Konzole PS4: Upgrade pevného disku (HDD)

Konzole PS4: Upgrade pevného disku (HDD)

V tomto článku zjistíš, jak provést upgrade pevného disku (HDD) systému PlayStation®4.

Než začneš, budeš potřebovat:

 • Dlouhý křížový šroubovák
 • Zjisti číslo modelu své konzole PS4.

Vyber modelovou řadu konzole PS4 pro příslušné pokyny

Řada CUH-7000 (systém PS4 Pro)

Data uložená v systému PlayStation 4 je možné kopírovat na úložné zařízení USB. Pokud jsi předplatitel služby PlayStation Plus, můžeš také uložené hry ukládat do cloudu.

 1. Postav systém vzhůru nohama na rovný povrch a sundej kryt prostoru pro pevný disk (HDD). Začni na pravé straně.

Kryt prostoru pro pevný disk (HDD) může překrývat samolepka. Můžeš ji odlepit, záruka nebude dotčena.

 1. Odšroubuj šroub (1) a zatažením za montážní rámeček pevného disku (HDD) (2) jej vyjmi.
 1. Odšroubuj čtyři šrouby z montážního rámečku pevného disku (HDD).
 1. Demontuj pevný disk (HDD) z montážního rámečku a vlož nový.
 2. Našroubuj šrouby zpět. Dávej pozor, abys je neutáhl příliš.
 3. Vlož zpět montážní rámeček pevného disku (HDD). Na obrázku nahoře zkontroluj, zda ho vkládáš správnou stranou nahoru.
 4. Našroubuj zpět šroub.
 1. Nasaď zpět kryt prostoru pro pevný disk (HDD).
 1. Instalace systémového softwaru

Po výměně pevného disku (HDD) musíš přeinstalovat systémový software. Pomocí počítače ulož soubor aktualizace systémového softwaru pro přeinstalování na úložné zařízení USB. (1 GB volného prostoru)

 1. Kopírování zálohovaných uložených dat do systému PlayStation 4

Uložená data je možné zkopírovat z úložného zařízení USB do systému PlayStation 4 pomocí následujících kroků.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost Nastavení.
 • Vyber možnost Správa dat ukládaných aplikacemi > Data uložená v úložném zařízení USB > Kopírovat do systémového úložiště.
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka X zaškrtni políčko u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost Kopírovat.
 • Musíš být přihlášený ke stejnému účtu, na kterém jsi předtím kopíroval uložená data.
 • Pokud jsi uložené hry zálohoval do cloudu pomocí služby PlayStation Plus, můžeš je nyní bezpečně obnovit.

Řada CUH-2015

Data uložená v systému PlayStation 4 je možné kopírovat na úložné zařízení USB. Pokud jsi předplatitel služby PlayStation Plus, můžeš uložené hry uložit také do cloudu.

 1. Sundej kryt prostoru pro pevný disk (HDD) jeho vysunutím ve směru šipky.
 1. Vyjmi pevný disk:

  • Vyšroubuj šroub.
  • Vytáhni pevný disk zatažením za jeho montážní rámeček.
 1. Vyšroubuj šrouby (čtyři místa). Z otvorů na šrouby nevyndávej pryžové vložky.
 1. Demontuj pevný disk (HDD) z montážního rámečku a vlož nový.
 2. Našroubuj šrouby zpět. Dávej pozor, abys je neutáhl příliš.
 1. Připevni pevný disk (HDD) k systému pomocí šroubu. Ověř, zda je pevný disk (HDD) úplně zasunutý do prostoru pro pevný disk (HDD).

  • Jestliže jsi ztratil kryt prostoru pro pevný disk (HDD), šrouby, montážní rámeček nebo některý jiný díl, obrať se na technickou podporu.

 

 1. Instalace systémového softwaru

Po výměně pevného disku (HDD) musíš přeinstalovat systémový software. Pomocí počítače ulož soubor aktualizace systémového softwaru pro přeinstalování na úložné zařízení USB. (1 GB volného prostoru)

 1. Kopírování zálohovaných uložených dat do systému PlayStation 4

Uložená data je možné zkopírovat z úložného zařízení USB do systému PlayStation 4 pomocí následujících kroků.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost Nastavení.
 • Vyber možnost Správa dat ukládaných aplikacemi > Data uložená v úložném zařízení USB > Kopírovat do systémového úložiště.
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka X zaškrtni políčko u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost Kopírovat.
 • Musíš být přihlášený ke stejnému účtu, na kterém jsi předtím kopíroval uložená data.
 • Pokud jsi uložené hry zálohoval do cloudu pomocí služby PlayStation Plus, můžeš je nyní bezpečně obnovit.

Řady CUH-1200, CUH-1110 a CUH-1000

Data uložená v systému PlayStation 4 je možné kopírovat na úložné zařízení USB. Pokud jsi předplatitel služby PlayStation Plus, můžeš uložené hry uložit také do cloudu.

 1. Vypni systém PlayStation 4.
 2. Odpoj napájecí kabel, kabel HDMI a všechny ostatní kabely připojené k zadní straně systému PlayStation 4.
 3. Postav konzoli PlayStation 4 na čistý rovný povrch před sebou tak, aby byla přední strana systému nalevo. (logo PlayStation na horní straně konzole PlayStation 4 bude na pravé straně)
 4. Polož dlaně na horní panel a prsty zapři na vzdálené straně systému.
 1. Mírně a rovnoměrně zatlač v blízkosti spoje dlaněmi a za použití prstů k páčení odsuň horní panel směrem od sebe.  Uslyšíš cvaknutí a panel se posune zhruba o 7 mm. Nadzvedni panel (začni na levé straně).
 1. Po sejmutí horního panelu uvidíš šroub se symboly PlayStation.  Vyšroubuj šroub otáčením proti směru hodinových ručiček, abys mohl demontovat pevný disk (HDD).
 2. Vytáhni pevný disk (HDD) směrem k přední části systému.
CUH-1200 – vyšroubování šroubu uchycujícího pevný disk (HDD)
Konzole PS4 – vyšroubování šroubu uchycujícího pevný disk (HDD) u řad CUH-1000 a 1110
 1. Pomocí křížového šroubováku odšroubuj čtyři šrouby, které drží pevný disk (HDD) v přihrádce.
 1. Vlož druhý pevný disk (HDD) do přihrádky a znovu ho upevni čtyřmi šrouby.
 2. Vlož přihrádku do vyhrazeného prostoru v konzoli PlayStation 4 a znovu našroubuj šroubem.
 1. Nasaď zpět horní panel. Panel je potřeba umístit nad otevřenou část konzole PlayStation 4 přibližně 7 mm od spoje. Nasuň panel na spoj, dokud se nezacvakne.

 

 1. Znovu připoj kabel HDMI, napájecí kabel a jakékoli jiné kabely odpojené v prvním kroku.
 2. Zapni konzoli PlayStation 4 a ujisti se, že všechno funguje správně.

Po výměně pevného disku (HDD) musíš přeinstalovat systémový software. Pomocí počítače ulož soubor aktualizace systémového softwaru pro přeinstalování na úložné zařízení USB. (1 GB volného prostoru)

 1. Kopírování zálohovaných uložených dat do systému PlayStation 4

Uložená data je možné zkopírovat z úložného zařízení USB do systému PlayStation 4 pomocí následujících kroků.

 • Připoj úložné zařízení USB k systému.
 • Na obrazovce funkcí vyber možnost Nastavení.
 • Vyber možnost Správa dat ukládaných aplikacemi > Data uložená v úložném zařízení USB > Kopírovat do systémového úložiště.
 • Vyber název.
 • Stisknutím tlačítka X zaškrtni políčko u uložených dat, která chceš kopírovat, a poté vyber možnost Kopírovat.
 • Musíš být přihlášený ke stejnému účtu, na kterém jsi předtím kopíroval uložená data.
 • Pokud jsi uložené hry zálohoval do cloudu pomocí služby PlayStation Plus, můžeš je nyní bezpečně obnovit.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory