ป้องกันไม่ให้เด็กๆ เปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครองใน PlayStation®5 และ PlayStation®4

ป้องกันไม่ให้เด็กๆ เปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครองใน PlayStation®5 และ PlayStation®4

เรียนรู้วิธีป้องกันไม่ให้เด็กๆ เปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครองใน PS5™ และ PS4™ 

ตั้งรหัสจำกัดการเปลี่ยนค่าของระบบ

รหัสจำกัดการเปลี่ยนค่าของระบบป้องกันไม่ให้เด็กๆ เปลี่ยนการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองบนเครื่อง PlayStation เช่น เรตอายุ และค่าเริ่มต้นของการควบคุมโดยผู้ปกครอง อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ บอกรหัสนี้ให้เฉพาะสมาชิกครอบครัวที่คุณแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเท่านั้นเนื่องจากรหัสดังกล่าวจะทำให้เปลี่ยนและนำการควบคุมออกได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้จัดการครอบครัว แล้วไปที่ การตั้งค่า > ครอบครัวและการควบคุมโดยผู้ปกครอง > การจำกัดคอนโซล PS5
 2. กรอกรหัสจำกัดการเปลี่ยนค่าของระบบที่ใช้อยู่ หากไม่เคยตั้งไว้ ค่าเริ่มต้นของรหัสนี้คือ 0000
 3. เลือก เปลี่ยนรหัสจำกัดการเปลี่ยนค่าของระบบของคุณ
 4. กรอกรหัสใหม่เป็นตัวเลขสี่หลักโดยใช้ปุ่มบนคอนโทรลเลอร์ อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้
 5. กรอกรหัสอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 1. ในเครื่อง PS4 ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การควบคุมโดยผู้ปกครอง/การจัดการครอบครัว > การจำกัดระบบ PS4
 2. กรอกรหัสจำกัดการเปลี่ยนค่าของระบบที่ใช้อยู่ หากไม่เคยตั้งไว้ ค่าเริ่มต้นของรหัสนี้คือ 0000
 3. เลือก เปลี่ยนรหัสจำกัดการเปลี่ยนค่าของระบบ
 4. กรอกรหัสใหม่เป็นตัวเลขสี่หลักโดยใช้ปุ่มบนคอนโทรลเลอร์ อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้
 5. กรอกรหัสอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

แนะนำทุกคนที่มีบัญชีอยู่ในคอนโซล PlayStation ของคุณให้ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ มิเช่นนั้น สมาชิกครอบครัวที่เป็นเด็กอาจเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้ใหญ่หรือเด็กที่โตกว่าและหลบการควบคุมที่คุณตั้งไว้ให้กับพวกเขาได้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี

 2. เลือก การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ > ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของ PS5

 3. ตั้งรหัสผ่านตัวเลขสี่หลัก อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ > การจัดการรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

 2. ตั้งรหัสผ่านตัวเลขสี่หลัก อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้

ปิดใช้การสร้างผู้ใช้รายใหม่และการเข้าสู่ระบบโดยผู้เข้าร่วม 

ป้องกันไม่ให้เด็กสร้างบัญชีใหม่ที่ไม่มีการจำกัดแทนที่จะใช้บัญชีที่คุณสร้างไว้ให้ด้วยการปิดใช้การสร้างผู้ใช้รายใหม่และปิดตัวเลือกการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้เข้าร่วม 

 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการครอบครัว แล้วไปที่ การตั้งค่า > ครอบครัวและการควบคุมโดยผู้ปกครอง > การจำกัดคอนโซล PS5
 2. เลือก การสร้างผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบโดยผู้เข้าร่วม > ‘ไม่อนุญาต’

 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการครอบครัว แล้วไปที่ การตั้งค่า > การควบคุมโดยผู้ปกครอง/การจัดการครอบครัว > การจำกัดระบบ PS4 
 2. เลือก การสร้างผู้ใช้รายใหม่และการเข้าสู่ระบบโดยผู้เข้าร่วม > ‘ไม่อนุญาต’

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา