Updated den 22 augusti 2019

Så begär du återbetalning för ett PlayStation Store-köp

Ta reda på om du är berättigad till en återbetalning från PlayStation Store till din PSN-plånbok, samt hur du begär återbetalning på ett PS Store-köp, inklusive spel, hämtmaterial, förbeställningar och prenumerationer, t.ex. PlayStation Plus.

PlayStation Store-regionen

VIKTIGT! Den här artikeln gäller endast för konton som har skapats i SIEE-regionen, inklusive Europa, Indien, Mellanöstern, Oceanien, Skandinavien, Sydafrika och Ryssland. För konton i andra regioner besöker du motsvarande sida nedan:

 
 

Begär återbetalning för ett PlayStation Store-köp

Om du ångrar ett köp du har gjort från PlayStation Store kan du eventuellt begära att få tillbaka pengarna till din PSN-plånbok.

Om du vill veta mer, till exempel hur du gör en begäran om återbetalning, väljer du vilken typ av material du har köpt nedan. Utöver den återbetalning som beskrivs nedan kan du ha ytterligare rättigheter enligt lokala bestämmelser och gällande lagstiftning. Inget i sammanfattningen nedan begränsar eller ersätter sådana lagstadgade rättigheter.

Om du vill kan du i stället läsa hela policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

PlayStation Store-återbetalningstyp

Fullständiga spel, hämtningsbart material, teman, förbrukningsföremål i spel och säsongspass tillhör den här kategorin.

När du har köpt den här typen av material via PlayStation Store har du 14 dagar* från inköpet på dig att begära återbetalning till din PSN-plånbok. Om du har börjat ladda ned eller strömma det köpta materialet är du inte berättigad till återbetalning, såvida det inte är fel på materialet.

Om du vill begära återbetalning för den här typen av material fyller du i en begäran om återbetalning.

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

*14-dagarsperioden avser tiden fram tills du skickar in formuläret. Din rätt till återbetalning påverkas inte om du inte fått svar inom 14-dagarsperioden.

En prenumeration innefattar köp av en tjänst med löpande avgifter från PlayStation Store, t.ex. PlayStation Plus, PlayStation Now eller Spotify Premium på PlayStation Music.

När du har köpt en prenumeration via PlayStation Store har du 14 dagar* på dig att begära återbetalning till din PSN-plånbok. Vi kan dock anpassa återbetalningsbeloppet beroende på hur mycket du har använt tjänsten.

Om en spelare till exempel köper ett 12-månadersmedlemskap på PlayStation Plus och begär återbetalning sju dagar efter inköpsdatumet kan återbetalningsbeloppet reduceras för att återspegla användningen av prenumerationen, t.ex. spel online, nedladdning av månatliga spel, användning av molnlagring osv.

Observera att eventuella kostnadsfria testperioder ingår i 14-dagarsperioden.

Om du vill begära återbetalning för en prenumeration fyller du i en begäran om återbetalning.

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

*14-dagarsperioden avser tiden fram tills du skickar in formuläret. Din rätt till återbetalning påverkas inte om du inte fått svar inom 14-dagarsperioden.

Obs! Om du tecknar dig för en prenumerationstjänst via PlayStation Store köper du en löpande prenumeration med återkommande avgifter som fortsätter att gälla tills den sägs upp. Du kan säga upp prenumerationen när som helst – tjänsten upphör då i slutet av den pågående fakturaperioden. Inga fler prenumerationsavgifter dras från och med då, men efter den första 14-dagarsperioden får du ingen återbetalning av avgifter som redan betalats. Ta reda på hur du avslutar en prenumerationstjänst.

En förbeställning avser ett köp av digitalt material som görs via PlayStation Store före materialets utgivningsdatum. Det finns två typer av begäran om återbetalning för förbeställningar, beroende på vilket datum materialet förbeställdes.

Förbeställningar som gjorts mer än 14 dagar före utgivningsdatum  Förbeställningar som gjorts mindre än 14 dagar före utgivningsdatum
För den här typen av förbeställning kan du begära återbetalning när som helst fram till materialets utgivningsdatum. För den här typen av förbeställning kan du begära återbetalning upp till 14 dagar* efter inköpsdatumet.

Om du vill begära återbetalning för den här typen av material fyller du i en begäran om återbetalning.

Fullständiga villkor finns i policyn för att ångra köp på PlayStation Store.

*14-dagarsperioden avser tiden fram tills du skickar in formuläret. Din rätt till återbetalning påverkas inte om du inte fått svar inom 14-dagarsperioden.