Uchwyć rozgrywkę i zrzuty ekranu na konsoli PS5™

Jak rejestrować rozgrywkę i zrzuty ekranu na konsoli PlayStation®5

Zapisz niezapomniane chwile w grach na konsoli PS5™, robiąc zrzuty ekranu i nagrywając klipy wideo.

Jak przechwytywać filmy i zrzuty ekranu na konsoli PS5

Aby zrobić zrzut ekranu albo nagrać film na konsoli, naciśnij przycisk tworzenia na kontrolerze bezprzewodowym DualSense™. Otworzy się menu tworzenia, w którym możesz wybrać jeden ze sposobów przechwytywania:

Wykonaj zrzut ekranu
Zrób zrzut ekranu z aktualnym ekranem gry. 

Rozpocznij nowe nagranie
Zacznij nowe nagranie rozgrywki. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk tworzenia, aby otworzyć menu tworzenia, a następnie wybierz Zatrzymaj nagrywanie.
Możesz nagrać maksymalnie 1 godzinę rozgrywki.

Zapisz najnowszą rozgrywkę 
Film z najnowszej rozgrywki jest automatycznie stale nagrywany. Możesz zapisać dowolny fragment o długości od 15 sekund do 1 godziny rozgrywki.

  • Niektórych treści nie można przechwycić. Niektóre sceny są zablokowane i nie zostaną dołączone do klipów wideo.

Jak korzystać z menu tworzenia na konsoli PS5

Menu tworzenia umożliwia robienie zrzutów ekranu i nagrywanie rozgrywki. Można również wyświetlać najnowsze zrzuty ekranu i klipy wideo. Naciśnij przycisk tworzenia na kontrolerze, aby otworzyć menu tworzenia.

A) Niedawno utworzone
Wybierz miniaturkę, aby otworzyć kartę Niedawno utworzone. Możesz wyświetlić maksymalnie 15 najnowszych zrzutów ekranu i klipów wideo.

B) Metody przechwytywania
Zapisz najnowszą rozgrywkę, Wykonaj zrzut ekranu, Rozpocznij nowe nagranie.

C) Transmisja
Przejdź do transmisji bezpośrednio z menu tworzenia.

D) Opcje przechwytywania
Zmień Zmiana format i rozdzielczość zrzutów ekranu lub klipów wideo. Możesz również włączyć nagrywanie w rozdzielczości 4K na obsługiwanych ekranach.

Jak zmienić ustawienia przechwytywania konsoli PS5

Przejdź do ekranu głównego, otwórz Ustawienia > Zrzuty i transmisje> Przechwyći wybierz jedno z następujących ustawień.

Zmień funkcję przycisku tworzenia, wybierając spośród opcji Standardowe lub Łatwe zrzuty ekranu lub Łatwe klipy wideo.

Włącz tryb HDR (High Dynamic Range) i zmień typ pliku, w którym zapisywane są zrzuty ekranu. Tryb HDR jest włączony tylko wtedy, gdy konsola jest podłączona do obsługiwanego ekranu.

 

Zmień typ i rozdzielczość pliku podczas nagrywania klipu wideo. 

Wybierz Format klipu wideo, a następnie określ, czy ma być dołączany dźwięk z mikrofonu, czy czatu głosowego. Dodając dźwięk z czatu głosowego, zapytaj innych uczestników czatu, czy możesz dodawać ich głosy do swoich klipów wideo.

Jak zarządzać filmami i zrzutami ekranu z trofeami na konsoli PS5

Przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Zrzuty i transmisje > Trofea , po czym dostosuj następujące ustawienia.

  • Zapisuj zrzuty ekranu z trofeami 
  • Zapisuj filmy z trofeami 
  • Czas trwania filmu z trofeum

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej