Lag videoklipp og ta skjermbilder på PS5™-konsoller

Slik lager du videoklipp og tar skjermbilder på PlayStation®5-konsoller

Du kan lagre minneverdige øyeblikk fra spillene dine på PS5™-konsollen ved å ta skjermbilder og lage videoklipp.

Slik lager du videoklipp og tar skjermbilder på PS5-konsoller

Hvis du vil ta et skjermbilde eller lage et videoklipp på konsollen, trykker du på opprett-knappen på den trådløse DualSense™-kontrolleren for å åpne opprett-menyen. Deretter velger du en av følgende måter å ta opp på:

Ta skjermbilde
Ta et skjermbilde av det nåværende spillskjermbildet. 

Start nytt opptak
Start et nytt opptak av spillingen. Når du er ferdig med å ta opp, trykker du på opprett-knappen for å åpne opprett-menyen, og deretter velger du Stopp opptak.
Du kan ta opp opptil én time med spilling.

Lagre nylig spilling 
Det tas opp et kontinuerlig og automatisk videoklipp av den nylige spillingen. Du kan lagre alt fra de siste 15 sekundene til én time med spilling.

  • Noe innhold kan ikke tas opp. Noen scener er blokkert og blir ikke inkludert i videoklippene dine.

Slik bruker du opprett-menyen på PS5-konsoller

I opprett-menyen kan du ta skjermbilder og ta opp spillingen din. Du kan også se nylige skjermbilder og videoklipp. Trykk på opprett-knappen på kontrolleren for å åpne opprett-menyen.

A ) Nylig opprettet
Velg miniatyrbildet for å åpne det nylig opprettede kortet. Du kan se opptil 15 av de mest nylige skjermbildene og videoklippene.

B ) Opptaksmetoder
Lagre nylig spilling, Ta skjermbilde, Start nytt opptak.

C ) Kringkasting
Hopp rett inn i kringkasting fra opprett-menyen.

D ) Opptaksvalg
Endre formatet og oppløsningen på skjermbildene eller videoklippene. Du kan også aktivere 4K-opptak på kompatible skjermer.

Slik endrer du opptaksinnstillingene på PS5-konsoller

Gå til hjemskjermbildet og velg Innstillinger > Filmklipp og kringkastinger > Opptak , og velg en av følgende innstillinger.

Du kan endre funksjonen til opprett-knappen ved å velge mellom StandardEnkle skjermbilder og Enkle videoklipp.

Du kan aktivere HDR (High Dynamic Range) og endre filtypen som skjermbildene er lagret som. HDR aktiveres bare mens konsollen er koblet til en kompatibel skjerm.

 

Du kan endre filtypen og oppløsningen når du lager et videoklipp. 

Velg Videoklippformat , og deretter velger du om du vil inkludere lyd fra mikrofon eller fra talechat. Når du inkluderer lyd fra talechat, må du sørge for å spørre medlemmene i talechatten om det er greit at stemmene deres blir inkludert i videoklippene dine.

Slik administrerer du trophy-videoklipp og -skjermbilder på PS5-konsoller

Gå til hjemskjermbildet og velg Innstillinger > Filmklipp og kringkastinger > Trophies , og juster følgende innstillinger.

  • Lagre trophy-skjermbilder 
  • Lagre trophy-videoklipp 
  • Varighet på trophy-videoklipp

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre