Updated 27. srpna 2015

Systém PlayStation 3 se nedokáže připojit prostřednictvím bezdrátového/kabelového připojení

okud se systém PlayStation 3 nedokáže připojit k internetu prostřednictvím kabelového či bezdrátového připojení, provede vás následující článek několika kroky, které možná daný problém vyřeší.

 
 
 • Vypněte a zapněte síťová zařízení. Vypněte všechna zařízení (včetně systému PlayStation 3) a odpojte je od zdroje napájení. Počkejte několik minut, než je opět zapnete, umožníte tím obnovu jejich síťových nastavení.
 • Přesvědčte se, že internetové služby fungují správně. Pokud máte problémy s internetovými službami, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.
 • Nezapomeňte, že k internetu není možné se připojovat pomocí konektorů USB na systému PlayStation 3. Systém PlayStation 3 nepodporuje bezdrátová síťová zařízení USB.
 • Před použitím se systémem PlayStation 3 je nutné router 802.11n nastavit do smíšeného režimu, aby podporoval bezdrátové signály 802.11b nebo 802.11g.
 • Systém PlayStation 3 není možné připojit k internetu pomocí vytáčeného připojení. Podporováno je pouze širokopásmové připojení k internetu.

Pokud používáte kabelové připojení, zkuste tyto možnosti:

 • Přesvědčte se, že modem používá připojení Ethernet, nikoliv připojení USB. 
  • V některých případech je nutné před zavedením síťového připojení obnovit výchozí nastavení systému PlayStation 3.
 • Přesvědčte se, že jsou všechna síťová zařízení správně nakonfigurována a že všechny kabely správně fungují (v případě pochybností vyzkoušejte jiné kabely).
 • Přesvědčte se, že software a ovladače všech síťových zařízení fungují a jsou aktualizované.
 • Zkontrolujte, jestli bezdrátový přístupový bod (většinou router nebo rozbočovač) fungují správně tak, že připojíte systém PlayStation 3 přímo k modemu.
 • Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, jestli se k síti mohou připojit jiná zařízení. Jestliže ne, může jít o problém s internetovými službami. O další informace požádejte svého poskytovatele připojení k internetu.

Pokud používáte bezdrátové připojení, zkuste tyto možnosti:

 • Připojení systému PlayStation 3 k internetu může narušovat připojení serveru médií. Zakažte ho v nabídce XMB volbou [Settings] (Nastavení) > [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Media Server Connection] (Připojení serveru médií) > [Disable] (Zakázat).
 • Přesvědčte se, že jsou všechna síťová zařízení správně nakonfigurována a podporují bezdrátové protokoly 802.11b nebo 802.11g.
 • Pokud je bezdrátové připojení zabezpečené, přesvědčte se, že jste správně zadali bezpečnostní klíče WEP nebo WPA.
 • Přesvědčte se, že software a ovladače všech síťových zařízení fungují a jsou aktualizované.
 • Jestliže v bezdrátové síti probíhá filtrování podle adres MAC, přesvědčte se, že byla do tabulky filtrů MAC jako povolené zařízení správně uvedena adresa MAC systému PlayStation 3.
 • Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, jestli se k síti mohou připojit jiná zařízení. Jestliže ne, může jít o problém s internetovými službami. O další informace požádejte svého poskytovatele připojení k internetu. 

Pokud máte problémy s nastavením svého připojení, můžete zjistit, jak nastavit bezdrátové připojení pomocí nastavení [Easy] (Snadné) nebo [Custom] (Vlastní), případně můžete také vyzkoušet nastavení kabelového připojení pomocí nastavení [Easy] nebo [Custom].