playstation.com

Juridisk information

Regler och villkor

25 % rabatt för 12 månaders PS Now-medlemskap

2020-11-20–2020-12-01

 

”Behörighetskrav”

Samtliga av följande:

  • måste vara 18 år eller äldre
  • måste bo i något av deltagarländerna

”Tillämplig produkt/Tillämpliga produkter”

12 månaders medlemskap på PlayStation®Now med 25 % rabatt på ordinarie pris.

Medlemskapet förlängs tills vidare om du inte säger upp det, och du debiteras i 12-månadsperioder till aktuellt fullt pris på PlayStation®Store.

”Giltig butik”

PlayStation®4-systemets butik och onlinebutiken på webben som går under namnet PlayStation® Store, exklusive alla andra inköpsmetoder, PlayStation®Store-butiker och köp inifrån spel.

”Startdatum”

2020-11-20 kl. 11.00 (svensk tid)

”Slutdatum”

2020-12-01 kl. 11:00 (svensk tid)

”Deltagarländer”

Storbritannien, Irland, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Österrike, Italien, Spanien, Portugal, Sverige, Finland, Norge och Danmark.

”Steg”

Under Kampanjperioden måste Berättigade personer göra följande:

a.           logga in på PSN och

b.           köpa den tillämpliga produkten i en giltig butik.

”Arrangören”

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

1.                Det här erbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för användare som har ett konto på PlayStation™Network (”PSN”) och som uppfyller behörighetskraven (”Berättigade personer”).

2.                Erbjudandet gäller från Startdatum till Slutdatum.  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden

3.                För att kunna utnyttja Erbjudandet måste du som är Berättigad person genomföra stegen.  Erbjudandet gäller endast köp av Tillämpliga produkter från Giltiga butiken under Kampanjperioden. Alla andra PlayStation®Now-medlemskap är undantagna. Berättigade personer som köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Now (som inte är en Tillämplig produkt) är inte berättigade för Erbjudandet. Erbjudandet gäller inte för berättigade personer som köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation®Now via merförsäljning för PS4-konsolen. PlayStation®Now-medlemskap som förnyas automatiskt under Kampanjperioden omfattas inte av Erbjudandet. 

4.                Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

5.                En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN.

6.                Returer av Tillämpliga produkter sker i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store

7.                PlayStation®Now-abonnemang är bara tillgängliga för innehavare av ett konto på PSN och som har tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet.  PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Utbudet av material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på abonnentens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkända uppgifter om betalningsmetod krävs för att köpa PlayStation®Now.  Fullständiga villkor gäller: se tjänstevillkoren för PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

För 12 månaders medlemskap:

PlayStation®Now-medlemskapet fortsätter tills vidare tills det sägs upp. En medlemsavgift dras automatiskt till aktuellt pris för ett 12-månaders PlayStation®Now-medlemskap var 12:e månad från användarens konto om användaren har tillräckligt med pengar i plånboken eller har registrerat en giltig betalningsmetod för kontot.

·        Löpande PlayStation®Now-medlemsavgift: 620 kr, såvida inget annat meddelas per e-post till den adress som är kopplad till ditt konto.

·        Faktureringsintervall på PlayStation®Now: var 12:e månad.

·        PlayStation®Now-medlemskapets längd: tills vidare tills det sägs upp.

En användare kan avbryta sitt medlemskap på PlayStation®Now när som helst, och medlemskapet upphör då på nästa förfallodatum för betalning. Inga fler avgifter för medlemskapet dras från och med då, men användaren får ingen återbetalning av avgifter som redan har betalats.

Instruktioner om hur du säger upp medlemskapet finns på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

När du köper ett medlemskap aktiverar vi alternativet för automatisk överföring av pengar i dina kontoinställningar. Det innebär att om du inte har tillräckligt med pengar i plånboken för medlemskapsavgiften så dras beloppet istället via den betalningsmetod som är registrerad för ditt konto (om det finns en sådan), såvida du inte stänger av automatisk överföring. Du kan stänga av Automatisk överföring genom att gå till [Kontoinställningar] > [Plånbok] > [Plånbokens inställningar].

8.                Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

9.                Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

10.             Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

11.             Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt PSN-konto, eller inte kan slutföra Stegen, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

12.             Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller uppdatera och/eller göra tillägg i de här reglerna och villkoren när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

13.             Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

14.             I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa regler och villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan den Berättigade personen och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.