Jak korzystać z drugiego kontrolera, aby uzyskać pomoc na konsolach PS5

Funkcja drugiego kontrolera do pomocy pozwala na korzystanie z dwóch kontrolerów tak, jakby były jednym kontrolerem. 

Jak skonfigurować kontroler pomocniczy

Poniższe czynności należy wykonać tylko przy pierwszym użyciu kontrolera pomocniczego.

 1. Przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia >Ułatwienia dostępu.
 2. Wybierz Kontrolery > Użyj drugiego kontrolera jako pomocniczego.
 3. Włącz opcję Użyj kontrolera pomocniczego.
Główny kontroler Kontroler pomocniczy
Kontroler bezprzewodowy DualSense™

Kontroler bezprzewodowy DualSense

 

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge™

Obsługiwany kontroler innej firmy
Obsługiwany kontroler innej firmy  

 

 • Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku korzystania z kontrolera bezprzewodowego DualSense™, kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge™ (seria CFI-ZCP, sprzedawany oddzielnie) lub obsługiwanego kontrolera innej firmy (sprzedawanego osobno) do konsoli PlayStation®5.
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują z konsolą.
 • Do wspólnej gry przy użyciu kontrolera Access™ nie jest wymagana żadna konfiguracja. 
 • Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć dwa kontrolery sparowane z konsolą. 

Jak korzystać z kontrolera pomocniczego

Po skonfigurowaniu musisz wykonać następujące czynności za każdym razem, gdy chcesz użyć kontrolera pomocniczego.

 1. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze, którego chcesz używać jako kontrolera głównego.
  Pojawi się opcja wyboru użytkownika.
 2. Wybierz użytkownika, do którego chcesz przypisać główny kontroler.
 3. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze, którego chcesz używać jako kontrolera pomocniczego.
  Pojawi się ekran wyboru użytkownika.
 4. Jako użytkownika, któremu chcesz przypisać kontroler pomocniczy, wybierz tego samego użytkownika, któremu został przypisany kontroler główny.Możesz teraz rozpocząć grę w taki sam sposób, jak w przypadku jednego kontrolera.
 • Na kontrolerze pomocniczym nie są dostępne te funkcje: efekty dotykowe, adaptacyjne efekty „Trigger”, funkcje mikrofonu i niestandardowe przypisanie przycisków.
 • Twój kontroler bezprzewodowy DualSense Edge może być używany tylko jako kontroler główny, a nie jako kontroler pomocniczy.
 • Nie musisz ponownie podłączać kontrolera pomocniczego, jeśli wyjdziesz z jednej gry i rozpoczniesz inną.
 • Aby użyć innego kontrolera jako kontrolera głównego, wyłącz kontroler, którego używasz obecnie, i naciśnij przycisk PS na kontrolerze, którego chcesz użyć.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej