Kodeks postępowania społeczności PSN

Kodeks postępowania PlayStation Network

Użytkownik i członkowie jego rodziny muszą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania we wszystkich kontaktach z nami i innymi członkami społeczności PSN. 

Kodeks postępowania społeczności

Zapoznaj się z nim uważnie i pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla każdego.

✓  Nikogo nie wykluczaj.

Usługa PSN jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, statusu rodzinnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności.

☒ Nie rób ani nie mów niczego, kierując się nienawiścią. Więcej informacji znajdziesz na stronie playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Nie używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj, nie zachęcaj też innych, by to robili.

☒ Nie nękaj, nie molestuj, ani nie prześladuj innych osób.

✓  Zachowuj się rozsądnie. Postępuj zgodnie z prawem.

☒ Nie zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.

☒ Nie zachęcaj nikogo do ranienia samego siebie lub innych osób.

☒ Nie stosuj gróźb, nie przyzwalaj na żadne nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.

☒ Nie podszywaj się pod inne osoby.

☒ Nie naruszaj prywatności innych osób ani nie propaguj kłamstw na ich temat.

☒ Nie naruszaj własności intelektualnej innych.

✓ Traktuj innych życzliwie.

Pomagaj innym. Każdy kiedyś zaczynał. Zachowując rozsądek, możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

 ✓  Szanuj innych.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy muszą się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.

☒ Nie rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji marki PlayStation lub społeczności PSN.

✓  Zachowuj się odpowiedzialnie.
Jeśli uważasz, że w produktach lub usługach PSN występuje luka w zabezpieczeniach, zgłoś ją, abyśmy mogli ją naprawić. Informacje na temat programu BugBounty znajdziesz na stronie HackerOne.com/PlayStation.

☒ Nie używaj PSN ani żadnego z Produktów dostępnych w tej usłudze do działalności komercyjnej, ani też nie kojarz ich z taką działalnością.

☒ Nie udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, danych o kontach ani innych danych uwierzytelniających, nie udzielaj na nie podlicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym.

✓  Graj zespołowo.

☒ Nie utrudniaj innym rozgrywki ani jej nie przerywaj.

☒ Nie oszukuj.

☒ Nie wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w Produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę.

☒ Nie próbuj włamywać się na konta ani zbierać informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.

☒ Nie wysyłaj rekomendacji/ofert swoim kontaktom bez ich zgody.

☒ Nie rozpowszechniaj informacji, które wprowadzają innych w błąd.

✓  Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania.

Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery. Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami.

☒ Nie ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Cię lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują między innymi nicki w sieciach społecznościowych, profile w aplikacjach do obsługi wiadomości, numery telefonów, adresy e-mail i adresy rzeczywiste, takie jak dom, szkoła lub tymczasowe miejsce pobytu.

☒ Nie udostępniaj materiałów pornograficznych, obscenicznych ani takich, które przedstawiającą skrajną lub odrażającą przemoc.

☒ Nie udostępniaj bez zgody danej osoby żadnych obrazów ani multimediów ją przedstawiających, nie groź też, że to zrobisz.

✓  Pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla graczy.

Dokładamy wszelkich starań, by stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko. Jeśli naruszysz postanowienia tego kodeksu albo Twoje zachowanie poza PSN da nam powody, by uznać je za zagrażające bezpieczeństwu i dobrostanowi naszej społeczności, możemy podjąć wszelkie uzasadnione działania, aby chronić PSN i naszych graczy.

Jeśli uważasz, że ktoś naruszył postanowienia tego Kodeksu postępowania, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo PSN i naszej społeczności. Szczególnie ważne jest poinformowanie nas w sytuacji, gdy uznasz, że ktoś może zostać skrzywdzony w prawdziwym życiu. Jeśli zauważysz, że ktoś inny niewłaściwie się zachowuje:

√ Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Więcej informacji o zgłaszaniu zażaleń i blokowaniu znajdziesz na stronach playstation.com/reporting i playstation.com/blocking.

√ Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień tego Kodeksu.

☒ Nie przesyłaj fałszywych zażaleń i nie nadużywaj systemu zgłaszania zażaleń w żaden inny sposób.

✓  Postępuj zgodnie ze wszelkimi szczegółowymi zasadami każdego produktu.

Więcej informacji znajdziesz w dodatkowych zasobach na stronach playstation.com/safety i playstation.com/behavior.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej