Updated 4. března 2019

Je možné jednu paměťovou kartu sdílet i s jiným systémem PlayStation Vita?

Zjisti, jak je možné paměťové karty používat na více systémech PlayStation Vita.

 
 

Mohu používat svou paměťovou kartu na jiném systému PlayStation Vita, pokud byl propojený s účtem?

Paměťovou kartu budeš moci používat na jiném systému PlayStation Vita jen tehdy, jestliže byl propojený se stejným účtem jako paměťová karta. Jestliže se systém PlayStation Vita propojí s jiným účtem, budeš muset naformátovat buď paměťovou kartu, nebo samotný systém, aby byly karta i systém přihlášené ke stejnému účtu.

Mohu používat svou paměťovou kartu na systému PlayStation Vita, který nebyl propojen s účtem?

Před použitím paměťové karty na jiném systému PlayStation Vita se doporučuje přihlásit k účtu, když je paměťová karta vložená do tvého vlastního systému.

Jestliže používáš svou paměťovou kartu na jiném systému PlayStation Vita, který nebyl propojen k účtu, nebudeš mít možnost získávat trophies (trofeje).