playstation.com

Juridisk information

Vad har ändrats?

 

Om du inte har loggat in på ett tag ser du att vi har ändrat format och stil på tjänstevillkoren för PSN så att de är lättare att läsa. Läs igenom dem, tack.

 

Vad är nytt?

Här är några av de större förändringar vi har gjort:

* Vi angett när och hur vi kan göra ändringar i konsol och spelprogramvara – paragraf 6, 21.4.2.1, 23.4 och 26.3.10.

* Vi har förtydligat våra uppföranderegler – paragraf 13.

* Vi har förtydligat din ångerrätt när du handlar på PlayStation Store – paragraf 17.

* Vi har förlängt tidsperioden för när pengar i plånboken upphör att gälla, från 2 år till 3 år (utom om det krävs en längre period enligt lokal lagstiftning) – paragraf 18.2.

* Vi har angett några omständigheter då pengarna i plånboken återbetalas – paragraf 26.3.11.

* Vi har förtydligat vårt ansvar gentemot dig, exempelvis vad gäller felaktiga produkter – paragraf 26.

* Vi bekräftar att obligatoriska konsumentskyddslagar gäller – paragraf 29.