Updated 30. května 2017

PS VR: Stručná příručka

Začínáme se soupravou PlayStation VR.

 
 

Co potřebuješ, abys mohl začít

Pokud sis zakoupil nový systém PS4 společně se soupravou PlayStation VR (PS VR), nastav nejdříve systém PS4 podle pokynů na obrazovce a poté ho před nastavením soupravy PS VR vypni. Pokud chceš další informace, přečti si uživatelskou příručku systému PlayStation 4.

Zkontroluj, zda máš k dispozici kompletní obsah soupravy PlayStation VR (PS VR):

 • Jak vše zapojit

  Než začneš, ujisti se, že systém PS4 a televizor jsou vypnuté.

  1. Pomocí kabelu HDMI dodaného se systémem PS4 připoj procesní jednotku k televizoru. Pokud je systém PS4 připojený k televizoru, odpoj kabel HDMI ze systému PS4 a zapoj ho do procesní jednotky.
  1. K systému PS4 připoj kameru PS Camera. Umísti ji ideálně do výšky 1,4 metru od podlahy. Další informace o nastavení kamery PlayStation Camera najdeš zde.
  1. Do zadní strany systému PS4 a procesní jednotky zapoj kabel HDMI (1). Pokud používáš odlišný kabel HDMI, zkontroluj na jeho obalu, zda se jedná o kabel HDMI 1.4.
  1. Do zadní strany procesní jednotky a přední strany systému PS4 zapoj kabel USB (2).
  1. Do adaptéru AC (3) zapoj síťový kabel AC a adaptér zapoj do elektrické zásuvky.
  vr-setup-05-ps4-image-eu-23aug16
  1. Odsuň kryt připojení procesní jednotky a zapoj kabel pro připojení soupravy VR (4).
  1. Do soupravy VR (5) zapoj kabel pro připojení soupravy VR (4).
  vr-setup-07-ps4-image-eu-23aug16
  1. Zapni televizor a pomocí ovladače DualShock 4 spusť systém PS4.
  2. Stiskni tlačítko napájení na dálkovém ovladači na kabelu pro připojení soupravy VR (4).
  3. V této fázi se může zobrazit výzva k aktualizaci softwaru zařízení PlayStation VR.
  4. Nyní můžeš začít s konfigurací. Nejlepších výsledků dosáhneš dodržením pokynů na obrazovce, návod však najdeš i zde:
 • Nastavení soupravy a kamery

  Víme, že už se nemůžeš dočkat, až si zahraješ, ale je velmi důležité věnovat čas správné konfiguraci, aby sis mohl užívat maximální herní zážitky.

  Konfigurace kamery

  1. Kameru PS Camera umísti do výšky přibližně 1,4 metru a 2 metry od místa, kde budeš sedět nebo stát.
  2. Na televizoru se zobrazí záběr, který snímá kamera PS Camera. Namiř ji tak, aby nesnímala povrch, na kterém je umístěná.
  3. Vezmi si do ruky ovladač DualShock 4 (DS4), zaměřovací ovladače PS VR nebo pohybové ovladače PS Move a zaujmi polohu uprostřed před obrazovkou, kde plánuješ hrát se soupravou PS VR. Tento krok je důležitý, aby mohla kamera PS Camera umístit ovladače na správné místo ve virtuálním prostředí.
  4. Pokud jsi v ruce nedržel ovladače a nenacházel se uprostřed obrazovky, když jsi stisknul tlačítko „Continue“ (Pokračovat), nebo pokud se v herní oblasti nacházelo více osob, bude pravděpodobně nutné zopakovat krok 3.
  5. Pokud máš stále problémy s přípravou kamery, důvodem může být příliš jasné osvětlení místnosti. Zkus co nejvíce vylepšit herní podmínky v místnosti a opakuj postup.

  Pokud chceš překonfigurovat kameru PS Camera, přejdi na systému PS4 do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Devices] (Zařízení) > [PlayStation VR] > [Adjust PlayStation Camera] (Přizpůsobit kameru PlayStation Camera).

  Konfigurace soupravy

   

  Už jsi skoro tam! Uprav si soupravu tak, aby ses cítil maximálně pohodlně. Postupuj podle těchto pokynů nebo přejdi do nabídky  [Settings] (Nastavení) > [Devices] (Zařízení) > [PlayStation VR].

  1. Zapni soupravu (I).
  2. Pokud používáš sluchátka do uší, nasaď si je (ujisti se, že levé i pravé sluchátko jsou na správné straně) a zapoj je do zástrčky stereofonních sluchátek (H). Dávej pozor, aby hlasitost hry nebyla příliš vysoká (K a L). Upozorňujeme, že sluchátka a sluchátka do uší Bluetooth nejsou se soupravou PS VR kompatibilní – musíš použít kabelová sluchátka nebo sluchátka do uší.
  3. Před prvním použitím soupravy odstraň plastové kryty čoček.
  4. Soupravu drž za náhlavní oblouk (A), nikoli optiku (část s modrými světly). Stiskni uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku (E) a posuň tuto část dopředu.
  5. Nasaď si soupravu na hlavu a pusť uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku.
  6. Pomocí nastavovacího kolečka (D) utáhni náhlavní oblouk, aby se souprava nehýbala a zároveň nebyla příliš utažená.
  7. Uprav polohu optiky tak, že ji budeš opatrně držet na okrajích a pohybovat s ní různými směry, dokud se nebudeš cítit pohodlně a obraz nebude naprosto ostrý.
  8. Pokud používáš sluchátka přes uši s náhlavním obloukem, nasaď si je (ujisti se, že levé i pravé sluchátko jsou na správné straně) a zapoj je do zástrčky stereofonních sluchátek (H). Dávej pozor, aby hlasitost nebyla příliš vysoká (K a L). Upozorňujeme, že sluchátka a sluchátka do uší Bluetooth nejsou se soupravou PS VR kompatibilní – musíš použít kabelová sluchátka nebo sluchátka do uší.
  9. Pokud chceš sejmout soupravu, stiskni uvolňovací tlačítko náhlavního oblouku (E) a náhlavní oblouk roztáhni (A).
  10. Soupravu zvedni za náhlavní oblouk.

  Tyto pokyny lze najít na systému PS4 v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Devices] (Zařízení) > [PlayStation VR] > [Check How to Put On VR Headset] (Jak nasadit soupravu VR).

  Nošení brýlí se soupravou PS VR

  Soupravu VR můžeš nosit přes brýle. Dbej však zvýšené opatrnosti při úpravě optiky. Pokud se brýle dotýkají čoček, může dojít k poškození brýlí, čoček soupravy VR nebo obojího. Na optiku přehnaně netlač ani za ni netahej.

  Pokud se ti zdá, že prostředí soupravy PS VR je nejasné nebo rozmazané, když máš nasazené brýle, zkus je odložit a před spuštěním hry znovu upravit polohu optiky. Vyzkoušej hrát s brýlemi i bez nich a zjisti, jak se ti hraje nejlépe.

Máš potíže?

Vyber problém, se kterým potřebuješ pomoci.