playstation.com

Juridisk information

Begäran om uppsägning av tjänst

Uppsägningsrättigheter

Du har rätt att säga upp nedan nämnda tjänst inom 14 dagar utan särskild anledning. Uppsägningsperioden löper ut efter 14 dagar från dagen då kontraktet upprättats. För att utnyttja uppsägningsrätten måste du meddela oss* om ditt beslut att säga upp detta kontrakt via ett otvetydigt utlåtande (exempelvis ett brev, utlåtande över telefon, fax eller e-post). Använd gärna den bifogade uppsägningsblanketten.

support@se.playstation.com

Kontakta oss

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

Storbritannien

 

Till Sony Interactive Entertainment,

Härmed meddelar jag att jag önskar säga upp följande tjänst:

Tjänst:

Köpdatum:

Online-ID:

Inloggnings-ID:

Adress:

Namn:

Födelsedatum:

Underskrift (gäller för papperskopia):

 

Datum:

 

Uppsägningspåföljder

Om du säger upp detta kontrakt återbetalar vi samtliga dina inkomna betalningar, inklusive fraktkostnad (med undantag för tilläggskostnader tillkomna till följd av ett eget valt fraktalternativ utöver den billigaste erbjudna standardfrakten), utan fördröjning och aldrig senare än 14 dagar från dagen då vi meddelats om  ditt val att  säga upp detta kontrakt. Återbetalningen kommer att ske med samma betalmetod som du använt vid det ursprungliga köptillfället, såvida inte annat betalsätt har överenskommits. Inga extra avgifter tillkommer till följd av denna återbetalning.