การตั้งค่าการเข้าถึงบน PlayStation®4

PlayStation®4 ได้รับการออกแบบด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันมากมายที่รองรับความต้องการด้านการเข้าถึง

การตั้งค่าการเข้าถึงของ PlayStation®4 อยู่ที่ใด

ไปที่ การตั้งค่า > การเข้าถึง  เพื่อค้นหาตัวเลือกการเข้าถึง

ตัวเลือกการตั้งค่าการเข้าถึงของ PlayStation®4

การตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับเนื้อหาที่มีคำบรรยายเท่านั้น

วิธีตั้งค่าคำบรรยาย
 1. ไปที่ การตั้งค่า > การเข้าถึง > คำบรรยาย

 2. ทำเครื่องหมายที่ แสดงคำบรรยาย

 3. เลือก การตั้งค่าคำบรรยาย แล้วลบเครื่องหมายถูกที่กล่อง แสดงคำบรรยายตามที่กำหนดโดยเนื้อหา เพื่อปรับแต่งข้อความคำบรรยายที่ประกอบด้วยประเภทตัวอักษร ขนาด สีข้อความ สีพื้นหลัง และอีกมากมาย หากต้องการใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ให้ทำเครื่องหมายที่ แสดงคำบรรยายตามที่กำหนดโดยเนื้อหา

ในการแสดงคำบรรยาย ให้กดปุ่ม OPTIONS ระหว่างการเล่น BD หรือ DVD จากนั้นเลือก คำบรรยาย

 

การตั้งค่าเหล่านี้ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดปุ่มคอนโทรลเลอร์ได้ การเปลี่ยนแต่ละครั้งจะสลับหน้าที่ของปุ่มสองปุ่ม

โปรดทราบว่าคำสั่งบนหน้าจอไม่ส่งผลต่อการกำหนดปุ่ม

 • ฟีเจอร์มีเฉพาะในระบบ PS4™ ที่จำหน่ายในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น
 • ฟีเจอร์การอ่านออกเสียงข้อความพร้อมใช้งานเมื่อภาษาของระบบตั้งค่าเป็น ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เท่านั้น

เปิดใช้งานการอ่านออกเสียงข้อความเพื่อฟังระบบอ่านข้อความบนหน้าจอและข้อมูลตามบริบท การอ่านออกเสียงข้อความจะทำงานเมื่อเลื่อนไปยังข้อความต่างๆ โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ และในส่วนเมนูอื่น

ตัวเลือกการอ่านออกเสียงข้อความต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:

 • การอ่านออกเสียงข้อความ - ทำเครื่องหมายที่กล่องนี้เพื่อเปิดใช้งานการอ่านออกเสียงข้อความ 
 • ความเร็ว - ปรับการอ่านออกเสียงให้เร็ว/ช้า โดยสามารถปรับความเร็วได้เฉพาะเมื่อการอ่านออกเสียงข้อความเปิดใช้งานอยู่เท่านั้น 
 • ระดับเสียง - หากการอ่านออกเสียงข้อความเปิดใช้งานอยู่ การเลือกตัวเลือกนี้แล้วกดขวาหรือซ้ายจะเพิ่มหรือลดระดับเสียงพูด

ทำเครื่องหมายที่กล่องนี้เพื่อเปิดใช้งานการซูมเข้าบนหน้าจอ เมื่อเปิดใช้งาน ซูม แล้ว:

 • กด ปุ่ม PS พร้อมกับปุ่ม สี่เหลี่ยม เพื่อซูมเข้า 
 • เลื่อนส่วนที่ขยายของหน้าจอโดยใช้ปุ่มทิศทางหรือสติ๊กอนาล็อกแบบคู่ การควบคุมอื่นๆ จะถูกปิดใช้งานขณะซูม 
 • ยกเลิกการซูมโดยการกด ปุ่มวงกลม หรือกดปุ่ม PS และ ปุ่มสี่เหลี่ยม พร้อมกัน 

ทำเครื่องหมายที่กล่องนี้เพื่อกลับค่าสีที่แสดงบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ภาพพักหน้าจอจะไม่เริ่มต้นขณะกลับค่าสีอยู่

การตั้งค่านี้นำไปใช้กับข้อความที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมนูไดนามิกของ PS4™ 

การตั้งค่านี้ปรับใช้ตัวอักษรหนากับ ข้อความในเมนู

นำการตั้งค่านี้ไปใช้เพื่อทำให้พื้นหลังมืดลง เพื่อให้ค่าคอนทราสต์สูงขึ้นระหว่างข้อความและพื้นหลัง 

การตั้งค่านี้ให้คุณสามารถเลือกว่าจะเลื่อนผ่านข้อความตัวอักษรตามหน้าจอเร็วเพียงใด

โดยมีการตั้งค่าให้เลือกตั้งแต่ "ช้ามาก" ไปจนถึง "เร็ว"

การตั้งค่านี้เพิ่มชุดฟีเจอร์การเข้าถึงไปยังเมนูด่วน หากต้องการดูเมนูด่วน ให้กด ปุ่ม PS ค้างไว้

ส่วนนี้คือรายการของฟีเจอร์การเข้าถึงที่เพิ่มลงในเมนูด่วน:

 • เปิดใช้งานการอ่านออกเสียงข้อความ 
 • กลับค่าสี 
 • เปิดใช้งานการกำหนดปุ่มเอง 

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา