Pravidla chování služby PSN

Pravidla chování služby PlayStation™Network

Informace o tom, co je povoleno a co zakázáno při použití účtu a také různých typech zablokování

Pravidla chování komunity

Při veškerém jednání s námi a ostatními členy komunity služby PlayStation™Network (PSN) musíte ty i tvé děti dodržovat naše pravidla chování.

✓ Ber ohled na všechny. Služba PSN je určena pro všechny osoby starší 7 let bez ohledu na genderovou identitu, sexuální orientaci, rasu, etnickou příslušnost, národnost, barvu pleti, imigrační status, společenskou a ekonomickou třídu, úroveň vzdělání, váhu, rodinný stav, politické přesvědčení, náboženství a duševní a fyzické schopnosti nebo jakoukoli jinou vlastnost, kterou lidé používají ke škatulkování ostatních nebo k rozdělování komunity.

✕ Nepoužívej ani nepodporuj projevy nenávisti.

✕ Nevyhrožuj ostatním a nedělej nic, co by je mohlo poškodit či zneklidnit.

✕ Nešikanuj ani neobtěžuj ostatní.

✓ Buď rozumný. Dodržuj zákony.

✕ Nepoužívej vulgární či urážlivé výrazy.

✕ Nepovzbuzuj nikoho k tomu, aby ublížil sobě či druhým.

✕ Nevyhrožuj nezákonným jednáním ani jej neprováděj, nepodporuj a nepřehlížej.

✕ Nevydávej se za nikoho jiného.

✕ Nenarušuj ničí soukromí ani nikoho nepomlouvej.

✕ Neporušuj ničí práva k duševnímu vlastnictví.

✓ Buď trpělivý a ohleduplný. Buď milý. Pamatuj, že jsi kdysi také začínal. Neváhej někomu zpříjemnit první zkušenosti s hraním a komunitou.

✓ Buď zdvořilý. Víme, že spolu hráči nemůžou vždy souhlasit. Buď zdvořile vyjádři nesouhlas, nebo přestaň diskutovat.

✓ Buď týmovým hráčem. Pomáhej si s ostatními. Pokud ve službě PSN nebo v některém z produktů objevíš slabinu, oznam nám to, abychom ji mohli opravit a zachovali tak bezpečnost pro tebe, další hráče i naši společnost.

✕ Nechovej se rušivě.

✕ Nepodváděj.

✕ Nevyužívej chyby, bugy, glitche, slabiny či neúmyslné mechanismy v produktech ani ve službě PSN k získání výhod.

✕ Nesdílej, nekupuj, neprodávej, nepronajímej a nepřeváděj účty, údaje o účtu či přihlašovací údaje, ani k nim nepostupuj licenci, neobchoduj s nimi a nesnaž se je získat podvodným způsobem.

✕ Nezasílej nikomu spam.

✕ Nepřeposílej svým kontaktům doporučení či nabídky bez jejich svolení.

✕ Nepoužívej službu PSN ani žádný z jejích produktů k žádným obchodním činnostem, ani je s takovými činnostmi nespojuj.

✕ Nedělej nic, co by službě PSN nebo značce PlayStation dělalo špatnou pověst.

✓ Buď diskrétní. Chovej se slušně. Věci, které děláš a říkáš online, mají vliv na jiné lidi v reálném světě. Přemýšlej, než něco zveřejníš online. Nezapomeň, že informace, které zveřejníš online, se mohou rozšířit a mohou se dostat k lidem, u kterých bys to nečekal.

✕ Neprozrazuj osobní informace o sobě ani o ostatních. Ty i oni byste tak byli zranitelnější. Mezi osobní informace patří telefonní čísla, e-mailové adresy a adresy v reálném světě, jako jsou adresa domů, do školy nebo do dočasného bydliště.

✕ Nesdílej erotické nebo pornografické obrázky či videa.

✕ Nesdílej obrázky druhých osob bez jejich souhlasu.

✓ Pomoz nám zajistit, že služba PSN bude tím nejlepším místem k hraní. Vždy používej zdravý rozum a chovej se slušně.

Pokud uvidíš, že se někdo chová neslušně

Nahlas nám dotyčného pomocí našich kontextuálních nástrojů pro hlášení stížností. Využiješ-li při hlášení nejvhodnější nástroj ke hlášení stížností, můžeš nám také zaslat příslušné důkazy, které nám pomohou tvé hlášení vyhodnotit.To samozřejmě znamená, že také ostatní lidé si mohou stěžovat na tebe a tvůj obsah. Více informací o hlášení stížností najdeš na webu www.playstation.com/safety.

Pokud s dotyčným budeš komunikovat, zůstaň klidný a zdvořilý. Jdi příkladem a sám tyto podmínky neporušuj.

✓ Dodržuj zvláštní pravidla u jednotlivých produktů.

Dodržování pravidel chování ve službě PSN

Příklady, jak se řídit pravidly chování, a informace o tom, co se stane s hráčským účtem v případě porušení pravidel, najdeš v následující příručce:

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory