Pomoc dotycząca kontrolera ruchu PlayStation Move

Pomoc dotycząca kontrolera ruchu PlayStation Move

Dowiedz się, jak sparować i ładować kontroler ruchu PlayStation®Move na konsoli PlayStation®5 i PlayStation®4.

Jak sparować kontroler ruchu PS Move

Kontroler PS Move jest kompatybilny z konsolami PS5™ i PS4™. Jeśli kontroler jest używany po raz pierwszy, należy go sparować.

 1. Włącz konsolę PS5 lub PS4 i skonfiguruj kamerę PlayStation®Camera.
 2. Podłącz kontroler PS Move do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB Mini Type-B.
 3. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze PS Move.
 • Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów ruchu. Aby korzystać z dwóch lub więcej kontrolerów, każdy z nich należy sparować oddzielnie.
 • Grając za pomocą kontrolera PS Move, pamiętaj, aby najpierw odłączyć przewód USB.

Jak skonfigurować PlayStation Camera 

Gry, które wymagają kamery do obsługi kontrolera ruchu, korzystają z PlayStation Camera.

 • Konsole PS5 do korzystania z PS Camera wymagają adaptera PlayStation®Camera.
 • Kamera HD przeznaczona do konsol PS5 nie współpracuje z kontrolerem PS Move.

Jak korzystać z kontrolera ruchu PS Move

Elementy sterujące oraz kalibracja różnią się w zależności od gry. Postępuj zgodnie z wszelkimi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie podczas używania kontrolerów PS Move.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk T, aby używać kontrolera PS Move do nawigacji po menu.
 • Naciśnij przycisk Move albo przycisk X, aby wybrać element. 
 • Aby wyłączyć grę, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak naładować kontroler ruchu PS Move

W czasie, gdy konsola PS5 lub PS4 jest włączona, za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu USB podłącz do niej kontroler PS Move, aby rozpocząć jego ładowanie. W trakcie ładowania wskaźnik stanu kontrolera powoli miga. Po zakończeniu ładowania wskaźnik stanu wyłączy się.

 • Na konsoli PS5 poziom naładowania baterii kontrolera można sprawdzić, wybierając Akcesoria w centrum sterowania.
 • Na konsoli PS4 możesz sprawdzić na ekranie poziom naładowania baterii, naciskając i przytrzymując przycisk PS.
 • Możesz ładować kontroler, gdy konsola jest w trybie spoczynku.

Które konsole są kompatybilne z kontrolerami PS Move?

Kontrolery PS Move są kompatybilne z konsolami PlayStation wymienionymi poniżej.

 • Konsola PS5
 • Konsola PS4
 • Konsola PlayStation®3
Kompatybilne z kontrolerami PS Move  Niekompatybilne z kontrolerami PS Move
PlayStation®VR PlayStation®VR2
PS Camera* Kamera HD
Kontroler celowniczy PS®VR  


* Do współpracy z PlayStation Camera konsole PS5 wymagają adaptera PlayStation Camera.

Masz problemy z kontrolerem PS Move?

Jeśli masz problemy z kontrolerem, często pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest zresetowanie kontrolera.

 1. Wyłącz konsolę PS5 lub PS4.
 2. Znajdź mały przycisk resetowania z tyłu kontrolera.
 3. Za pomocą szpilki lub podobnego narzędzia (niedołączonego) naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania.
 4. Podłącz kontroler do konsoli PS5 lub PS4 za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu USB i naciśnij przycisk PS.
 1. Spróbuj użyć innego przewodu USB, podłączając kontroler bezpośrednio do konsoli.
 2. Jeśli problem z kontrolerem PS Move nadal występuje, spróbuj zresetować kontroler.

Jeśli kontroler ruchu nie wibruje zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź, czy funkcja wibracji kontrolera jest włączona.

 • Na konsoli PS4 otwórz Ustawienia > Urządzenia > Kontrolery > Włącz wibracje.
 • Na konsoli PS5 otwórz Ustawienia > Akcesoria > Kontroler (ogólne) > Intensywność wibracji

Jeśli nadal występują problemy z kontrolerem, spróbuj go zresetować.

 • Spróbuj zmniejszyć odległość między kontrolerem a PS Camera.
 • Spróbuj zmniejszyć ilość padającego bezpośrednio światła słonecznego lub odblasków i ilość światła dochodzącego z tyłu.
 • Sprawdź, czy kamera PS Camera jest prawidłowo skonfigurowana.
 • Pamiętaj, aby ustawić się bezpośrednio przed PS Camera.
 • Spróbuj usunąć jasne oświetlenie z miejsca gry.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej