Slik løser du 0x8320011A

Fjernspilleren PlayStation Portal™ kan ikke kobles til et Wi-Fi-nettverk.

Det kan være et problem med Wi-Fi-innstillingene / innstillingene for Wi-Fi-tilgangspunktet.

  • Kontroller om Wi-Fi er tilgjengelig på andre enheter. Hvis du ikke kan koble til Wi-Fi på noen av enhetene dine, må du kontakte Internett-leverandøren.
  • Hvis problemet med Wi-Fi-tilkoblingen bare vedvarer med PS Portal, må du sjekke Wi-Fi-innstillingene/Wi-Fi-tilgangspunktet.
    1. Sveip til venstre fra øverst til høyre på PS Portal-skjermbildet for å vise hurtigmenyen.
    2. Velg Innstillinger > Nettverk > Oppsett av Internett-tilkobling, og sjekk Wi-Fi-innstillingene.
  • Hvis du har koblet flere enheter til Wi-Fi-tilgangspunktet, kan du prøve å koble fra noen av de tilkoblede enhetene.
  • Hvis denne feilen fortsetter å oppstå, kan du prøve å bruke et annet Wi-Fi-nettverk.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre