Updated 19 lutego 2020

Jak skonfigurować usługę Spotify w systemie PlayStation

Dowiedz się, które systemy PlayStation są zgodne z usługą Spotify, jak skonfigurować ją w Twoim systemie oraz jak rozłączyć konta Spotify i PlayStation Network.

Po 31 marca 2020 r. w sklepie w PlayStation Store nie będzie można odnawiać subskrypcji PlayStation Music (Spotify). Po 31 marca 2020 r. subskrypcje PlayStation Music (Spotify) wygasną w dniu, na który przypadała następna płatność, i automatycznie zmienią się w Spotify Free.

Aby nadal korzystać ze Spotify Premium w systemie PlayStation, odnów subskrypcję bezpośrednio w serwisie Spotify i połącz swoje konta, wykonując poniższe czynności. Rozliczenia w PlayStation Store za konto Spotify Premium — najczęstsze pytania

Jak pobrać aplikację Spotify i połączyć konta

  1. W obsługiwanym systemie PlayStation przejdź do [PlayStation Store] i wyszukaj Spotify, aby pobrać aplikację.
  2. Wybierz opcję [Zarejestruj się] lub [Wpisz się], a następnie podaj swoje dane.
  3. Wybierz [Połącz konta].
 
 

Które systemy PlayStation współpracują z usługą Spotify?

 PlayStation 4 PlayStation 3

Czy mogę słuchać Spotify podczas grania w gry na PlayStation?

Możesz słuchać muzyki podczas grania w wybrane gry PS4 (usługa ta nie jest dostępna w przypadku PlayStation Now oraz Gry zdalnej). Ta funkcja nie jest dostępna na PS3.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS na kontrolerze, aby wyświetlić menu podręczne.
  2. Wybierz Kolejno [Muzyka] > [Spotify].
  3. W tym miejscu możesz pomijać utwory, włączać lub wstrzymywać odtwarzanie, a także regulować poziom głośności.

W jakich krajach można korzystać ze Spotify w PlayStation?

Odwiedź stronę w poświęconą regionom, gdzie jest obsługiwane Spotify – znajdziesz na niej pełną listę krajów obsługujących ten serwis.  Dostępność wykonawców i utworów może się różnić w zależności od lokalizacji.

Jak rozłączyć konta Spotify i PlayStation Network?

  1. Otwórz aplikację [Spotify] i w prawym górnym rogu ekranu wybierz swoje konto.
  2. Wybierz [Wyloguj się]. Twoje konto Spotify nie jest już powiązane z PlayStation Network.