Slik løser du 0x83200100

Kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk med fjernspilleren PlayStation Portal™.

Det kan være et problem med Wi-Fi-innstillingene / innstillingene for Wi-Fi-tilgangspunktet.

  • Kontroller om Wi-Fi er tilgjengelig på en annen enhet. Hvis du ikke kan koble til Wi-Fi på noen av enhetene dine, må du kontakte Internett-leverandøren.
  • Hvis problemet med Wi-Fi-tilkoblingen bare vedvarer med PS Portal, må du sjekke Wi-Fi-innstillingene/Wi-Fi-tilgangspunktet.
  1. Sveip til venstre fra øverst til høyre på PS Portal-skjermbildet for å vise hurtigmenyen.
  2. Velg Innstillinger > Nettverk > Oppsett av Internett-tilkobling, og sjekk Wi-Fi-innstillingene.
     

– Hvis denne feilen oppstår gjentatte ganger, kan du starte PS Portal på nytt.

  1. Trykk på og hold nede av/på-knappen.
  2. Velg Start på nytt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre