Gedragscode van PSN

PlayStation Network Gedragscode

Jij en je familieleden moeten onze gedragscode volgen in alle contacten met ons en andere leden van de PSN-community. 

Gedragscode van de community

Lees deze gedragscode zorgvuldig en help ons ervoor te zorgen dat PSN voor iedereen een fijne plek is om te spelen.

✓  Wees inclusiegericht.

PSN is voor iedereen, ongeacht genderidentiteit, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, nationaliteit, kleur, immigratiestatus, sociale en economische klasse, opleidingsniveau, figuur en grootte, familiestatus, politieke overtuiging, religie, en mentale en fysieke vaardigheden of elk ander kenmerk dat mensen gebruiken om anderen te bestempelen of gemeenschappen te verdelen.

☒ Doe of zeg niets hatelijks. Ga voor meer informatie naar playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Bedreig, verwond of verontrust niemand en moedig niemand anders aan dit te doen.

☒ Zorg dat je niemand pest, intimideert of stalkt.

✓  Wees verstandig. Houd je aan de wet.

☒ Wees niet vulgair of beledigend.

☒ Moedig niemand aan zichzelf of iemand anders te bezeren.

☒ Dreig niet met illegale handelingen en zorg ervoor dat je die niet goedkeurt, uitvoert of aanmoedigt.

☒ Doe je niet voor als iemand anders.

☒ Maak geen inbreuk op andermans privacy en verspreid geen leugens over wie dan ook.

☒ Maak geen inbreuk op iemands intellectuele eigendom.

✓ Wees vriendelijk.

Help elkaar. Vergeet niet dat jij ooit ook nieuw was. Je kunt ervoor zorgen dat de eerste game- en community-ervaringen van iemand goed zijn door attent te zijn.

 ✓  Wees respectvol.

We weten dat we het niet altijd allemaal met elkaar eens zijn. Wees dan respectvol of trek je terug.

☒ Doe niets om het merk PlayStation of de PSN-community schade toe te brengen.

✓  Wees verantwoordelijk.
Als je vermoedt een kwetsbaar punt te hebben gevonden in producten of diensten van PSN, laat het ons dan weten, zodat we dit kunnen oplossen. Ga naar HackerOne.com/PlayStation voor meer informatie over ons BugBounty-programma.

☒ Maak geen gebruik van PSN of een van onze producten voor spam of commerciële activiteiten en associeer ze hier ook niet mee.

☒ Zorg ervoor dat je accounts, accountgegevens of andere inloggegevens niet deelt, koopt, verkoopt, verhuurt, in sublicentie geeft, verhandelt of overdraagt.

✓  Wees een teamspeler.

☒ Verstoor of onderbreek de gameplay niet.

☒ Speel niet vals.

☒ Haal geen voordeel uit bugs, glitches, kwetsbaarheden of onbedoelde mechanismen in producten of PSN.

☒ Phish of verzamel geen accounts, accountgegevens of andere gegevens.

☒ Stuur geen aanbevelingen of aanbiedingen door naar je contactpersonen zonder hun toestemming.

☒ Deel of verzend geen informatie die anderen misleidt.

✓  Wees discreet. Wees netjes.

Gebruik altijd je gezond verstand en toon goede manieren. Dingen die je online zegt en doet, hebben invloed op andere mensen en hebben gevolgen in de echte wereld. Denk na voordat je iets online plaatst. Houd er rekening mee dat informatie die je online plaatst, kan worden verspreid en kan worden gezien door mensen van wie je niet had verwacht dat ze die zouden kunnen zien.

☒ Geef geen persoonlijke informatie over anderen of jezelf. Als je dat toch doet, dan maak je anderen en/of jezelf kwetsbaar. Persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gebruikersnamen van sociale netwerken, profielen op berichten-apps, telefoonnummers, e-mailadressen en adressen in de echte wereld, zoals je huisadres, schooladres of het adres van een tijdelijke locatie.

☒ Deel geen pornografische of obscene content, of materiaal dat extreem of afschuwelijk geweld uitbeeldt.

☒ Deel geen beelden of andere media van iemand of dreig er niet mee deze te delen zonder zijn/haar toestemming.

✓  Help ons ervoor te zorgen dat PSN de beste plek is om te spelen.

We zetten ons in om een veilige en hartelijke omgeving te bieden. Als je de gedragscode schendt, of als je gedrag buiten PlayStation Network ons een reden geeft om te geloven dat je de veiligheid of het welzijn van onze community mogelijk in gevaar kunt brengen, kunnen we alle benodigde stappen ondernemen om PlayStation Network en onze spelers te beschermen.

Als je denkt dat iemand de gedragscode heeft geschonden, vragen we je om dat aan ons te vertellen, zodat we maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat PlayStation Network en onze community een veilige plek blijven. Het is vooral belangrijk om het ons te vertellen als je denkt dat er een risico bestaat dat iemand in de echte wereld gewond zou kunnen raken. Als je ziet dat iemand anders zich verkeerd gedraagt:

√ Rapporteer ze met onze contextuele tools voor het melden van klachten. Voor meer informatie over het melden van klachten en het blokkeren van gebruikers, ga je naar playstation.com/reporting en playstation.com/blocking.

√ Blijf kalm en respectvol als je ze zelf aanspreekt. Geef het goede voorbeeld en schendt deze gedragscode zelf niet.

☒ Dien geen valse klachten in en maak geen misbruik van het systeem voor het melden van klachten.

✓  Volg alle specifieke regels voor elk product.

Voor meer informatie kun je aanvullende manieren vinden op playstation.com/safety en playstation.com/behavior.

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers