playstation.com

Juridisk information

REGLER OCH VILLKOR

50 % rabatt på PlayStation®Plus: 12-månaders abonnemang

”Behörighetskrav”        

Samtliga av följande:

•             måste vara 18 år eller äldre

•             måste bo i något av deltagarländerna

•             måste ha ett konto för PlayStation™Network (”PSN”)

”Erbjudande”  

50 % rabatt på aktuellt pris för den Tillämpliga produkten

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”     

PlayStation®Plus: 12-månaders abonnemang

PlayStation®Plus: 12-månadersabonnemanget är ett löpande abonnemang med återkommande avgift som dras var 12:e månad till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store tills du säger upp abonnemanget.

”Giltig butik”   

PlayStation®4- eller PlayStation®5-systemets butik och onlinebutiken på webben som går under namnet PlayStation™Store, exklusive alla andra inköpsmetoder, PlayStation®-butiker och köp i spel.

”Startdatum”   

19 augusti 2021 kl. 11:00 svensk tid

”Slutdatum”    

31 augusti 2021 kl. 11:00 svensk tid

”Deltagarländer”

Israel

Tjeckien

Bulgarien

Danmark

Österrike

Belgien

Cypern

Frankrike

Tyskland

Grekland

Island

Irland

Italien

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Portugal

Slovakien

Slovenien

Spanien

Finland

Storbritannien

Kroatien

Polen

Nya Zeeland

Rumänien

Ungern

Sverige

Schweiz

Australien

Norge

Bahrain

Kuwait

Libanon

Oman

Qatar

Saudiarabien

Förenade Arabemiraten

Indien

Sydafrika

Ryssland

Ukraina

Turkiet

”Steg” 

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a. logga in på PSN och

b. köpa den Tillämpliga produkten i en giltig butik.

”Arrangören”   

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, företagsnummer 06020283 (”SIENE”). SIENE är registrerat i England och Wales med kontor på 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

                 

1.            Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.   Perioden från och med startdatumet till och med slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”. 

2.            För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen.  Erbjudandet gäller endast för köp av Tillämpliga produkter i giltiga butiker under kampanjperioden. Alla andra PlayStation®Plus-abonnemang är undantagna. Berättigade personer som köper ett PlayStation®Plus-abonnemang (och inte en tillämplig produkt från en giltig butik) är inte berättigade för erbjudandet. Berättigade personer som köper ett PlayStation®Plus-abonnemang via merförsäljning på en PlayStation®4- eller PlayStation®5-konsol

                 

3.            Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

                  

4.            En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN.

                 

5.            Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

                 

6.            PlayStation®Plus-abonnemang (PS Plus) är endast tillgängliga för PlayStation Network-kontoinnehavare (PSN) som är äldre än 18 år och har åtkomst till PlayStation PlayStation™Store (PS Store) och en internetanslutning med hög hastighet (lägsta rekommenderade anslutningshastighet är 5 Mbit/s). Användarvillkor och språkbegränsningar gäller för PSN, PS Store och PS Plus. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på abonnentens ålder. Användare måste vara minst 7 år, och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan dras tillbaka efter rimligt varsel.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs.  Fullständiga villkor gäller: se tjänstevillkoren för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

                 

                PlayStation®Plus: 12-månaders abonnemang förlängs tills vidare tills de sägs upp. En återkommande abonnemangsavgift enligt aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Plus-abonnemang dras automatiskt var 12:e månad från användarens PSN-plånbok, om användaren har tillräckligt med pengar i PSN-plånboken, eller från standardbetalningssättet, om en sådan har registrerats för kontot.

                 

                – Löpande PlayStation®Plus-abonnemang: 620 kr, om inget annat meddelas per e-post till den adress som är registrerad för ditt PSN-konto.

                – Faktureringsintervall för PlayStation®Plus: 12 månader.

                – Längd på PlayStation®Plus-abonnemang: löpande tills det sägs upp.

                 

                Du kan när som helst avbryta ditt PlayStation®Plus-abonnemang, och det upphör då att gälla på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler avgifter dras för abonnemanget från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

                 

                Instruktioner om hur du säger upp abonnemang finns på    https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription

                 

                När en Berättigad person köper ett 12-månaders PlayStation™Now-abonnemang aktiveras alternativet Automatisk överföring av pengar i kontoinställningarna, även om alternativet var inaktiverat tidigare. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för den återkommande abonnemangsavgiften dras beloppet via det standardbetalningssätt som är registrerat för ditt PSD-konto (om ett sådant finns), såvida du inte AVAKTIVERAR Automatisk överföring av pengar. Om du vill AVAKTIVERA Automatisk överföring av pengar går du till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

                                 

7.            Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

                 

8.            Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet eller Materialet.

                 

9.            Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

                 

10.          Arrangören har inget ansvar för om en Berättigad person inte kan skapa eller logga in på sitt PSN-konto eller inte kan slutföra stegen på grund av problem med den Berättigade personens eller tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

                 

11.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller uppdatera och/eller göra tillägg i de här reglerna och villkoren när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

                 

12.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

                 

13.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.