Pravidla chování ve službě PSN

Pravidla chování ve službě PlayStation Network

Při veškerém jednání s námi a ostatními členy komunity služby PSN musíte ty a členové tvé rodiny dodržovat Pravidla chování. 

Pravidla chování komunity

Pečlivě si je přečti a pomoz nám zajistit, aby byla služba PSN tím nejlepším místem k hraní pro všechny.

✓ Ber ohled na všechny.

Služba PSN je určena všem bez ohledu na genderovou identitu, sexuální orientaci, rasu, etnickou příslušnost, národnost, barvu pleti, imigrační status, společenskou a ekonomickou třídu, úroveň vzdělání, tělesné proporce a váhu, rodinný stav, politické přesvědčení, náboženství a duševní a fyzické schopnosti nebo jakoukoli jinou vlastnost, kterou lidé používají ke kategorizování ostatních nebo k rozdělování komunit.

☒ Nedělej ani neříkej nic nenávistného. Další informace najdeš na webu playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Nevyhrožuj ostatním a nedělej nic, co by je mohlo poškodit či zneklidnit, ani k tomu nikoho nenabádej.

☒ Nešikanuj ani neobtěžuj ostatní.

✓ Buď rozumný. Dodržuj zákony.

☒ Nepoužívej vulgární ani urážlivé výrazy.

☒ Nepovzbuzuj nikoho k tomu, aby ublížil sobě či druhým.

☒ Nevyhrožuj nezákonným jednáním, ani jej neprováděj, nepodporuj a nepřehlížej.

☒ Nevydávej se za nikoho jiného.

☒ Nenarušuj ničí soukromí, ani o nikom nešiř lži.

☒ Neporušuj ničí práva k duševnímu vlastnictví.

✓ Buď laskavý.

Pomáhej si s ostatními. Remember you were new once too. Neváhej někomu zpříjemnit první zkušenosti s hraním a komunitou.

 ✓ Buď zdvořilý.

Víme, že nemůžeme čekat, že se všichni vždy shodnou. Buď zdvořile vyjádři nesouhlas, nebo přestaň diskutovat.

☒ Nedělej nic, co by poškodilo značku PlayStation nebo komunitu služby PSN.

✓ Buď zodpovědný.
Pokud máš za to, že jsi u produktů či služeb PSN objevil zranitelné místo, řekni nám o tom, abychom to mohli napravit. Informace o našem programu BugBounty najdeš na webu HackerOne.com/PlayStation.

☒ Nepoužívej službu PSN ani žádný z jejích produktů k nevyžádané reklamě nebo jiné obchodní činnosti, ani je s nimi nespojuj.

☒ Nesdílej, nekupuj, neprodávej, nepronajímej, neposkytuj licenci, neobchoduj ani nepřeváděj žádné účty, přihlašovací údaje k účtům ani jiné přihlašovací údaje.

✓ Buď týmovým hráčem.

☒ Neruš ani nepřerušuj hru.

☒ Nepodváděj.

☒ Nevyužívej chyby, bugy, glitche, slabiny ani neúmyslné mechanismy v produktech nebo službě PSN k získání výhody.

☒ Nesnaž se podvodným způsobem získat účty, přihlašovací údaje k účtům ani jiné přihlašovací údaje.

☒ Nepřeposílej svým kontaktům doporučení či nabídky bez jejich svolení.

☒ Nesdílej ani nezasílej informace, které uvedou ostatní v omyl.

✓ Buď diskrétní. Chovej se slušně.

Vždy používej zdravý rozum a chovej se slušně. Věci, které děláš a říkáš online, mají vliv na jiné lidi v reálném světě. Přemýšlej, než něco zveřejníš online. Nezapomeň, že informace, které zveřejníš online, se mohou rozšířit a mohou se dostat k lidem, u kterých bys to nečekal.

☒ Neprozrazuj osobní informace o sobě ani o ostatních. Ty i oni byste tak byli zranitelní. Mezi osobní informace patří zejména veřejná uživatelská jména na sociálních sítích, profily aplikací na zasílání zpráv, telefonní čísla, e-mailové adresy a adresy ze skutečného světa, jako je adresa tvého domu, školy či dočasného pobytu.

☒ Nesdílej materiál, který má pornografický či obscénní charakter nebo který vyobrazuje extrémní či hrozivé násilí.

☒ Nesdílej žádné obrázky či jiná média týkající se jiné osoby bez jejího souhlasu, ani tím nevyhrožuj.

✓ Pomoz nám zajistit, aby byla služba PSN tím nejlepším místem k hraní.

Zavázali jsme se poskytovat bezpečné a srdečné prostředí. If you breach this Code, or your conduct off PSN gives us reason to believe you may endanger the safety or well-being of our community, we may take any action as reasonably necessary to protect PSN and our players.

If you believe someone has breached the Code of Conduct, tell us so we can take action to help keep PSN and our community safe. It is particularly important to tell us if you think there is a risk anyone could get hurt in real life. Pokud uvidíš, že se někdo nechová podle pravidel:

√ Nahlas nám dotyčného pomocí našich kontextuálních nástrojů k hlášení stížností. Další informace o hlášení stížností a blokování najdeš na webech playstation.com/reporting a playstation.com/blocking.

√ Pokud s dotyčným budeš komunikovat, zůstaň klidný a zdvořilý. Jdi příkladem a sám tato pravidla neporušuj.

☒ Nepodávej falešné stížnosti, ani jinak nezneužívej systém hlášení stížností.

✓ Dodržuj zvláštní pravidla u jednotlivých produktů.

Další informace a zdroje najdeš na webu playstation.com/safety a playstation.com/behavior.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory