playstation.com

Juridisk information

Begäran om avbrytande av tjänst

Rätt att avbryta

Du har rätt att avbryta tjänsten som namnges nedan inom 14 dagar utan att behöva ange något skäl. Avbrytandeperioden går ut 14 dagar efter dagen som kontraktet slutförs. Om du vill utnyttja din rätt att avbryta måste du meddela oss* om ditt beslut att avbryta kontraktet via ett otvivelaktigt uttalande (t.ex. ett brev som skickats via post eller ett uttalande via telefon, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för avbrytande, men det är inget krav.

support@se.playstation.com

 

08-587 822 25

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

United Kingdom

 

Till Sony Interactive Entertainment.

Jag meddelar härmed att jag avbryter mitt kontrakt för leveransen av följande tjänst:

Tjänstens namn:

Beställningsdatum:

Online-ID:

Inloggnings-ID:

Adress:

Namn:

Födelsedatum: 

Namnteckning (för papperskopia):

 

 

Datum:

 

Avbrottets effekt

Om du avbryter det här kontraktet kommer vi att återbetala alla utgifter från dig, inklusive leveranskostnaden (förutom extrakostnader som har uppstått när du har valt en annan leveranstyp än den billigaste standardleveranstypen som vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål och inte senare än 14 dagar från dagen vi meddelas om ditt val att avbryta det här kontraktet. Vi kommer att utföra återbetalningen på samma sätt som du använda vid den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat sätt. Oavsett vilket kommer du inte att debiteras några avgifter för en sådan återbetalning.