Kontot är redan kopplat

Du har redan kopplat ditt konto för PlayStation Network till ett annat Steam-konto. Du måste ta bort kopplingen mellan de kontona innan du kan koppla till PlayStation Network. Kontakta PlayStation-supporten för att få hjälp med att ta bort kopplingen mellan konton.