playstation.com

Juridisk information

Vad har ändrats?

 

Vi vill informera dig om att vi har gjort några ändringar i:

·        Tjänstevillkor för PSN och

·        Villkor för programvara.

Vad har ändrats?

Vi har gjort flera genomgående ändringar för att förtydliga.  De viktigaste ändringarna förklaras nedan:

PSN-tjänstevillkoren:

·        Förtydligade våra villkor för köp från PlayStation Store gjorda av familjemedlemmar och hur man kommer i kontakt med oss – paragraf 10 och 14.5.2.

·        Uppdaterade vår uppförandekod – paragraf 12.

·        Förenklade våra villkor gällande PSN-plånboken och virtuell spelvaluta – paragraf 17, 20.15 och 20.17.

·        Förtydligade under vilka omständigheter vi kan ändra PSN, produkter eller villkor – paragraf 22 och 27.

·        Lade till mer information om när vi kan stänga ett konto för PSN på grund av inaktivitet – paragraf 23.

·        Förtydligade vad som kan hända om du bryter mot våra villkor – paragraf 24.

·        Förtydligade vårt ansvar gentemot dig när något går fel genom att inkludera hänvisningar till dina lagstadgade garantirättigheter för felaktiga varor och omständigheter där vi har obegränsat ansvar gentemot dig – paragraf 25.

·        Uppdaterade uppgifter om hur du kommer i kontakt med oss – paragraf 30.

Villkor för programvara:

·        Uppdaterade vår uppförandekod och vad som händer om du bryter mot den – paragraf 10.2.

·        Uppdaterade information om när vi kan uppdatera programvara – paragraf 16 och 20.