Jak vysunout zaseknutý disk z konzole PS4

Pokud se ve tvé konzoli PS4 zasekne disk, můžeš ho vysunout ručně.

Než začneš, budeš potřebovat:

 • Dlouhý křížový šroubovák
 • Číslo modelu tvé konzole PS4™.

Příslušné pokyny viz modelová řada konzole PS4

 1. Vypni konzoli PS4.
 2. Odpoj napájecí kabel, kabel HDMI a všechny ostatní kabely připojené k zadní straně konzole PS4.
 1. Postav konzoli na čistý rovný povrch před sebe. Otoč konzoli vzhůru nohama tak, aby logo PlayStation bylo směrem od tebe. Odstraň krytku z otvoru pro šroub přímo nad logem PS, jak je vidět na obrázku. (novější konzole tento plastový kryt mít nemusejí)
 1. Vlož šroubovák do otvoru pro ruční vysunutí a otoč s ním proti směru hodinových ručiček, aby se vysunul disk. Může být potřeba otočit šroubem několikrát. Je třeba překonat vrstvu plastu, aby bylo možné šroub vyjmout. Neměj strach – nebude to mít vliv na záruku.
 1. Znovu připoj napájecí kabel, kabel HDMI a jakékoli jiné kabely odpojené v kroku 1.
 2. Zapni konzoli PS4 a ujisti se, že všechno funguje správně.
 1. Vypni konzoli PS4.
 2. Odpoj napájecí kabel, kabel HDMI a všechny ostatní kabely připojené k zadní straně konzole PS4.
 1. Postav konzoli PS4 vzhůru nohama na čistý rovný povrch a vyhledej otvor přímo nad logem PS (jak je vidět na obrázku, logo PS má být vzhůru nohama).
 1. Vlož šroubovák do otvoru pro ruční vysunutí a otoč s ním proti směru hodinových ručiček, aby se vysunul disk. Může být potřeba otočit šroubem několikrát. Je třeba překonat vrstvu plastu, aby bylo možné šroub vyjmout. Neměj strach – nebude to mít vliv na záruku.
 1. Znovu připoj napájecí kabel, kabel HDMI a jakékoli jiné kabely odpojené v kroku 1.
 2. Zapni konzoli PS4 a ujisti se, že všechno funguje správně.
 1. Vypni konzoli PlayStation 4.
 2. Odpoj napájecí kabel, kabel HDMI a všechny ostatní kabely připojené k zadní straně konzole PlayStation 4.
 3. Postav konzoli PlayStation 4 na čistý rovný povrch před sebe tak, aby byla přední strana konzole nalevo. (logo PlayStation na horní straně konzole PlayStation 4 bude na pravé straně)
 4. Polož dlaně na horní panel a prsty zapři na vzdálené straně konzole.
 1. Mírně a rovnoměrně zatlač v blízkosti spoje dlaněmi a za použití prstů k páčení odsuň horní panel směrem od sebe.  Uslyšíš cvaknutí a panel se posune zhruba o 7 mm. Nadzvedni panel (začni na levé straně).
 1. Po sejmutí horního panelu uvidíš šroub se symboly PlayStation.  Vyšroubuj šroub otáčením proti směru hodinových ručiček, abys mohl demontovat pevný disk (HDD).
 2. Vytáhni díl s pevným diskem (HDD) úplně ven z konzole. Tím se zpřístupní otvor pro ruční vysunutí disku (1):
 1. Vlož šroubovák do otvoru pro ruční vysunutí a otoč s ním ve směru hodinových ručiček, aby se vysunul disk.
 1. Nasaď zpět horní panel. Panel je potřeba umístit nad otevřenou část systému PlayStation 4 přibližně 7 mm od spoje. Nasuň panel na spoj, dokud se nezacvakne.
 1. Znovu připoj kabel HDMI, napájecí kabel a jakékoli jiné kabely odpojené v prvním kroku.
 2. Zapni konzoli PlayStation 4 a ujisti se, že všechno funguje správně.
 1. Vypni konzoli PlayStation 4 a odpoj ji od zdroje napájení.
 2. Odpoj všechny kabely připojené k zadní straně konzole.
 3. Postav konzoli na čistý rovný povrch před sebe tak, aby přední strana konzole směřovala doleva. Logo PS na horní straně konzole by mělo být ve správné poloze.
 4. Polož dlaně na hladký panel konzole a prsty zapři na vzdálené straně konzole.
 5. Mírně a rovnoměrně zatlač v blízkosti spoje. Za použití prstů k páčení odsuň hladký panel směrem od sebe.
 1. Uslyšíš cvaknutí a panel se posune o několik centimetrů. Nadzvedni panel (začni na levé straně).
 1. Po odstranění hladkého panelu uvidíš dva větrací otvory na vnějším levém okraji konzole. Vyhledej první samostatný větrací otvor (ten, který není ve skupině s ostatními větracími otvory).
 1. Posviť skrz tento větrací otvor a vyhledej šroub pro ruční vysunutí.
 1. Prostrč šroubovák skrz větrací otvor a otáčej šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud neuvidíš disk vykukovat ven ze slotu na disk. Může být potřeba otočit šroubem několikrát. K otáčení šroubem není třeba téměř žádná síla.
 1. Uchop disk rukou a vytáhni ho ven ze slotu na disk.
 1. Nasaď hladký panel zpět na otevřenou část konzole, několik centimetrů od spoje.
 1. Nyní nasuň panel směrem ke spoji, dokud nezacvakne na místo.
 2. Znovu připoj všechny kabely, zapni konzoli a ujisti se, že všechno funguje správně.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory