Udostępniaj zrzuty ekranu i klipy wideo na konsoli PS5™

Jak wyświetlać zrzuty ekranu i klipy wideo na konsoli PS5™

Swoje zrzuty ekranu i klipy wideo można znaleźć w dwóch miejscach – na karcie Niedawno utworzone i w aplikacji Galeria multimediów.

Rejestrowanie obrazów na konsoli PS5

Zapisz niezapomniane chwile w grach, robiąc zrzuty ekranu i nagrywając klipy wideo. Aby zapisać najciekawsze momenty ze swojej rozgrywki, naciśnij przycisk tworzenia na kontrolerze bezprzewodowym DualSense™ i wybierz metodę przechwytywania z menu tworzenia.

Jak wyświetlić ostatnio przechwycone zdjęcia na konsoli PS5

Na karcie Niedawno utworzone można wyświetlić maksymalnie 15 przechwyconych ostatnio zdjęć. Istnieją dwa sposoby wyświetlenia karty Niedawno utworzone:

  • Naciśnij przycisk tworzenia na kontrolerze, aby otworzyć menu tworzenia, a następnie wybierz miniaturkę ostatnio przechwyconego zdjęcia.

  • Naciśnij przycisk PS, aby otworzyć centrum sterowania, a następnie wybierz kartę Niedawno utworzone.
    Po przechwyceniu obrazu w centrum sterowania pojawi się karta o nazwie Niedawno utworzone.

Jak korzystać z Galerii multimediów na konsoli PS5

Aplikacja Galeria multimediów umożliwia wyświetlanie i zarządzanie wszystkimi zrzutami ekranu i klipami wideo. Można również podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB i skopiować przechwycone dane do urządzenia.

  • Przejdź do ekranu głównego gier i otwórz Galerię multimediów, aby wyświetlić wszystkie przechwycone obrazy. 

A) Wybierz wiele
Zastosuj tę samą czynność do wielu przechwyconych zdjęć.

B) Sortuj i filtruj
Kilka sposobów zmiany układu przechwyconych zdjęć.

C) Przełącz karty
Tu pojawiają się wszystkie
zrobione przez Ciebie zrzuty ekranu lub nagrania z rozgrywki. Najnowsze zdjęcia i klipy wideo są wyświetlane jako pierwsze.

Ulubione
Tu znajdziesz przechwycone obrazy oznaczone jako ulubione. Aby oznaczyć zdjęcie jako ulubione, zaznacz je, a następnie wybierz Dodaj do ulubionych.

Trofea
Obejrzyj klip wideo przedstawiający chwilę zdobycia trofeum. 

Albumy
Przechwycone obrazy są sortowane według gier. Wybierz tytuł gry, aby zobaczyć wszystkie zrzuty ekranu i klipy wideo z tej gry.

D) Miniaturki
Wybierz miniaturkę, aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie. Można wykonać następujące czynności:

Udostępnij, Dodaj do ulubionych, Edytuj, Usuń.

Więcej…
Skopiuj na dysk USB
Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB można skopiować na nie przechwycone obrazy.

Edytuj w Share Factory Studio
Edycja zdjęć w programie Share Factory Studio.

Informacje
Wyświetl informacje o przechwyconym obrazie. Tutaj możesz też zmienić nazwę takiego obrazu.

 

Jak wyświetlać obrazy i filmy z dysku USB

Po podłączeniu napędu USB do konsoli PS5 w Galerii multimediów pojawi się karta USB. Można na niej przeglądać obsługiwane obrazy i filmy zapisane na dysku USB.

Aby skopiować na dysk USB, wybierz przechwycony obraz z Galerii multimediów i wybierz … Więcej > Kopiuj na dysk USB.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej