Updated 26. srpna 2015

Systém PlayStation Vita nerozpoznává moji 3G SIM kartu, co mám dělat?

Zjisti, co dělat, když systém PlayStation Vita nerozpoznává tvoji 3G SIM kartu.

 
 

Nejprve zkus vypnout systém stisknutím a podržením tlačítka napájení na dvě sekundy a následným poklepáním na možnost „Power Off“ (Vypnout). Jakmile je konzole vypnutá: 

  1. Ujisti se, že SIM karta je správně vložená – otevři slot pro SIM kartu a vyjmi držák SIM karty. 
  2. Vyjmi SIM kartu z držáku a vlož ji zpátky. Ujisti se, že plocha kontaktů je otočená směrem nahoru. 
  3. Nyní vlož držák SIM karty zpět do konzole a zapni systém PlayStation Vita.

Pokud systém PlayStation Vita stále SIM kartu nerozpoznává, kontaktuj svého síťového operátora.

Poznámka: Vyjmutím SIM karty při zapnutém systému může dojít ke ztrátě dat, proto dbej na to, aby byl systém PlayStation Vita před vyjmutím SIM karty vypnutý.