Podpora k pohybovému ovladači PlayStation Move

Podpora k pohybovému ovladači PlayStation Move

Zjisti, jak spárovat a nabít pohybový ovladač PlayStation®Move na konzolích PlayStation®5 a PlayStation®4.

Jak spárovat pohybový ovladač PS Move

Ovladač PS Move je kompatibilní s konzolemi PS5™ a PS4™. Pokud ovladač používáš poprvé, je třeba jej spárovat.

 1. Zapni konzoli PS5 nebo PS4 a nastav kameru PlayStation®Camera.
 2. Připoj ovladač PS Move ke konzoli pomocí dodaného kabelu USB Mini typu B.
 3. Stiskni tlačítko PS na ovladači PS Move.
 • Lze použít až čtyři pohybové ovladače najednou. Pokud chceš používat dva nebo více ovladačů PS Move, je třeba spárovat každý z nich zvlášť.
 • Než začneš používat ovladač PS Move při hraní, vždy nejprve odpoj kabel USB.

Jak nastavit kameru PlayStation Camera 

Hry, které vyžadují použití kamery s pohybovým ovladačem, využijí kameru PlayStation Camera.

 • Aby bylo možné používat kameru PS Camera na konzolích PS5, je vyžadován adaptér PlayStation®Camera.
 • HD kamera pro konzole PS5 není s ovladačem PS Move kompatibilní.

Jak používat pohybový ovladač PS Move

Upozorňujeme, že ovladače a kalibrace hraní se v jednotlivých hrách liší. Postupuj podle pokynů na obrazovce, které se zobrazí při používání ovladačů PS Move.

 • Pokud chceš použít ovladač PS Move k navigaci v nabídce, stiskni a podrž tlačítko T.
 • Položku vybereš stisknutím tlačítka Move nebo tlačítka X. 
 • Chceš-li vypnout hru, stiskni a podrž tlačítko PS a poté postupuj podle pokynů na obrazovce.

Jak nabít pohybový ovladač PS Move

Když je konzole PS5 nebo PS4 zapnutá, připoj k ní ovladač PS Move pomocí dodaného kabelu USB a ovladač se začne nabíjet. Při nabíjení bude kontrolka stavu ovladače pomalu blikat. Po dokončení nabíjení kontrolka stavu zhasne.

 • Na konzoli PS5 můžeš úroveň nabití baterie ovladače zkontrolovat v řídicím středisku v části Příslušenství.
 • Na konzoli PS4 zkontroluješ úroveň nabití baterie na obrazovce stisknutím a podržením tlačítka PS.
 • Ovladač PS Move můžeš nabíjet, když je konzole v režimu odpočinku.

Které konzole jsou kompatibilní s ovladači PS Move?

Ovladače PS Move jsou kompatibilní s následujícími konzolemi PlayStation.

 • Konzole PS5
 • Konzole PS4
 • Konzole PlayStation®3
Kompatibilita s ovladači PS Move  Nekompatibilita s ovladači PS Move
PlayStation®VR PlayStation®VR2
Kamera PS Camera* HD kamera
Zaměřovací ovladač PS®VR  


*Aby bylo možné používat kameru PlayStation Camera na konzolích PS5, je vyžadován adaptér PlayStation Camera.

Máš problémy s ovladačem PS Move?

Pokud máš problémy se svým ovladačem, často je prvním krokem řešení problémů jeho vyresetování.

 1. Vypni svou konzoli PS5 nebo PS4.
 2. Na zadní straně ovladače najdi malé tlačítko reset.
 3. Ke stisknutí a podržení tlačítka reset použij špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení).
 4. Pomocí dodaného kabelu USB připoj ovladač ke konzoli PS5 nebo PS4 a stiskni tlačítko PS.
 1. Ovladač zkus připojit přímo ke konzoli i pomocí jiného kabelu USB.
 2. Jestliže problém s ovladačem PS Move přetrvává, zkus jej vyresetovat.

Pokud pohybový ovladač nevibruje, jak by měl, zkontroluj, zda je zapnutá vibrační funkce ovladače.

 • Na konzolích PS4 přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > Ovladače > Povolit vibrace.
 • Na konzolích PS5 přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Ovladač (obecné) > Intenzita vibrací.

Pokud problémy s ovladačem přetrvávají, zkus ho resetovat.

 • Zkus snížit vzdálenost mezi ovladačem a kamerou PS Camera.
 • Zkus minimalizovat přímé sluneční záření nebo prudké světlo a snížit množství světla přicházejícího zezadu.
 • Ujisti se, že je kamera PS Camera správně nastavena.
 • Ujisti se, že se nacházíš přímo před kamerou PS Camera.
 • Zkus ze svého herního prostoru odstranit jakákoli zářivá světla.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory