ป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครอง

วิธีป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครอง

เรียนรู้วิธีป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครองบน คอนโซล PlayStation®5 และคอนโซล PlayStation®4 

รหัสผ่านการจำกัดคอนโซลจะป้องกันไม่ให้เด็กเปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครอง อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้

วิธีตั้งรหัสผ่านการจำกัดคอนโซล PS5 

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้จัดการครอบครัวและไปที่ การตั้งค่า > ครอบครัวและการควบคุมโดยผู้ปกครอง > ข้อจำกัดคอนโซล PS5
 2. กรอกรหัสผ่านการจำกัดคอนโซลที่ใช้อยู่  หากไม่เคยตั้งไว้ ค่าเริ่มต้นของรหัสนี้คือ 0000
 3. เลือก เปลี่ยนรหัสผ่านการจำกัดคอนโซล
 4. กรอกรหัสใหม่เป็นตัวเลขสี่หลักโดยใช้ปุ่มบนคอนโทรลเลอร์ อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้
 5. กรอกรหัสอีกครั้งเพื่อยืนยัน

สำคัญ
หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องรีเซ็ตคอนโซล PS5™ ของคุณ 

 1. บนระบบ PS4 ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การควบคุมโดยผู้ปกครอง/การจัดการครอบครัว > ข้อจำกัดระบบ PS4
 2. กรอกรหัสจำกัดการเปลี่ยนค่าของระบบที่ใช้อยู่  หากไม่เคยตั้งไว้ ค่าเริ่มต้นของรหัสนี้คือ 0000
 3. เลือก เปลี่ยนรหัสจำกัดการเปลี่ยนค่าของระบบ
 4. กรอกรหัสใหม่เป็นตัวเลขสี่หลักโดยใช้ปุ่มบนคอนโทรลเลอร์ อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้
 5. กรอกรหัสอีกครั้งเพื่อยืนยัน

สำคัญ
หากคุณลืมรหัสผ่านการจำกัดระบบ คุณต้องคืนค่าเริ่มต้นคอนโซล PS4

วิธีตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบนคอนโซล PS5

แนะนำทุกคนที่มีบัญชีอยู่ในคอนโซล PlayStation ของคุณให้ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ มิเช่นนั้น สมาชิกครอบครัวที่เป็นเด็กอาจหลีกเลี่ยงการควบคุมโดยผู้ปกครองได้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี

 2. เลือก การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ > ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของ PS5

 3. ตั้งรหัสผ่านตัวเลขสี่หลัก อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบ > การจัดการรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

 2. ตั้งรหัสผ่านตัวเลขสี่หลัก อย่าลืมตั้งรหัสโดยใช้รหัสที่คุณจดจำได้ แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้

 • การตั้งรหัสผ่านนี้จะใช้ได้หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ PlayStation™Network หนึ่งครั้ง
 • รหัสผ่านเข้าสู่ระบบไม่เหมือนกับรหัสผ่านการจำกัดคอนโซล

วิธีปิดการสร้างผู้ใช้รายใหม่และการเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้ชั่วคราวบนคอนโซล PS5

ปิดการสร้างบัญชีใหม่และปิดตัวเลือกในการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสร้างบัญชีใหม่ที่ไม่มีการจำกัดแทนที่จะใช้บัญชีที่คุณสร้างไว้ให้

 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการครอบครัวและไปที่ การตั้งค่า ครอบครัวและการควบคุมโดยผู้ปกครอง ข้อจำกัดคอนโซล PS5
 2. เลือก การสร้างผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้ชั่วคราว “ไม่อนุญาต”
 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้จัดการครอบครัวและไปที่ การตั้งค่า > การควบคุมโดยผู้ปกครอง/การจัดการครอบครัว > การจำกัดระบบ PS4 
 2. เลือก การสร้างผู้ใช้รายใหม่และการเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้ชั่วคราว > “ไม่อนุญาต”

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม? 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา