Servicebetingelser for PSN

Servicebetingelser for PlayStation Network

Du og dine familiemedlemmer skal følge vores servicebetingelser i al interaktion med os og andre medlemmer af PSN-fællesskabet. 

Servicebetingelser for fællesskabet

Læs dem omhyggeligt, og hjælp os med at sikre, at PSN fortsat er det bedste sted at spille for alle.

✓  Vær inkluderende.

PSN er for alle, uanset kønsidentitet, seksuel orientering, race, etnicitet, nationalitet, farve, immigrationsstatus, social og økonomisk klasse, uddannelsesniveau, skikkelse og størrelse, familiestatus, politisk overbevisning, religion, og psykiske og fysiske evner eller andre egenskaber, som folk bruger til at sætte andre i bås eller opdele samfund.

☒ Du må ikke gøre eller sige noget hadefuldt. Du kan finde flere oplysninger på playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Du må ikke true, skade eller alarmere nogen eller opfordre andre til at gøre det.

☒ Du må ikke mobbe, chikanere eller forfølge nogen.

✓   Vær fornuftig. Overhold loven.

☒ Du må ikke være vulgær eller anstødelig.

☒ Du må ikke opfordre nogen til at gøre skade på sig selv eller andre.

☒ Du må ikke true, tolerere, udføre eller fremme ulovlige handlinger.

☒ Du må ikke udgive dig for at være en anden.

☒ Du må ikke krænke andres privatliv eller sprede løgne om nogen.

☒ Du må ikke krænke nogens intellektuelle ejendomsrettigheder.

✓ Vær imødekommende.

Hjælp hinanden. Husk på, at du også var nybegynder en gang. Du kan hjælpe med at gøre en persons første oplevelser med spil og fællesskabet gode ved at være betænksom.

 ✓   Vær respektfuld.

Vi ved, at ikke alle kan være enige hele tiden. Vær respektfuldt uenig, eller forlad uenigheden.

☒ Du må ikke gøre noget, der skader PlayStation-brandet eller PSN-fællesskabet.

✓  Vær ansvarlig.
Hvis du mener, du har fundet en sårbarhed i PSN-produkter eller -tjenester, skal du informere os, så vi kan løse problemet. Besøg HackerOne.com/PlayStation for at få oplysninger om vores BugBounty-program.

☒ Du må ikke bruge PSN eller nogen af dets produkter til eller knytte dem til spam eller kommercielle aktiviteter.

☒ Du må ikke dele, købe, sælge, udleje, underlicensere, handle eller overføre konti, kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.

✓  Vær en holdspiller.

☒ Du må ikke forstyrre eller afbryde gameplayet.

☒ Du må ikke snyde.

☒ Du må ikke bruge bugs, fejl, sårbarheder eller fejlbehæftet teknik i produkter eller på PSN for egen vindings skyld.

☒ Du må ikke phishe eller høste konti, kontooplysninger eller andre brugeroplysninger.

☒ Du må ikke videresende anbefalinger eller tilbud til dine kontakter uden deres tilladelse.

☒ Du må ikke dele eller sende oplysninger, der vildleder andre.

✓  Vær diskret. Opfør dig pænt.

Brug altid sund fornuft og gode manerer. Ting, du siger og gør online, påvirker andre og har konsekvenser i den virkelige verden. Tænk dig om, før du lægger noget op online. Vær opmærksom på, at de oplysninger, du angiver online, kan spredes og kan blive set af personer, du ikke forventede ville se dem.

☒ Du må ikke afsløre personlige oplysninger om andre personer eller dig selv. Det gør dig og dem sårbare. Personlige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til, håndtering af sociale netværk, app-profiler til meddelelser, telefonnumre, e-mailadresser og adresser fra den virkelige verden, f.eks. dit hjem, din skole eller din midlertidige placering.

☒ Du må ikke dele materiale, der er pornografisk, obskønt eller afbilder ekstrem eller afskyelig vold.

☒ Du må ikke dele eller true med at dele billeder eller andre medier fra en anden person uden vedkommendes samtykke.

✓  Hjælp os med at gøre PSN til det bedste sted at spille.

Vi bestræber os på at skabe et sikkert og imødekommende miljø. Hvis du overtræder dette regelsæt, eller din adfærd udenfor PSN giver os grund til at tro, at du kan bringe vores fællesskabs sikkerhed eller velbefindende i fare, kan vi træffe de foranstaltninger, der med rimelighed er nødvendige for at beskytte PSN og vores spillere.

Hvis du mener, at nogen har overtrådt servicebetingelserne, skal du fortælle os det, så vi kan hjælpe med at beskytte PSN og vores fællesskab. Det er især vigtigt at fortælle os, hvis du mener, at der er en risiko for, at nogen kan komme til skade i det virkelige liv. Hvis du ser en anden, der ikke opfører sig ordentligt:

√ Rapportér dem til os ved hjælp af vores værktøjer til problemrapportering. Du kan finde flere oplysninger om problemrapportering og blokering på playstation.com/reporting og playstation.com/blocking.

√ Hvis du interagerer med dem, skal du bevare roen og respekten. Vær et godt eksempel, og overtræd ikke selv disse betingelser.

☒ Du må ikke indsende falske problemrapporter eller på anden måde misbruge problemrapporteringssystemet.

✓  Følg alle specifikke regler for hvert produkt.

Du kan finde flere oplysninger på playstation.com/safety og playstation.com/behavior.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister