Adferdsregler for PSN

Adferdsregler for PlayStation™Network

Lær om hva du kan gjøre og ikke gjøre med kontoen din, i tillegg til suspensjonstyper

Adferdsregler for fellesskap

Du og mindreårige familiemedlemmer må følge adferdsreglene våre i all omgang med oss og andre medlemmer av PSN-fellesskapet (PlayStation™ Network).

✓ Vær inkluderende. PSN er for alle som er over 7 år, uansett kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, immigrasjonsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politisk tro, religion og mental og fysisk evne eller andre egenskaper som folk bruker til å dømme andre eller splitte fellesskapet.

✕ Ikke bruk eller oppfordre til hatefulle ytringer.

✕ Ikke tru, sår eller gjør noen engstelige.

✕ Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.

✓ Vær fornuftig. Følg loven.

✕ Ikke vær vulgær eller støtende.

✕ Ikke oppfordre noen til å skade seg selv eller andre.

✕ Ikke tru med, tolerer, utfør eller oppfordre til ulovlige handlinger.

✕ Ikke utgi deg for å være noen andre.

✕ Ikke ærekrenk noen eller krenk andres privatliv.

✕ Ikke krenk noens åndsverksrettigheter.

✓ Vær tålmodig og hensynsfull. Vær snill. Husk at du også var ny en gang. Du kan bidra til at andre tidlig får gode opplevelser med spill og spillfellesskapet.

✓ Vis respekt. Vi vet at ikke alle kan være enige hele tiden. Vær uenig på en respektfull måte eller trekk deg unna.

✓ Vær lagspiller. Hjelp hverandre. Hvis du oppdager et sikkerhetsproblem i PSN eller et produkt, må du fortelle oss om det, slik at vi kan rette det opp og sørge for at du, andre og selskapet vårt er tryggere.

✕ Ikke vær forstyrrende.

✕ Ikke juks.

✕ Ikke bruk feil, sårbarheter eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å oppnå en fordel.

✕ Ikke del, kjøp, selg, lei ut, underlisensier, bytt, overfør, phish etter eller samle inn kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.

✕ Ikke send søppelpost til noen.

✕ Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

✕ Ikke bruk PSN eller noen av dets produkter til, eller knytt dem til, noen kommersiell aktivitet.

✕ Ikke gjør noe som setter PSNs eller PlayStations omdømme i vanry.

✓ Bruk godt skjønn. Vis anstendighet. Det du sier og gjør på nett, påvirker andre mennesker og har konsekvenser i virkeligheten. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se den.

✕ Ikke oppgi personlige opplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem mer sårbare. Personlige opplysninger omfatter telefonnumre, e-postadresser og virkelige adresser som hjem, skole eller midlertidig sted.

✕ Ikke del erotiske eller pornografiske bilder.

✕ Ikke del bilder av en annen person uten deres samtykke.

✓ Hjelp oss med å sørge for at PSN er det beste stedet å spille. Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk.

Hvis du ser noen andre som oppfører seg dårlig,

rapporterer du dem til oss ved hjelp av verktøyene våre for klagerapportering. Hvis du bruker det mest nærliggende klagerapporteringsverktøyet, kan du når du sender inn klagen sende oss aktuelle bevis for å hjelpe oss med å vurdere rapporten.  Dette betyr også at andre mennesker kan sende inn klagerapporter om deg og innholdet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering, kan du gå til www.playstation.com/safety.

Hvis du har kontakt med dem, må du opptre rolig og respektfull. Gå foran som et godt eksempel, og ikke bryt disse vilkårene selv.

✓ Følg eventuelle spesifikke regler for hvert produkt.

Oppførsel i tråd med adferdsreglene for PSN

Hvis du ønsker eksempler på hvordan du handler i tråd med adferdsreglene, og for å få mer informasjon om hva som kan skje med en konto som ikke følger disse retningslinjene, kan du se følgende veiledning:

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre