Hatefulle ytringer på PlayStation Network

PlayStations retningslinjer mot hatefulle ytringer på PlayStation Network

Finn ut mer om retningslinjene til PlayStation® mot hatefulle ytringer og hatefull adferd på PlayStation™Network (PSN).

PlayStations retningslinjer mot hatefulle ytringer

PlayStation oppfordrer både til inkludering og individualitet på plattformen vår, både i spill og på nett. PlayStation Network er et fellesskap for spillere med alle slags bakgrunner der man kan dele morsomme spillopplevelser. Spillere kan uttrykke seg selv og synspunktene sine til hverandre, men hatefulle ytringer og hatefull adferd vil ikke bli tolerert. Når du oppretter en konto, samtykker du i å overholde fellesskapets adferdsregler som beskriver hvordan spillere skal samhandle på PSN. Spillere kan bidra til å sikre at fellesskapet vårt er inkluderende ved å oppføre seg på riktig måte og rapportere upassende adferd til PlayStation Safety-teamet.

Det finnes ingen unntak for bruk av hatefullt språk i noen form på PSN, selv om konteksten er munter, ikke-alvorlig eller brukt som motreaksjon. Selv om spillere kanskje tror det er greit å bruke støtende ord blant venner eller fornærme hverandre på en spøkende måte, får det konsekvenser å legge ut støtende innhold eller bruke støtende språk på PSN. PlayStation Networks adferdsregler gjelder uansett om de hatefulle ytringene er rettet mot en bestemt spiller eller et bestemt publikum.

Hva er hatefulle ytringer?

Hatefulle ytringer er en form for misbruk definert som fordommer, fiendtlighet eller vold rettet mot en person eller gruppe mennesker, basert på beskyttede egenskaper som, men som ikke er begrenset til rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, kjønnsidentitet, kjønn, seksuell orientering, alder, religion, funksjonshemming, familie eller veteranstatus.

Hatefulle ytringer på PSN kan være i form av truende meldinger enten via tekst eller verbalt, samt diskriminerende tekst, bilder eller videoer.

Eksempler på hatefulle ytringer

  • Bruk av ukvemsord, enten de er basert på rase, etnisitet, seksuell orientering eller funksjonshemming, til å snakke til eller fornærme andre spillere.
  • Gå mot andre for deres kjønnsidentitet eller -uttrykk.
  • Gå mot eller nedverdige kvinner med misogynistisk språk.
  • Fornærme eller bruke kallenavn basert på virkelig og/eller oppfattet mental, kognitiv eller fysisk evne.
  • Fremme hatgrupper og deres ideologier ved å legge ut hatefulle symboler/bilder.
  • Dele notater som fremmer negative stereotyper mot en person eller gruppes beskyttede egenskaper.
  • Forherligende eller godta vold, brutalitet eller død mot en person eller gruppe.
  • Bruke en persons personlige egenskaper til å rakke ned på vedkommende eller negativt beskrive spillingen til vedkommende.

Slik kan du rapportere noen for hatefulle ytringer

Vi er avhengige av medlemmene i fellesskapet vårt for å unngå alle former for upassende adferd, inkludert hatefulle ytringer. Hvis du støter på innhold eller adferd som du mener bryter med adferdsreglene, kan du rapportere det til PlayStation Safety slik at moderasjonsteamet kan se på saken og vurdere om de skal ta grep.

Hva skjer hvis jeg blir rapportert for hatefulle ytringer?

PlayStation Safety vil iverksette tiltak mot alle typer rapportert innhold som vi ser på som hatefulle ytringer. Hvis lovbruddet ditt blir sett på som hatefulle ytringer, vil kontoen din bli utestengt fra PlayStation Network.

PlayStation Safety håndhever adferdsreglene strengt gjennom moderasjon, noe som betyr at spillerne kan rapportere hatefulle ytringer eller annet upassende innhold som de ansatte kan gjennomgå. Moderasjonsteamet vårt består av virkelige mennesker som er kultur- og språkeksperter fra hele verden, og de arbeider døgnet rundt for å behandle rapporter. I løpet av moderasjonsprosessen vil en spiller motta informasjon om konsekvenser for lovbruddet hvis det viser seg at spilleren har brutt adferdsreglene. Noen lovbrudd regnes som mer alvorlige enn andre. Lengden på en utestengelse vil avhenge av lovbruddet, og om vedkommende har brutt adferdsreglene tidligere.

Ved gjentatte tilfeller eller for alvorlige brudd kan en spiller bli permanent utestengt fra kontoene sine, eller så kan selve PlayStation-konsollen bli utestengt.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre