Pomoc dotycząca kontrolera celowniczego PS®VR

Pomoc dotycząca kontrolera celowniczego PS®VR

Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z kontrolerem celowniczym PS VR.

Konfiguracja przycisków 

Podstawowe działania

 • Zasilanie: naciśnij przycisk PS, aby włączyć kontroler. Nieużywany kontroler wyłącza się automatycznie.
 • Sterowanie: kontroler celowniczy PS VR powiela prawie wszystkie elementy sterowania i funkcje kontrolera bezprzewodowego DualShock®4. Więcej informacji na temat podstawowych czynności obsługiwanych przyciskami można znaleźć w  Podręczniku użytkownika PlayStation®4 .
 • Miejsce gry: należy ograniczyć korzystanie z kontrolera i gogli PS VR do miejsca gry. Wysokość miejsca gry zależy od zakresu działania kamery PlayStation®Camera (sprzedawana osobno). 
 • Śledzenie: do celów rozgrywki w PS VR kamera PlayStation Camera obserwuje kulę na kontrolerze. W trakcie gry kula musi być widoczna dla kamery.
 • Zalecany sposób trzymania kontrolera: Kontroler należy trzymać obiema rękami. Typowy sposób trzymania kontrolera przez osoby praworęczne. Odwrotny sposób trzymania kontrolera sprawdzi się w przypadku osób leworęcznych.
 • Tylko klikanie. Pozostałe funkcje panelu dotykowego nie są dostępne.
 • Kontroler celowniczy PS VR ma dwa przyciski R1, po jednym po obu stronach nad spustem przycisku R2. Dzięki temu można obsługiwać kontroler celowniczy PS VR lewą albo prawą ręką, w zależności od preferencji.

Jak sparować kontroler celowniczy

Kontroler celowniczy PS VR jest urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth®. Kontroler należy sparować przed pierwszym użyciem oraz w przypadku podłączania go do innego systemu PS4™. 

Gdy system PS4 jest włączony, podłącz kontroler za pomocą przewodu micro-USB*, a następnie naciśnij przycisk 2 PS. Kontroler zostanie sparowany z systemem i włączy się. Po zakończeniu parowania możesz odłączyć przewód micro-USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.  

*Kontroler celowniczy PS VR nie jest dostarczany z przewodem micro-USB. Użyj przewodu micro-USB kontrolera bezprzewodowego DualShock 4.

Jak naładować kontroler celowniczy

Zanim zaczniesz grać, sprawdź, czy kontroler jest naładowany i działa prawidłowo. Gdy system PS4 jest włączony lub w trybie spoczynku, należy podłączyć do niego kontroler za pomocą przewodu micro-USB. 

Aby naładować kontroler, gdy system jest w trybie spoczynku, wybierz  Ustawienia > Ustawienia oszczędzania energii > Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku  > Zasilaj porty USB

Kula miga powoli w kolorze pomarańczowym w trakcie ładowania i przestaje migać po jego zakończeniu.

Rozwiązywanie problemów z opóźnieniem sygnału, parowaniem lub miganiem wskaźników

Jeśli kontroler nie jest sparowany (wskaźnik miga, jeśli występuje problem), nie odpowiada lub występuje opóźnienie sygnału, postępuj zgodnie z instrukcjami resetowania kontrolera:

 1. Wyłącz konsolę PlayStation 4.
 2. Kontroler celowniczy PS VR jest urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. Oznacza to, że inne urządzenia Bluetooth mogą powodować zakłócenia. Wyłącz je, aby zminimalizować potencjalne zakłócenia.
 3. Znajdź mały przycisk resetowania na spodzie kontrolera celowniczego PS VR w pobliżu przycisku bocznego L2.
 1. Użyj małego, rozłożonego spinacza do papieru lub podobnego przedmiotu, aby nacisnąć przycisk (znajduje się wewnątrz małego otworu). Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, po czym zwolnij go.
 2. Po zresetowaniu kontrolera ponownie sparuj go, podłączając przewód micro-USB do kontrolera i systemu, a następnie włącz system PS4.
 3. Naciśnij przycisk PS, aby zalogować się do systemu PS4.
 4. Jeśli naciśnięcie przycisku PS nie powoduje reakcji, spróbuj użyć innego portu USB konsoli.
 5. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z nami (lub sprawdź, czy możesz zamówić naprawę w ramach gwarancji).

Problemy z ładowaniem

Jeśli kontroler nie ładuje się, prawdopodobnie jest to spowodowane jednym z poniższych problemów:

 • Przed pierwszym użyciem podłącz i naładuj kontroler celowniczy PS VR.
 • Upewnij się, że używasz przewodu micro-USB dostarczonego z systemem PS4.
 • Sprawdź, czy kontroler ładuje się, gdy system jest włączony. Podłącz kontroler i naciśnij przycisk PS. W lewym dolnym rogu ekranu powinny być widoczne ikony kontrolera celowniczego PS VR i baterii. 
 • Upewnij się, że funkcja ładowania przez USB jest włączona. W tym celu wybierz kolejno Ustawienia > Ustawienia oszczędzania energii > Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku > Zasilaj porty USB i wybierz opcję Zawsze lub 3 godziny.
 • Spróbuj użyć innego portu USB i innego przewodu do konsoli.
 • Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z nami.

Niereagujące przyciski, spusty lub drążki analogowe

Jeśli któryś z przycisków, spustów, drążków analogowych kontrolera nie działa prawidłowo, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta PlayStation.

Pamiętaj, że do wykonania czynności serwisowych w ramach rocznej gwarancji producenta kontrolera celowniczego PSVR wymagany jest dowód zakupu, a przypadkowe uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

PS®Camera ma trudności z rozpoznaniem ruchu kontrolera celowniczego PS VR

Do celów rozgrywki w PS VR PlayStation®Camera obserwuje kulę świetlną na kontrolerze.

W trakcie gry kula musi być zawsze widoczna dla kamery.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej