ที่จัดเก็บภายนอกสำหรับคอนโซล PS5 และ PS4

เพิ่มพื้นที่เพื่อเกมที่คุณรักด้วยไดรฟ์ที่จัดเก็บเสริมแบบ USB1

ถ้าที่จัดเก็บภายในคอนโซล PS5 หรือ PS4 ไม่พอที่จะเก็บเกม คุณสามารถใช้ไดรฟ์ USB ที่เข้ากันแทนได้ สามารถใช้ไดรฟ์ที่รองรับ SuperSpeed USB2 ที่มีความจุระหว่าง 250 GB และ 8 TB ได้ เพื่อให้คุณมีพื้นที่สำหรับเก็บเกมของคุณมากขึ้น

คุณสามารถถ่ายโอนเกมและส่วนเสริมที่รองรับจากที่จัดเก็บภายในคอนโซล PS5 หรือ PS4 รวมถึงที่ดาวน์โหลดจาก PlayStation Store ไปที่ไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อภายนอกได้

คุณสามารถเล่นเกม PS4 ที่รองรับได้โดยตรงจากไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อกับคอนโซล PS5 หรือ PS4 ของคุณ หากต้องการเล่นเกม PS5 ที่เก็บไว้ภายนอก คุณก็เพียงแค่ถ่ายโอนจากไดรฟ์ USB ของคุณกลับไปที่ SSD ความเร็วสูงของคอนโซล PS5

1 ไดรฟ์ USB ภายนอกขายแยกต่างหาก

2 คอนโซล PS5 และ PS4 รองรับการเชื่อมต่อกับ USB ต่อไปนี้: SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1), SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2), SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.1 Gen 2x2).