Pravidla chování služby PlayStation™Network

Zjisti více o tom, co můžeš a nesmíš dělat pomocí svého účtu, a také podrobnosti o blokacích a zákazech, které ti hrozí v případě, že tato pravidla nedodržíš.

Pravidla chování komunity

Při veškerém jednání s námi a ostatními členy komunity služby PlayStation™Network (PSN) musíte ty i tvé děti dodržovat naše pravidla chování.

✓ Ber ohled na všechny. Služba PSN je určena pro všechny osoby starší 7 let bez ohledu na genderovou identitu, sexuální orientaci, rasu, etnickou příslušnost, národnost, barvu pleti, imigrační status, společenskou a ekonomickou třídu, úroveň vzdělání, váhu, rodinný stav, politické přesvědčení, náboženství a duševní a fyzické schopnosti nebo jakoukoli jinou vlastnost, kterou lidé používají ke škatulkování ostatních nebo k rozdělování komunity.

✕ Nepoužívej ani nepodporuj projevy nenávisti.

✕ Nevyhrožuj ostatním a nedělej nic, co by je mohlo poškodit či zneklidnit.

✕ Nešikanuj ani neobtěžuj ostatní.

✓ Buď rozumný. Dodržuj zákony.

✕ Nepoužívej vulgární či urážlivé výrazy.

✕ Nepovzbuzuj nikoho k tomu, aby ublížil sobě či druhým.

✕ Nevyhrožuj nezákonným jednáním ani jej neprováděj, nepodporuj a nepřehlížej.

✕ Nevydávej se za nikoho jiného.

✕ Nenarušuj ničí soukromí ani nikoho nepomlouvej.

✕ Neporušuj ničí práva k duševnímu vlastnictví.

✓ Buď trpělivý a ohleduplný. Buď milý. Pamatuj, že jsi kdysi také začínal. Neváhej někomu zpříjemnit první zkušenosti s hraním a komunitou.

✓ Buď zdvořilý. Víme, že spolu hráči nemůžou vždy souhlasit. Buď zdvořile vyjádři nesouhlas, nebo přestaň diskutovat.

✓ Buď hráč. Pomáhej si s ostatními. Pokud ve službě PSN nebo v některém z produktů objevíš slabinu, oznam nám to, abychom ji mohli opravit a zachovali tak bezpečnost pro tebe, další hráče i naši společnost.

✕ Nechovej se rušivě.

✕ Nepodváděj.

✕ Nevyužívej chyby, bugy, glitche, slabiny či neúmyslné mechanismy v produktech ani ve službě PSN k získání výhod.

✕ Nesdílej, nekupuj, neprodávej, nepronajímej a nepřeváděj účty, údaje o účtu či přihlašovací údaje, ani k nim nepostupuj licenci, neobchoduj s nimi a nesnaž se je získat podvodným způsobem.

✕ Nezasílej nikomu spam.

✕ Nepřeposílej svým kontaktům doporučení či nabídky bez jejich svolení.

✕ Nepoužívej službu PSN ani žádný z jejích produktů k žádným obchodním činnostem, ani je s takovými činnostmi nespojuj.

✕ Nedělej nic, co by službě PSN nebo značce PlayStation dělalo špatnou pověst.

✓ Buď diskrétní. Chovej se slušně. Věci, které děláš a říkáš online, mají vliv na jiné lidi v reálném světě. Přemýšlej, než něco zveřejníš online. Nezapomeň, že informace, které zveřejníš online, se mohou rozšířit a mohou se dostat k lidem, u kterých bys to nečekal.

✕ Neprozrazuj osobní informace o sobě ani o ostatních. Ty i oni byste tak byli zranitelnější. Mezi osobní informace patří telefonní čísla, e-mailové adresy a adresy v reálném světě, jako jsou adresa domů, do školy nebo do dočasného bydliště.

✕ Nesdílej erotické nebo pornografické obrázky či videa.

✕ Nesdílej obrázky druhých osob bez jejich souhlasu.

✓ Pomoz nám zajistit, že služba PSN bude tím nejlepším místem k hraní. Vždy používej zdravý rozum a chovej se slušně.

Pokud uvidíš, že se někdo chová neslušně:

Nahlas nám dotyčného pomocí našich kontextuálních nástrojů pro hlášení stížností. Využiješ-li při hlášení nejvhodnější nástroj ke hlášení stížností, můžeš nám také zaslat příslušné důkazy, které nám pomohou tvé hlášení vyhodnotit.  To samozřejmě znamená, že také ostatní lidé si mohou stěžovat na tebe a tvůj obsah. Více informací o hlášení stížností najdeš na webu www.playstation.com/safety.

Pokud s dotyčným budeš komunikovat, zůstaň klidný a zdvořilý. Jdi příkladem a sám tyto podmínky neporušuj.

✓ Dodržuj zvláštní pravidla u jednotlivých produktů.

Dodržování pravidel chování ve službě PSN

Příklady, jak se řídit pravidly chování, a informace o tom, co se stane s hráčským účtem v případě porušení pravidel, najdeš v následujícím článku:

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory