Projevy nenávisti ve službě PlayStation Network

Zásady společnosti PlayStation proti projevům nenávisti ve službě PlayStation Network

Zjisti, jaké jsou zásady společnosti PlayStation® proti projevům nenávisti a nenávistnému chování ve službě PlayStation™Network (PSN).

Zásady společnosti PlayStation proti projevům nenávisti

Společnost PlayStation podporuje na své platformě jak atmosféru, kde je každý vítán, tak individualitu, a to při hraní i online. Služba PlayStation Network je komunita pro hráče z jakéhokoli prostředí určená ke sdílení zábavných zážitků při hraní. Hráči se mohou vyjádřit a navzájem sdílet své názory, ale nebudou se tolerovat projevy nenávisti a nenávistné chování. Při vytvoření účtu souhlasíš, že budeš dodržovat pravidla chování komunity, ve kterých je uvedeno, jak se mají hráči ve službě PSN chovat. Pokud se hráči budou řádně chovat a nahlásí nevhodné chování bezpečnostnímu týmu PlayStation, mohou tak pomoci zajistit, aby naše komunita zůstala srdečná a vstřícná.

Ve službě PSN neexistují žádné výjimky týkající se používání jazyka vyvolávajícího nenávist nebo urážek v jakékoli formě, ani když jsou použity ve veselém kontextu, nejsou míněny vážně nebo nemají mít urážlivý význam. Hráči si sice mohou myslet, že mezi přáteli je používání vulgárních slov nebo urážek míněných z legrace v pořádku, ve službě PSN se však zveřejňování urážlivého obsahu nebo používání urážlivého jazyka neobejde bez následků. Pravidla chování služby PlayStation Network platí bez ohledu na to, zda je projev nenávisti směřován ke konkrétnímu hráči nebo publiku, či nikoli.

Co jsou projevy nenávisti?

Projevy nenávisti jsou formou obtěžování, které je definováno jako předsudek, nepřátelství nebo násilí namířené proti osobě nebo skupině lidí, a to na základě chráněných vlastností, jako je například rasa, etnická příslušnost, národnost, genderová identita, pohlaví, sexuální orientace, věk, náboženství, postižení, rodina nebo status veterána.

Projevy nenávisti ve službě PSN mohou mít podobu výhrůžných zpráv, ať už textových nebo slovních, nebo diskriminačního textu, obrázků nebo videí.

Příklady projevů nenávisti

  • Používání nadávek, ať už s rasovým, etnickým, sexistickým, nebo homofobním podtextem nebo útočících na tělesnou či duševní zdatnost, k oslovení či urážce ostatních hráčů.
  • Zesměšňování kohokoli kvůli jeho genderové identitě nebo vyjadřování.
  • Zesměšňování nebo ponižování žen prostřednictvím nepřátelského vyjadřování.
  • Urážky nebo nadávky založené na skutečných či domnělých duševních, kognitivních nebo fyzických schopnostech.
  • Propagování skupin šířících nenávist a jejich ideologie zveřejňováním nenávistných symbolů/obrázků.
  • Sdílení memů, které vytvářejí negativní stereotypy týkající se chráněných vlastností osoby nebo skupiny.
  • Oslavování nebo omlouvání násilí, brutality nebo smrti v souvislosti s určitou osobou nebo skupinou.
  • Používání osobních vlastností určité osoby k jejímu ponižování nebo popisu její hry záporným způsobem.

Jak někoho nahlásit kvůli projevům nenávisti

Spoléháme se na to, že nám členové naší komunity pomohou tuto službu ochránit před jakýmikoli druhy nevhodného chování hráčů, včetně projevů nenávisti. Pokud narazíš na obsah nebo se setkáš s chováním, o kterém se domníváš, že porušuje naše pravidla chování, můžeš jej nahlásit bezpečnostnímu týmu PlayStation. Tým moderátorů jej zkontroluje a následně rozhodne o případném potrestání.

Co se stane, když mě někdo nahlásí kvůli projevům nenávisti?

Bezpečnostní tým PlayStation podnikne kroky proti jakémukoli druhu nahlášeného obsahu, který vyhodnotíme jako projev nenávisti. Pokud bude tvůj přestupek vyhodnocen jako projev nenávisti, tvůj účet ve službě PlayStation Network bude pozastaven.

Bezpečnostní tým PlayStation dodržování pravidel chování striktně vynucuje prostřednictvím moderování, což znamená, že hráči mohou nahlásit projevy nenávisti nebo jiný nevhodný obsah, který následně prověří naši zaměstnanci. Náš tým moderátorů je složen ze skutečných lidí, kteří jsou odborníky na kulturu a jazyky z celého světa a na zpracovávání zpráv pracují nepřetržitě. Pokud se během procesu moderování zjistí, že hráč porušil pravidla chování, ponese za svůj přestupek následky. Některé přestupky jsou považovány za vážnější než jiné. Délka pozastavení bude záviset na přestupku a na tom, zda jsi porušil pravidla chování už v minulosti.

V opakovaných případech vážného porušení může být hráči trvale zablokován účet nebo mu může být zablokována konzole PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory