Haatzaaiende uitlatingen op PlayStation Network

PlayStation-beleid tegen haatzaaiende uitlatingen op PlayStation Network

Lees meer over het PlayStation®-beleid tegen haatzaaiende uitlatingen en haatdragend gedrag op PlayStation™Network.

PlayStation-beleid tegen haatzaaiende uitlatingen

PlayStation moedigt zowel inclusiviteit als individualiteit op ons platform aan, zowel in-game als online. PlayStation Network is een community waar spelers met alle achtergronden leuke game-ervaringen kunnen delen. Het staat spelers vrij zich uit te drukken en onderlinge standpunten uit te wisselen, maar haatzaaiende uitlatingen en haatdragend gedrag worden niet getolereerd. Wanneer je een account aanmaakt, ga je ermee akkoord om je te houden aan de Gedragscode van de community. Hierin wordt beschreven hoe spelers op PSN moeten communiceren. Spelers kunnen ervoor zorgen dat onze community gastvrij en inclusief blijft door zich op de juiste manier te gedragen en wangedrag te melden aan het PlayStation Safety-team.

Er zijn geen uitzonderingen voor het gebruik van haatzaaiende uitlatingen in welke vorm dan ook op PSN, zelfs als de context lichtvoetig is, niet serieus is of als geuzennaam wordt gebruikt. Hoewel spelers misschien gewend zijn om binnen hun vriendenkring godslastering of elkaar als grap te beledigen, zijn er gevolgen voor het plaatsen van aanstootgevende content of het gebruik van aanstootgevende taal op PSN. De gedragscode van PlayStation Network is van toepassing, ongeacht of haatzaaiende uitlatingen tegen een bepaalde speler of een bepaald publiek is gericht.

Wat zijn haatzaaiende uitlatingen?

Haatzaaiende uitlatingen zijn een vorm van misbruik die wordt gedefinieerd als vooroordelen, vijandigheid of geweld gericht op een persoon of groep mensen, gebaseerd op beschermde kenmerken, zoals maar niet beperkt tot, ras, etniciteit, nationaliteit, genderidentiteit, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, religie, beperkingen, burgerlijke staat en een veteranenstatus.

Haatzaaiende uitlatingen op PSN kunnen voorkomen in de vorm van bedreigende berichten, zowel geschreven als gesproken, maar ook discriminerende teksten, afbeeldingen of video's.

Voorbeelden van haatzaaiende uitlatingen

  • Opmerkingen van racistische, etnische, seksistische, homofobe of validistische aard om andere spelers aan te spreken of te beledigen.
  • Het tot doelwit nemen van personen op basis van hun genderidentiteit of genderuitdrukking.
  • Het tot doelwit nemen van vrouwen met vrouwonvriendelijke taal.
  • Het uiten van beledigingen die zijn gebaseerd op het echte leven en/of waargenomen mentale, cognitieve of fysieke vermogen.
  • Het bevorderen van haatgroepen en hun ideologieën door het plaatsen van haatsymbolen/-afbeeldingen.
  • Het delen van memes die de beschermde kenmerken van een persoon of groep negatief stereotyperen.
  • Verheerlijking of vergoelijking van geweld, wreedheid of dood jegens een persoon of groep.
  • Het gebruiken van iemands persoonlijke kenmerken om hen te kleineren of hun spel negatief te beschrijven.

Haatzaaiende uitlatingen melden

We vertrouwen op leden van onze community om het netwerk te helpen beschermen tegen alle soorten misbruik van spelers, waaronder haatzaaiende uitlatingen. Als je content of gedrag tegenkomt waarvan je denkt dat die in strijd zijn met onze gedragscode, kun je dit melden aan PlayStation Safety. Het moderatorteam kan dan controleren of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wat gebeurt er als iemand mij rapporteert wegens haatzaaiende uitlatingen?

PlayStation Safety zal actie ondernemen tegen elke vorm van gerapporteerde content die we als haatzaaiende uitlating verifiëren. Als jouw overtreding als haatzaaiend wordt bestempeld, wordt je account van PlayStation Network opgeschort.

PlayStation Safety dwingt de Gedragscode strikt af door spelers aan te sporen haatzaaiende of andere ongepaste inhoud te melden. Deze zal door menselijk personeel worden beoordeeld. Ons moderatorteam bestaat uit echte mensen die culturele en taalkundige experts uit de hele wereld zijn. Zij verwerken 24 uur per dag de rapporten. Als tijdens het moderatieproces blijkt dat een speler de Gedragscode heeft overtreden, zal dit gevolgen voor hun hebben. Sommige overtredingen worden als ernstiger beschouwd dan andere. De duur van de opschorting hangt af van de zwaarte van de overtreding en of je in het verleden de Gedragscode al eens hebt overtreden.

Indien je vaker een overtreding hebt begaan of ernstige overtredingen hebt begaan, kan je account permanent worden opgeschort of kan je PlayStation-systeem worden opgeschort.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers