Επιλέξτε τη μονάδα και επιλέξτε Διαμόρφωση ως exFAT.

Μην απενεργοποιήσετε την κονσόλα και μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB για όσο διάστημα διαρκεί η διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή ζημιά στην κονσόλα PS5 ή τη μονάδα USB.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς υποστήριξης