Activeringsindicatorlampjes op PlayStation®5- en PlayStation®4-consoles

Zie wat de status van je console is met behulp van de activeringsindicatorlampjes.

De activeringsindicatorlampjes op de PS5™- en PS4™-consoles kunnen verschillende kleuren weergeven om statusinformatie aan te geven.

Uit

De console is volledig uitgeschakeld. Als de console is uitgeschakeld, kan deze de controllers niet opladen via USB en geen inhoud downloaden of installeren.

Inschakelen

Het inschakelen duurt minder lang bij het starten vanuit de ruststand dan vanuit volledig uitgeschakelde stand. Je zou het PlayStation®-logo op het scherm moeten zien als de console wordt ingeschakeld.

Ingeschakeld

De console is ingeschakeld en werkt normaal.

Rustmodus inschakelen

Dit lampje is soms geel of oranje. Na een paar seconden moet het consolelampje oranje blijven branden.

Rustmodus

De rustmodus is een energiezuinige modus waarin de console controllers kan opladen en content kan downloaden en installeren. Als je de console vanuit de ruststand wilt inschakelen, houd je de PS-toets ingedrukt op een controller die via USB is aangesloten of al eerder gekoppeld is.

 

Console wordt uitgeschakeld

De lampjes op de console knipperen wit en gaan uit zodra de console volledig wordt uitgeschakeld. Als de console is uitgeschakeld, kan deze de controllers niet opladen via USB en geen inhoud downloaden of installeren.

Consolefout

Als het indicatielampje alleen wit knippert of als het blauwe lampje nooit overgaat in een continu wit licht, is de console vastgelopen en moet er een probleem worden opgelost.

Voer onderstaande stappen uit:

  1. Koppel de console los.
  2. Wacht 60 seconden, steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de console weer in.
  3. Als het probleem zich blijft voordoen, installeer je de consolesoftware opnieuw vanuit de Veilige modus.

Oververhitting van de console

De console is oververhit geraakt en moet gerepareerd worden.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers