Αποκτήστε την τελευταία ενημέρωση

Λογισμικό συστήματος PS Vita

 
 
 
 

Χαρακτηριστικά ενημέρωσης

Ενημέρωση λογισμικού συστήματος 3.73

Μια νέα ενημέρωση για το λογισμικό των συστημάτων PlayStation Vita και PlayStation TV κυκλοφόρησε στις 16/10/19. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος στην έκδοση 3.73.

Συνιστάται να ενημερώνετε πάντα το σύστημά σας με την τελευταία έκδοση του λογισμικού συστήματος. Με την ενημέρωση, μπορείτε να απολαμβάνετε επιπλέον λειτουργίες, πιο άνετη χρήση και ενισχυμένη ασφάλεια.

Βασικά χαρακτηριστικά της ενημέρωσης λογισμικού συστήματος στην έκδοση 3.73

 • Αυτή η ενημέρωση λογισμικού συστήματος βελτιώνει την ποιότητα της απόδοσης του συστήματος.

Σημειώσεις

 • Μην χρησιμοποιείτε άλλα δεδομένα ενημέρωσης εκτός του αυθεντικού αρχείου ενημέρωσης που παρέχει η Sony Interactive Entertainment μέσω δικτύου ή σε κάρτα PS Vita για τη λήψη ή εγκατάσταση της ενημέρωσης. Μην κατεβάζετε ή εγκαθιστάτε ενημερώσεις με διαφορετικές μεθόδους από αυτές που περιγράφονται στο υλικό τεκμηρίωσης του συστήματος ή σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία. Αν λάβετε ή εγκαταστήσετε δεδομένα ενημέρωσης από άλλη πηγή, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο ή ένα σύστημα PS Vita το οποίο έχει υποστεί οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις, το σύστημα PS Vita ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά και να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση των αυθεντικών δεδομένων ενημέρωσης. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες δύναται να επιφέρει ακύρωση της εγγύησης του συστήματος PS Vita και να επηρεάσει τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών εγγύησης και επισκευής από την Sony Interactive Entertainment.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή και μην αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης του συστήματος PS Vita κατά τη διαδικασία ενημέρωσης. Η διακοπή της διαδικασίας ενημέρωσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος.
 • Αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, μπορεί να μην καταφέρετε να ξεκινήσετε την ενημέρωση.
 • Ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση λογισμικού του συστήματος για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο.

Λογισμικό συστήματος

Οι ενημερώσεις λογισμικού για το σύστημα PS Vita και το σύστημα PS TV που εγκαθίστανται στο σύστημά σας υπόκεινται σε περιορισμένη άδεια χρήσης από τη Sony Interactive Entertainment Inc. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

 
 

Οι επιλογές σας

Τρόποι ενημέρωσης

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος PS Vita και του συστήματος PS TV, ακολουθώντας έναν από τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

Σύστημα PS Vita

 • Ενημέρωση μέσω Wi-Fi

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi του συστήματός σας PS Vita για να ενημερώσετε το σύστημα μέσω Internet.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS Vita
  • Σύνδεση στο Internet (ασύρματη)

  Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος PS Vita. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του συστήματος PS Vita.

  Για να πραγματοποιήσετε μια ενημέρωση μέσω Wi-Fi, μεταβείτε στο μενού (Settings) > [Start] > [System Update] > [Update Using Wi-Fi] (Ρυθμίσεις > Έναρξη > Ενημέρωση συστήματος > Ενημέρωση μέσω Wi-Fi) σε μια τοποθεσία που διαθέτει ένα σημείο πρόσβασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Το σύστημα PS Vita ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση λογισμικού του συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

  Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση πραγματοποιώντας μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (3G).

 • Ενημέρωση μέσω σύνδεσης σε σύστημα PS3

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δικτύου του συστήματος PS3 για να ενημερώσετε το σύστημα μέσω του Internet.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS Vita
  • Σύστημα PS3

  - Η έκδοση του λογισμικού του συστήματος πρέπει να η 4.00 ή μεταγενέστερη.

  - Προετοιμάστε τη σύνδεσή σας στο Internet.

  Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος PS3. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του συστήματος PS3.

  1. Συνδέστε το σύστημα PS Vita με το σύστημα PS3 χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
  2. Πρέπει να έχετε κλείσει όλες τις εφαρμογές και το στοιχείο (User) (Χρήστης) να είναι επιλεγμένο.
  3. Στο σύστημα PS Vita, μεταβείτε στο μενού (Settings) > [Start] > [System Update] > [Update by Connecting to a PS3 System] (Ρυθμίσεις > Έναρξη > Ενημέρωση συστήματος > Ενημέρωση με σύνδεση σε σύστημα PS3).

  Το σύστημα PS Vita ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση λογισμικού του συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

 • Ενημέρωση μέσω σύνδεσης σε υπολογιστή

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δικτύου του υπολογιστή (Windows® / Mac) για να ενημερώσετε το σύστημα μέσω του Internet.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS Vita
  • Έναν υπολογιστή (Windows® / Mac)

  - Συνδεθείτε στο Internet.

  - Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Content Manager Assistant για το PlayStation στον υπολογιστή σας.

  Μπορείτε να την κατεβάσετε από την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία:

  http://cma.dl.playstation.net/cma/‎

  1. Ελέγξτε εάν το Content Manager Assistant εκτελείται στον υπολογιστή σας.

   Windows:
   Αναζητήστε το εικονίδιο Content Manager Assistant στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών.

   Mac:
   Αναζητήστε το εικονίδιο Content Manager Assistant στη γραμμή μενού.

  2. Συνδέστε το σύστημα PS Vita με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
  3. Στο σύστημα PS Vita, επιλέξτε (Settings) > [Start] > [System Update] > [Update by Connecting to a PC] (Ρυθμίσεις > Έναρξη > Ενημέρωση συστήματος > Ενημέρωση μέσω σύνδεσης σε υπολογιστή).

  ‎Το σύστημα PS Vita ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση λογισμικού του συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

 • Ενημέρωση μέσω κάρτας PS Vita

  Χρησιμοποιήστε ένα αρχείο ενημέρωσης που περιέχεται σε μια κάρτα PS Vita για να ενημερώσετε το σύστημα.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS Vita / Σύστημα PS TV
  • Μια κάρτα PS Vita που περιέχει ένα αρχείο ενημέρωσης

  Κάθε φορά που ξεκινάτε ένα παιχνίδι που περιέχει ένα αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, θα εμφανίζεται μια οθόνη όπου θα σας καθοδηγεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Για να κάνετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σύστημα PS TV

 • Ενημέρωση μέσω σύνδεσης στο Internet

  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δικτύου του συστήματος PS TV για να ενημερώσετε το σύστημα μέσω του Internet.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS TV
  • Σύνδεση στο Internet (ενσύρματη ή ασύρματη)

  Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος PS TV. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του συστήματος PS TV.

  Όταν επιλέγετε (Settings) > [Start] > [System Update] (Ρυθμίσεις > Έναρξη > Ενημέρωση συστήματος), το σύστημα PS TV ελέγχει αυτόματα μέσω Internet αν έχετε την τελευταία έκδοση του λογισμικού συστήματος. Αν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης για μια πιο πρόσφατη έκδοση, τότε το αρχείο κατεβαίνει στο σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

 • Ενημέρωση μέσω κάρτας PS Vita

  Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης στον υπολογιστή σας και αποθηκεύστε το σε μια μονάδα USB flash. Για να ενημερώσετε το σύστημα, αντιγράψτε το αποθηκευμένο αρχείο στο σύστημά σας PS TV.

  Για να κάνετε την ενημέρωση, χρειάζεστε τα παρακάτω:

  • Σύστημα PS TV
  • Έναν υπολογιστή (Windows / Mac)
   Πρέπει να συνδεθείτε στο Internet.
  • Μονάδα USB flash
   Ο ελεύθερος χώρος θα πρέπει να είναι περίπου 150 MB.
  1. Στη μονάδα USB flash, δημιουργήστε φακέλους για να αποθηκεύσετε το αρχείο ενημέρωσης.
   Μέσω του υπολογιστή, δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα "PSVITA" στη μονάδα USB flash. Μέσα σε αυτόν το φάκελο, δημιουργήστε έναν άλλο φάκελο με το όνομα "UPDATE".
  2. Κατεβάστε το αρχείο ενημέρωσης και αποθηκεύστε το στο φάκελο "UPDATE" που δημιουργήσατε στο πρώτο βήμα.
   Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα "PSVUPDAT.PUP".
   [DOWNLOAD NOW] (Λήψη τώρα) Κάντε κλικ για να ξεκινήσει η λήψη.
  3. Απενεργοποιήστε εντελώς το σύστημα PS TV.
  4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας του συστήματός σας PS TV για τουλάχιστον επτά δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε.
   Το σύστημα εκκινείται σε ασφαλή λειτουργία.
  5. Συνδέστε ένα χειριστήριο μέσω καλωδίου USB και πατήστε το κουμπί PS.
  6. Επιλέξτε [Update System Software] > [Update from USB Storage Device] (Ενημέρωση λογισμικού συστήματος > Ενημέρωση από συσκευή αποθήκευσης USB).
  7. Συνδέστε τη μονάδα USB flash όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο ενημέρωσης στο σύστημα PS TV.

  Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

  Αν το σύστημα PS TV δεν αναγνωρίζει το αρχείο ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου είναι σωστά. Εισαγάγετε τα ονόματα των φακέλων και του αρχείου με χαρακτήρες του ενός byte και κεφαλαία γράμματα.