cators/">

Identifisere lysene på PS VR

Slik identifiserer du lysene på prosessorenheten til PS VR

Finn ut hva indikatorlysene foran på prosessorenheten til PlayStation®VR (PS VR) betyr. 

Betydningen til lyset på PS VR varierer, avhengig av situasjonen. Velg fargen på indikatorlyset til prosessorenheten fra følgende liste for å finne ut hva det betyr.

Rødt – blinker to ganger og lyser deretter kontinuerlig

Prosessorenheten går inn i hvilemodus når du har koblet den til stikkontakten og konsollen er avslått. Blinkene viser at prosessorenheten går inn i hvilemodus. Det kontinuerlige røde lyset viser at prosessorenheten ikke sender informasjon til TV-en via HDMI-kabelen. Slå på prosessorenheten med power-knappen på den innebygde fjernkontrollen til VR-hodesettet.

Rødt – lyser kontinuerlig

Prosessorenheten er i hvilemodus og sender ikke informasjon til TV-en via HDMI-kabelen. Slå på prosessorenheten med power-knappen på den innebygde fjernkontrollen, eller ved å slå på konsollen.

Rødt – fem raske blink

Prosessorenheten utsettes for overspenning. Slå av prosessorenheten og hodesettet ved å holde nede power-knappen på fjernkontrollen i sju sekunder. 

Rødt – blinkende

Prosessorenheten overopphetes. Du ser også en melding på skjermen, og viften kan være mer høylytt enn vanlig. Slå av prosessorenheten og konsollen i 30 minutter, slik at de blir avkjølt.

For å unngå at prosessorenheten blir overopphetet, må du sørge for at den ikke er plassert oppå konsollen, men i et godt ventilert område der det ikke står noe foran viften.

Hvis prosessorenheten ofte blir overopphetet, kan det hende at den må repareres.

Hvitt – blinkende

Power-knappen på den innebygde fjernkontrollen til VR-hodesettet har blitt trykket på, og VR-hodesettet slås på.

Hvitt – lyser kontinuerlig

Et kontinuerlig hvitt lys betyr at PS VR er klar for å begynne spillingen. Det lyser kontinuerlig hvitt hvis prosessorenheten og konsollen er tilkoblet og begge er slått på og sender et signal til TV-en. Du ser et varsel med VR-ikonet på konsollen som bekrefter at PS VR er registrert.

Hvis konsollen er konfigurert til å laste ned filer i hvilemodus, vil prosessorenheten avslutte hvilemodus (kontinuerlig rødt lys) og slå seg på (kontinuerlig hvitt lys) mens Internett-tilkoblingen er aktiv. Prosessorenheten går tilbake i hvilemodus når nedlastingen er ferdig.

Ikke noe lys

Sørg for at strømledningen er koblet ordentlig til riktig port på prosessorenheten.

Kontroller alle tilkoblinger for å sjekke at ingen er løse. Følg instruksjonene for konfigurering av PS VR for å få informasjon om hvordan du kobler til PS VR på riktig måte. Prøv en annen stikkontakt, og hvis du bruker en skjøteledning, må du koble prosessorenheten direkte til veggen i stedet.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre