Adferdsregler for PSN

Adferdsregler for PlayStation Network 

Du og familiemedlemmer må følge adferdsreglene i all kommunikasjon med oss og andre medlemmer av PSN-fellesskapet. 

Adferdsregler for fellesskap

Les dette nøye, og hjelp oss med å fortsette å gjøre PSN til det beste stedet å spille på for alle.

✓  Vær inkluderende.

PSN er for alle, uansett kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, immigrasjonsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politisk tro, religion og mental og fysisk evne eller andre egenskaper som folk bruker til å dømme andre eller splitte fellesskapet.

☒ Du må ikke gjøre eller si noe hatefullt. Hvis du vil ha informasjon, kan du gå til playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Du må ikke true, skade eller uroe noen eller oppmuntre andre til å gjøre det.

☒ Du må ikke mobbe, trakassere eller forfølge noen.

✓  Vær fornuftig. Følg loven.

☒ Du må ikke være vulgær eller støtende.

☒ Du må ikke oppmuntre noen til å skade seg selv eller andre.

☒ Du må ikke opptre truende eller nedlatende, og ikke utføre eller oppfordre til ulovlige handlinger.

☒ Du må ikke utgi deg for å være noen andre.

☒ Du må ikke krenke andres personvern eller spre løgner om noen.

☒ Du må ikke krenke andres immaterialrettigheter.

✓ Vær snill.

Hjelp hverandre. Husk at du også var ny en gang. Du kan bidra til at andre tidlig får gode opplevelser med spill og spillfellesskapet ved å være hensynsfull.

 ✓  Vis respekt.

Vi vet at ikke alle kan være enige hele tiden. Vær uenig på en respektfull måte eller trekk deg unna.

☒ Du må ikke gjøre noe for å skade PlayStation-merket eller PSN-fellesskapet.

✓  Vær ansvarlig.
Hvis du mener at du har funnet et sikkerhetsproblem i PSN-produkter eller -tjenester, kan du si fra til oss slik at vi kan løse det. Gå til HackerOne.com/PlayStation for å få informasjon om BugBounty-programmet vårt.

☒ Du må ikke bruke PSN eller noen av produktene til, eller knytte dem til, næringsvirksomhet.

☒ Du må ikke dele, kjøpe, selge, leie ut, underlisensiere, bytte, overføre, phishe etter eller samle inn kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.

✓  Vær en lagspiller.

☒ Du må ikke forstyrre eller avbryte spilling.

☒ Du må ikke jukse.

☒ Du må ikke bruke feil, sårbarheter eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å oppnå en fordel.

☒ Du må ikke phishe etter eller prøve å anskaffe kontoer, kontoopplysninger eller annen informasjon.

☒ Du må ikke videresende anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

☒ Du må ikke dele eller sende informasjon som villeder andre.

✓  Bruk godt skjønn. Vis anstendighet.

Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk. Det du sier og gjør på nett, påvirker andre mennesker og har konsekvenser i virkeligheten. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se den.

☒ Du må ikke oppgi personopplysninger om andre eller deg selv. Det gjør deg og dem sårbare. Personopplysninger omfatter, men er ikke begrenset til, brukernavn i sosiale medier, profiler i meldingsapper, telefonnumre, e-postadresser og faktiske adresser som hvor du bor, skolen du går på, eller hvor du oppholder deg for øyeblikket.

☒ Du må ikke dele materiale som er pornografisk eller obskønt eller som viser ekstrem eller grov vold.

☒ Du må ikke dele eller true med å dele bilder eller andre medier som tilhører en annen person uten vedkommendes samtykke.

✓  Hjelp oss med å sørge for at PSN er det beste stedet å spille på.

Vi er opptatt av å tilby et trygt og inkluderende miljø. Hvis du bryter denne koden, eller atferden din utenfor PSN gir oss grunn til å tro at du kan utsette vårt fellesskaps sikkerhet eller trivsel for fare, kan vi iverksette tiltak som kreves for å beskytte PSN og spillerne våre.

Hvis du tror noen har brutt atferdsreglene, ber vi deg gi oss beskjed så vi kan sikre PSN og fellesskapet vårt. Det er spesielt viktig å gi oss beskjed hvis du tror det er fare for at noen kan komme til skade i virkeligheten. Hvis du ser noen andre som oppfører seg dårlig:

√ Rapporter dem til oss ved hjelp av våre verktøy for klagerapportering. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering og blokkering, kan du gå til playstation.com/reporting og playstation.com/blocking.

√ Hvis du går i dialog med dem, bør du holde deg rolig og respektfull. Gå foran som et godt eksempel, og ikke bryt disse adferdsreglene selv.

☒ Du må ikke sende inn falske klagerapporter eller på andre måter misbruke klagerapporteringssystemet.

✓  Følg eventuelle spesifikke regler for hvert produkt.

Hvis du vil ha mer informasjon, finner du flere ressurser på playstation.com/safety og playstation.com/behavior.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre