Slik løser du 0x8320010F

Fjernspilleren PlayStation Portal™ kan ikke kobles til et Wi-Fi-nettverk.

Det kan være et problem med Wi-Fi-innstillingene / innstillingene for Wi-Fi-tilgangspunktet.

  • Kontroller om Wi-Fi er tilgjengelig på andre enheter. Hvis du har problemer med Wi-Fi-nettverket, kan du kontakte Internett-leverandøren din.
  • Kontroller Wi-Fi-innstillingene/Wi-Fi-tilgangspunktet.
    1. Sveip til venstre fra øverst til høyre på PS Portal-skjermbildet for å vise hurtigmenyen.
    2. Velg Innstillinger > Nettverk > Internett-tilkobling Oppsett, og sjekk Wi-Fi-innstillingene igjen.
       

– Hvis denne feilen fortsetter å skje, kan du prøve å bruke et annet Wi-Fi-nettverk.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre