Konzole PS4: Nežádoucí vysouvání disku

Konzole PS4: Nežádoucí vysouvání disku

Pokud konzole PS4 náhodně vysunuje disk, zkus problém vyřešit těmito kroky.

Opětovné vypnutí a zapnutí konzole PS4

  1. Podržením tlačítka PS na ovladači otevři rychlou nabídku a vyber možnost Napájení > Vypnout PS4.
  2. Odpoj konzoli PS4 a podrž tlačítko napájení na 30 sekund, dokud neuslyšíš dvě pípnutí.
  3. Po pěti minutách konzoli znovu zapoj a zapni ji.

Aktualizace systémového softwaru konzole PS4

Pokud chceš zkontrolovat systémový software, přejdi do nabídky Nastavení > Aktualizace systémového softwaru.

Utažení šroubu pro ruční vysunutí

Problém může být způsoben uvolněným šroubem pro ruční vysunutí. Umístění šroubu pro ruční vysunutí na své konzoli PS4 najdeš v příručce níže.

Kontrola, zda není disk poškrábaný nebo špinavý

  • Poškrábaný nebo špinavý disk vyčisti pomocí čisticí tkaniny nezanechávající vlákna, která je speciálně určená na čištění disků Blu-ray Disc nebo DVD. Tyto tkaniny můžeš zakoupit v obchodech s počítači a softwarem. 
  • Disk se čistí rovným pohybem od středu směrem k okraji. 
  • Při použití jiných materiálů, jako jsou papírové utěrky nebo tričko, může dojít k poškrábání disku a následné nefunkčnosti.

Týká se tento problém více disků?

  • Zkus přehrát různé disky Blu-ray Disc, DVD a hry na konzoli PS4 a zjisti, zda se tento problém projeví i u jiných disků. 
  • Pokud se problém projeví pouze u jednoho disku, tento disk může být poškozený. 
  • Pokud se problém projeví u všech disků, problém může být v konzoli PS4.

Problémy přetrvávají?

Pokud problémy přetrvávají, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation a zkontroluj, jestli se na tvůj hardware vztahuje záruční oprava.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory