Frukta maskinerna

Kan du överleva mot deras överlägsna styrka och storlek?

 
 
 
 

Förstå fienden

Maskinerna

Världen i Horizon Zero Dawn bebos av maskiner av alla former och storlekar. Dessa mystiska varelser är obehagligt främmande, men slående bekanta, och kombinerar mekanisk styrka med organiska egenskaper och en djurisk vildhet.

Den stridsklassade åskkäften är en av de dödligaste maskinerna i Horizon Zero Dawn. Den är ett formidabelt vidunder med kanoner, skivkastare och en munlaser, och dess attacker kan snabbt hugga ned den krigare som är dumdristig nog att fånga dess uppmärksamhet. Finns utrymmet kan den också använda sig av en förödande uppsättning närstridsattacker som tacklingar och svanssvep.

Högt uppe i himlen glider den fruktade stormfågeln, en stridsklassad maskin som kan svepa ned och attackera sitt byte med kolossal kraft. Den är lika farlig på land som i luften, med en mängd snabba och kraftfulla attacker, från vingstötar till klohugg. Dess enorma metallvingar kan också samla och frigöra elektriciteten i luften.

Snäppkäften är en samlarklassad maskin som ofta solar i eller nära vattendrag, där den samlar värdefulla mineraler ur sediment. Den kan röra sig förvånansvärt snabbt när den blir arg, och anfaller med en mängd närstridsattacker, bland annat utfallshugg och svanssnärtar. När den anfaller på håll kan den skjuta kryoskott som fryser målet.

Behemoten är en stor och kraftfull transportklassad maskin som använder antigravitationsteknologi för att frakta värdefull last från mindre samlarmaskiner till behållaren den har på magen. När den provoceras kan den rusa mot fienden eller använda sin antigravitationsenhet för att kasta tunga föremål. Den har också en uppsättning malborrar som låter den pulverisera och kasta stenprojektiler.

Maskinerna tillverkades för olika syften och samarbetar mot ett gemensamt mål. Tillsammans bildar de ett eget ekosystem och de behöver varandra för att överleva.

Till exempel är samlarmaskinernas syfte att samla naturresurser till bränsle. De åtföljs ofta av rekognosceringsmaskiner som patrullerar området och letar efter hot, och transportmaskiner bär resurserna som samlarmaskinerna hittar mellan områden längs konvojrutter.

Med hjälp av gammal teknologi kan Aloy ta kontroll över systemen på vissa maskiner och göra dem till kraftfulla allierade eller få värdefull information. Genom att utforska världen och undersöka deglar kan du lära dig ta kontroll över ännu fler maskiner.

Men var försiktig; med undantag för ridbara maskiner är effekterna tillfälliga, så se till att utnyttja dina nya kompanjoner till fullo innan tiden är ute.

Skanna maskiner med din Fokus för att avslöja deras komponenter och svaga punkter. Sedan kan du slå av deras pansarplåtar för att blotta dessa ömtåliga delar och göra maximal skada. Glöm inte att plocka upp lossade komponenter och använd dem mot fienden eller som tillverkningsresurser.