NW-31291-6

Kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk. De sterkte van het Wi-Fi-signaal is mogelijk te zwak.

  • Voer een internetverbindingstest uit op de PS4 door naar Instellingen > Netwerk> Internetverbinding testen te gaan.
  • Probeer je lokale netwerkverbinding te herstellen door je modem of router uit en weer aan te zetten, en 5 minuten te wachten voordat je deze weer inschakelt.
  • Plaats de PS4 en je Wi-Fi-router dichter bij elkaar en zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de PS4 en je Wi-Fi-router bevinden.