Udostępnianie zrzutów ekranu i klipów wideo na konsoli PS5

Jak wyświetlać zrzuty ekranu i klipy wideo na konsoli PS5

Swoje zrzuty ekranu i klipy wideo można znaleźć w dwóch miejscach – na karcie Niedawno utworzone i w aplikacji Galeria multimediów.

Jak rejestrować rozgrywkę na konsoli PS5

Zapisz niezapomniane chwile w grach, robiąc zrzuty ekranu i nagrywając klipy wideo. 

  1. Naciśnij przycisk tworzenia na kontrolerze bezprzewodowym DualSense™, aby otworzyć menu tworzenia.
  2. Wybierz metodę przechwytywania, aby zarejestrować to, co dzieje się na ekranie.

Jak wyświetlić ostatnio przechwycone zdjęcia na konsoli PS5

Na karcie Niedawno utworzone można wyświetlić maksymalnie 15 przechwyconych ostatnio zdjęć. Istnieją dwa sposoby wyświetlenia karty Niedawno utworzone:

  • Naciśnij przycisk tworzenia na kontrolerze, aby otworzyć menu tworzenia, a następnie wybierz miniaturkę ostatnio przechwyconego zdjęcia.

  • Naciśnij przycisk PS, aby otworzyć centrum sterowania, a następnie wybierz kartę Niedawno utworzone.
    Po przechwyceniu obrazu w centrum sterowania pojawi się karta o nazwie Niedawno utworzone.

Jak korzystać z Galerii multimediów na konsoli PS5

Aplikacja Galeria multimediów umożliwia wyświetlanie i zarządzanie wszystkimi zrzutami ekranu i klipami wideo. Możesz również podłączyć dysk USB i skopiować przechwycone dane do urządzenia.

  • Przejdź do Twojego ekranu głównego gier i otwórz Galerię multimediów, aby wyświetlić wszystkie przechwycone obrazy. 

A) Wybierz wiele
Zastosuj tę samą czynność do wielu przechwyconych zdjęć.

B) Sortuj i filtruj
Kilka sposobów zmiany układu przechwyconych zdjęć.

C) Przełącz karty
Tu pojawiają się wszystkie
zrobione przez Ciebie zrzuty ekranu lub nagrania z rozgrywki. Najnowsze zdjęcia i klipy wideo są wyświetlane jako pierwsze.

Ulubione
Tu znajdziesz przechwycone obrazy oznaczone jako ulubione. Aby oznaczyć zdjęcie jako ulubione, zaznacz je, a następnie wybierz Dodaj do ulubionych.

Trofea
Obejrzyj klip wideo przedstawiający chwilę zdobycia trofeum. 

Albumy
Przechwycone obrazy są sortowane według gier. Wybierz tytuł gry, aby zobaczyć wszystkie zrzuty ekranu i klipy wideo z tej gry.

D) Miniaturki
Wybierz miniaturkę, aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie. Można wykonać następujące czynności:

Udostępnij, Dodaj do ulubionych, Edytuj, Usuń.

Więcej…
Skopiuj na dysk USB
Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB można skopiować na nie przechwycone obrazy.

Edytuj w Share Factory Studio
Edycja zdjęć w programie Share Factory Studio.

Informacje
Wyświetl informacje o przechwyconym obrazie. Tutaj możesz też zmienić nazwę takiego obrazu.

 

Jak wyświetlać obrazy i filmy z dysku USB

Po podłączeniu dysku USB do konsoli PlayStation®5 w Galerii multimediów pojawi się karta USB. Można na niej przeglądać obsługiwane obrazy i filmy zapisane na dysku USB.

  • Aby skopiować na dysk USB, wybierz przechwycony obraz z Galerii multimediów i wybierz … Więcej > Kopiuj na dysk USB.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej