Uchwyć rozgrywkę i zrzuty ekranu na konsoli PS5 

Jak rejestrować rozgrywkę i zrzuty ekranu na konsoli PS5

Zapisz niezapomniane chwile w grach na konsoli PlayStation®5, robiąc zrzuty ekranu i nagrywając klipy wideo.

Jak przechwytywać filmy i zrzuty ekranu na konsoli PS5™

 1. Naciśnij przycisk tworzenia na kontrolerze bezprzewodowym DualSense™, aby otworzyć menu tworzenia. 
 2. Wybierz jeden z następujących sposobów rejestrowania.

Wykonaj zrzut ekranu
Zrób zrzut ekranu z aktualnym ekranem gry.

Rozpocznij nowe nagranie
Zacznij nowe nagranie rozgrywki. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk tworzenia, aby otworzyć menu tworzenia, a następnie wybierz Zatrzymaj nagrywanie.
Możesz nagrać maksymalnie 1 godzinę rozgrywki.

Zapisz najnowszą rozgrywkę 
Film z najnowszej rozgrywki jest automatycznie stale nagrywany. Możesz zapisać dowolny fragment o długości od 15 sekund do 1 godziny rozgrywki.

 • Niektórych treści nie można przechwycić. Niektóre sceny są zablokowane i nie zostaną dołączone do klipów wideo.

Jak korzystać z menu tworzenia na konsoli PS5

 1. Naciśnij przycisk tworzenia na kontrolerze, aby otworzyć menu tworzenia.
 2. Wybierz jedną z tych opcji, aby nagrać lub udostępnić rozgrywkę. 

A) Niedawno utworzone
Wybierz miniaturkę, aby otworzyć kartę Niedawno utworzone. Możesz wyświetlić maksymalnie 15 najnowszych zrzutów ekranu i klipów wideo.

B) Metody przechwytywania
Zapisz najnowszą rozgrywkę, Wykonaj zrzut ekranu, Rozpocznij nowe nagranie.

C) Transmisja
Przejdź do transmisji bezpośrednio z menu tworzenia.

D) Udostępnianie ekranu
Transmituj swoją rozgrywkę do uczestników imprezy. 

D) Opcje przechwytywania
Zmień format i rozdzielczość zrzutów ekranu lub klipów wideo. Możesz dodać dźwięk z mikrofonu, a także dźwięk z czatu głosowego. Jeżeli masz odpowiedni wyświetlacz, możesz też włączyć nagrywanie w rozdzielczości 4K.

Jak zmienić ustawienia przechwytywania konsoli PS5

 1. Na ekranie głównym wybierz Ustawienia > Zrzuty i transmisje.
 2. Wybierz Zrzuty, a następnie jedno z tych ustawień.

Zmień funkcję przycisku tworzenia, wybierając spośród opcji Standardowe lub Łatwe zrzuty ekranu lub Łatwe klipy wideo.

Włącz tryb HDR (High Dynamic Range) i zmień typ pliku, w którym zapisywane są zrzuty ekranu. Tryb HDR jest włączony tylko wtedy, gdy konsola jest podłączona do obsługiwanego ekranu.

 

Zmień typ i rozdzielczość pliku podczas nagrywania klipu wideo. 

Wybierz Format klipu wideo, a następnie określ, czy ma być dołączany dźwięk z mikrofonu, czy czatu głosowego. Dodając dźwięk z czatu głosowego, zapytaj innych uczestników czatu, czy możesz dodawać ich głosy do swoich klipów wideo.

Jak zarządzać filmami i zrzutami ekranu z trofeami na konsoli PS5

 1. Na ekranie głównym wybierz Ustawienia > Zrzuty i transmisje.
 2. Wybierz Zrzuty automatyczne > Trofea i dopasuj następujące ustawienia.
 • Zapisuj zrzuty ekranu z trofeami
 • Zapisuj filmy z trofeami 
 • Czas trwania filmu z trofeum

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej