Vedlikehold av PS VR

Vedlikehold av PlayStation VR

Få viktige tips for å ta best mulig vare på PlayStation®VR.

Slik håndterer du VR-hodesettet

 • Bruk begge hendene til å holde VR-hodesettet, og hold det kun i hodebåndet. 
 • Bruk begge hendene til å justere VR-hodesettets posisjon når du tar det på. 
 • Kontroller at VR-hodesettet sitter stramt nok, og at det ikke flytter på seg når du beveger deg. Det skal imidlertid heller ikke sitte for stramt.
 • Løsne VR-hodesettet med utløserknappen til visiret før du tar det av. 
 • Rengjør VR-hodesettet med en ren og tørr klut. 
 • Fjern gummibeskyttelsen rundt lyset for å rengjøre den. Du kan bruke såpe og vann, men sørg for at den er helt tørr før du fester den igjen.

Slik vedlikeholder du PS VR-prosessorenheten 

 • Hvis indikatorlampen på prosessorenheten blinker rødt, hvis viften lager en høy lyd, eller hvis du ser en melding om overoppheting på skjermen, kan det være fare for overoppheting. Du kan utføre noen enkle trinn for å minimere risikoen for overoppheting. 
 • Plasser prosessorenheten i et godt ventilert område. 
 • Bruk en tørr klut og av og til en støvsuger for å holde prosessorenheten fri for støv. Mikrofiberkluten som følger med PS VR, skal brukes til å rengjøre hodesettlinsene. Ikke bruk den til å rengjøre prosessorenheten. 
 • Sørg for at kabelen mellom VR-hodesettet og prosessorenheten ikke er for stram. 
 • Plasser enheten så langt unna andre enheter som mulig.

Anbefalt vedlikehold av PS VR 

 • Ikke la VR-hodesettet ligge i direkte sollys siden dette kan skade linsene. 
 • Ikke koble VR-hodesettet fra prosessorenheten hvis sporingslysene er på. Slå av hodesettet først ved hjelp av av/på-knappen på den innebygde fjernkontrollen. 
 • Ikke hold VR-hodesettet i visiret (delen som dekker øynene) eller kabelen. 
 • Ikke bruk en fuktig klut eller rengjøringsmidler til å rengjøre VR-hodesettet. En fuktig klut kan brukes til å rengjøre gummibeskyttelsen rundt lyset. 
 • Ikke stå på kabelen til VR-hodesettet. 
 • Ikke plasser PS VR oppå konsollen siden dette øker mulighetene for overoppheting 
 • Ikke blokker prosessorenhetens vifte. 
 • Ikke plasser prosessorenheten i et lukket skap. 
 • Ikke plasser prosessorenheten i direkte sollys.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre