Updated 8. února 2017

Chybové zprávy aplikace Media Player systému PlayStation 4

V tomto článku se vysvětluje, co dělat, když obdržíš při pokusu o přístup k souboru v aplikaci Media Player nebo o jeho přehrávání chybovou zprávu.

 
 

There is no playable media. (Žádná přehrávatelná média.)

Adresář, do kterého se pokoušíš dostat, je prázdný nebo neobsahuje žádná přehrávatelná média. Přesvědč se, že se pokoušíš získat přístup nebo přehrávat některý z typů souborů podporovaných aplikací Media Player.

Cannot play audio. The audio format is not supported. (Nelze přehrávat zvuk. Zvukový formát není podporován.)

The audio of your video file is not supported. (Zvuk videosouboru není podporován.) Přesvědč se, že aplikace Media Player podporuje kodek videa.

Cannot access this media server. It is not allowing access from this PS4. Check the settings of the media server. (K tomuto serveru médií se není možné dostat. Nedovoluje přístup z tohoto systému PS4. Zkontroluj nastavení serveru médií.)

Server DLNA má ochranu proti přístupu. Uprav nastavení serveru médií DLNA tak, aby umožnil přístup tvému systému PlayStation 4.

Cannot play the media. (Média nelze přehrát.)

Došlo k problému se souborem, ke kterému se pokoušíš dostat nebo ho přehrát. Důvod se liší podle souboru:

  • Pokud se pokoušíš přehrávat video, přesvědč se, že jsou typ souboru a kodek videa podporované.
  • Pokud se pokoušíš prohlédnout si fotografii, ověř, jestli je soubor menší než 40 megapixelů nebo 30 MB.
  • Jestliže dojde k chybě při přehrávání videa nebo zvuku, restartuj systém PlayStation 4. To uděláš stisknutím a podržením tlačítka PS na ovladači a volbou [Power Options] (Možnosti napájení) > [Restart PS4] (Restartovat systém PS4).