Kodeks postępowania społeczności PSN

Kodeks postępowania społeczności PlayStation™Network

Poznaj zasady korzystania z konta i dowiedz się, jakie są rodzaje zawieszeń

Kodeks postępowania społeczności

Użytkownik i nieletni członkowie jego rodziny muszą przestrzegać Kodeksu postępowania we wszystkich kontaktach z nami i innymi członkami społeczności PlayStation™ Network (PSN).

✓ Nikogo nie wykluczaj. Usługa PSN jest przeznaczona dla wszystkich osób powyżej 7 roku życia, niezależnie od tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, statusu imigracyjnego, klasy społecznej i ekonomicznej, poziomu wykształcenia, wyglądu, statusu rodzinnego, przekonań politycznych, wyznania oraz zdolności umysłowych i fizycznych lub jakichkolwiek innych cech, których ludzie używają do kategoryzowania lub dzielenia społeczności.

✕ Nie używaj ani nie promuj wypowiedzi szerzących nienawiść.

✕ Nie używaj gróźb, nie krzywdź nikogo i nie zastraszaj.

✕ Nie nękaj, nie molestuj, ani nie prześladuj innych osób.

✓ Zachowuj się rozsądnie. Przestrzegaj prawa.

✕ Nie zachowuj się wulgarnie ani obraźliwie.

✕ Nie zachęcaj nikogo do zranienia siebie lub kogoś innego.

✕ Nie stosuj gróźb, nie przyzwalaj na żadne nielegalne działania, nie dopuszczaj się ich ani nie promuj.

✕ Nie podszywaj się pod inne osoby.

✕ Nie naruszaj prywatności innych osób ani nie zniesławiaj ich.

✕ Nie naruszaj własności intelektualnej innych osób.

✓ Bądź osobą wyrozumiałą i taktowną. Traktuj innych życzliwie. Każdy kiedyś zaczynał. Możesz sprawić, że czyjeś pierwsze doświadczenia z grami i społecznością będą pozytywne.

✓ Szanuj innych. Zdajemy sobie sprawę, że nie musisz się ze wszystkim zgadzać. Wyrażaj swój brak zgody z szacunkiem albo nie angażuj się w dyskusję.

✓ Graj zespołowo. Pomagaj innym. Jeśli znajdziesz lukę w PSN lub produkcie, powiadom nas o tym, abyśmy mogli ją naprawić, zapewniając bezpieczeństwo Tobie, innym i naszej firmie.

✕ Nie przeszkadzaj innym.

✕ Nie oszukuj.

✕ Nie wykorzystuj żadnych błędów, zakłóceń, luk w zabezpieczeniach ani niezaplanowanych mechanizmów w produktach lub PSN, aby uzyskać przewagę and innymi graczami.

✕ Nie udostępniaj, nie kupuj, nie sprzedawaj, nie wynajmuj kont, nie udzielaj na nie sublicencji, nie handluj nimi, nie przekazuj ich innym, nie próbuj się na nie włamywać, nie zbieraj żadnych informacji o kontach, ich danych lub innych danych uwierzytelniających.

✕ Nie spamuj.

✕ Nie wysyłaj rekomendacji ani ofert swoim kontaktom bez ich zgody.

✕ Nie używaj PSN ani żadnego z produktów dostępnych w tej usłudze do działalności komercyjnej, ani nie kojarz ich z taką działalnością.

✕ Nie rób niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji PSN lub PlayStation.

✓ Zachowuj dyskrecję. Kieruj się zasadami dobrego wychowania. Rzeczy, które mówisz i robisz online, wpływają na innych ludzi i mają realne konsekwencje. Pomyśl, zanim opublikujesz cokolwiek online. Pamiętaj, że informacje umieszczone w Internecie mogą być rozpowszechniane dalej i widoczne dla osób, które nie były ich adresatami.

✕ Nie ujawniaj danych osobowych innych osób ani swoich własnych. Może to narazić Cię lub innych na określone zagrożenia. Dane osobowe obejmują numery telefonów, adresy e-mail oraz rzeczywiste adresy, np. domowy, szkolny czy tymczasowy.

✕ Nie udostępniaj wizualnych materiałów erotycznych ani pornograficznych.

✕ Nie udostępniaj zdjęć innych osób bez ich zgody.

✓ Pomóż nam sprawić, aby PSN było najlepszym miejscem dla graczy. Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i zachowuj dobre maniery.

Jeśli zauważysz, że ktoś inny niewłaściwie się zachowuje

Zgłoś tę osobę, korzystając z naszych kontekstowych narzędzi do zgłaszania zażaleń. Jeśli korzystasz z najbardziej odpowiedniego narzędzia do zgłaszania zażaleń, przesyłając zgłoszenie, możesz podać odpowiednie dowody, które pomogą nam w ocenie zgłoszenia. Oczywiście inne osoby również mogą zgłaszać zażalenia dotyczące Ciebie i Twoich materiałów. Więcej informacji na temat zgłaszania zażaleń można znaleźć na stronie  www.playstation.com/safety.

Jeśli postanowisz zwrócić komuś uwagę, zachowaj spokój i okazuj tej osobie szacunek. Dawaj przykład i nie naruszaj postanowień niniejszych Warunków.

✓ Postępuj zgodnie ze wszelkimi szczegółowymi zasadami każdego produktu.

Stosowanie Kodeksu postępowania PSN

Przykłady przestrzegania Kodeksu postępowania oraz informacje o tym, co może stać się z kontem osoby naruszającej te wytyczne, można znaleźć w tym przewodniku:

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej