Systém PlayStation Vita nerozpoznává moji 3G SIM kartu, co mám dělat?

Zjisti, co dělat, když systém PlayStation Vita nerozpoznává tvoji 3G SIM kartu.

 
 

Nejprve zkus vypnout systém stisknutím a podržením tlačítka napájení na dvě sekundy a následným poklepáním na možnost „Power Off“ (Vypnout). Jakmile je konzole vypnutá: 

  1. Ujisti se, že SIM karta je správně vložená – otevři slot pro SIM kartu a vyjmi držák SIM karty. 
  2. Vyjmi SIM kartu z držáku a vlož ji zpátky. Ujisti se, že plocha kontaktů je otočená směrem nahoru. 
  3. Nyní vlož držák SIM karty zpět do konzole a zapni systém PlayStation Vita.

Pokud systém PlayStation Vita stále SIM kartu nerozpoznává, kontaktuj svého síťového operátora.

Poznámka: Vyjmutím SIM karty při zapnutém systému může dojít ke ztrátě dat, proto dbej na to, aby byl systém PlayStation Vita před vyjmutím SIM karty vypnutý.

 
 
 
 

Více informací

Související články