Ghost of Tsushima – patchinformation

De senaste patcherna och uppdateringarna till Ghost of Tsushima Director's Cut och Ghost of Tsushima: Legends.

Patch 2.12

Patch 2.12 (2.012.000 på PS5) till Ghost of Tsushima Director’s Cut släpps de kommande dagarna. Den innehåller framförallt uppdateringar och balansjusteringar av Ghost of Tsushima: Legends. 
 
Patch 2.12 innehåller följande ändringar:
 • Fiendens spawnpunkter slumpas nu i överlevnadsläget och rivalmatcher, och ändras för varje ny match. 

  • Det mardrömslika överlevnadsläget kommer dock att ha ett fast spawnmönster hela veckan för att göra kampen om listplaceringarna så jämn som möjligt. 

  • Gyozens skrift och oni-kistan har nu en bestämd spawnplats i mardrömsberättelseläget varje vecka.

 • Åtgärdade en bugg i överlevnadsläget och rivalmatcher som gjorde att vågor ibland slutade att dyka upp när alla fiender dödats.

 • Åtgärdade en bugg i överlevnadsläget och rivalmatcher som gjorde att fiender ibland slutade anfalla.

 • La till möjligheten att matcha för att fylla tomma platser i mardrömsberättelseläget och det mardrömsliknande överlevnadsläget. 

  • Vi testar funktionen just nu och kommer att hålla koll så att inte spelets balans rubbas. Beroende på er feedback kan vi komma att ta bort den i framtiden.

 • Ändrade skärmen Visa detaljer i lobbyn så att den har med både förmåner och tillämpad utrustning.

Klassbalanseringar:
 • Lönnmördare

  • Lönnmord har högre grundhastighet. Smygattacker är nu snabbare och tystare.

  • Tog bort tekniken Erfaren lönnmördare.

   • Den har ersatts med den nya tekniken Fingerfärdighet.

   • Ändrade i vilken ordning vissa lönnmördartekniker låses upp. 

  • Siktesjustering av tekniken Banesår.

  • Banesår påverkas nu av smygattacksskada till viss del.

  • Lönnmördare blir osynliga för fiender när Banesår är aktiv. 

 • Jägare

  • Paralyserande pil

   • Minskad väntetid (från 55 till 42 sekunder).

  • Andlig bågskytt

   • Minskad väntetid (från 55 till 42 sekunder).

 • Samuraj

  • Löpeld

   • Ökad väntetid (från 36 till 50 sekunder).

   • Minskade mängden eldskada som tunga attacker sprider till fienderna.

   • Varar kortare (11 sekunder i stället för 20).

  • Andlig absorbering

   • Varar längre (15 sekunder i stället för 11).

  • Explosiv egg

   • Varar längre (15 sekunder i stället för 11).

   • Åtgärdade en bugg där Explosiv egg inte utlöste explosioner i vissa fall.

 • Ronin

  • (Obs! Trots att samuraj- och lönnmördarklassen begränsas till max 6 anslagsbomber kan ronin fortfarande ha max 12.)
Föremålsjusteringar:
 • Flytande mod

  • Karaktären får nu max 2 inre styrka i stället för 3. 

 • Den tyngdlösa anden

  • Laddar om avsevärt mycket snabbare.

  • Ökad spännhastighet.

  • Snabbare pilar.

  • Ökat maxantal eldpilar.

 • Bombknippe och förbjuden medicin

  • När samurajer och lönnmördare utrustar: Minskat maxantal anslagsbomber (6 i stället för 12).

 • Yagatas dimma

  • Ökad läkningseffekt

 • Magmabomb

  • Åtgärdade en bugg som påverkade magmabombers varaktighet när de användes tillsammans med rökbomber. 

  • Knockar inte längre fiender som träffas av smällen.

Andra buggfixar:
 • Åtgärdade en rivalmatchbugg där man kunde gå igenom startporten innan matchen börjat. 

 • Löste ett annat problem där spelare med den fristående versionen av legendläget stötte på fel om de hade Director’s Cut-spardata.