Je PULSE Elite draadloze headset verbinden met andere apparaten

Ontdek hoe je je PULSE Elite™ draadloze headset kunt verbinden met een compatibele pc, Mac® of mobiel apparaat. 

Je PULSE Elite draadloze headset verbinden met een pc of Mac  

Verbind je PULSE Elite draadloze headset met compatibele pc's (Windows) of Macs (MacOS) die USB-audio-uitvoer ondersteunen met de meegeleverde PlayStation Link™ USB-adapter. De meegeleverde USB-adapter is direct uit de verpakking aan je headset gekoppeld. 

 1. Zorg dat je pc of Mac is ingeschakeld. 
 2. Sluit de USB-adapter aan op een USB Type-A-aansluiting op je pc/Mac. 
 3. Druk op de PlayStation Link™-toets op je headset om deze in te schakelen.
  De statusindicator op je headset knippert blauw tijdens het zoeken naar verbinding. 
  Wanneer er verbinding is gemaakt, wordt de indicator op je headset blauw en de indicator op je adapter wit.
 • Je headset zoekt gedurende 30 seconden naar verbinding. Als je headset geen beschikbare verbinding detecteert, wordt deze uitgeschakeld. Druk op de PS Link-toets op je headset om opnieuw naar een verbinding te zoeken. 
 • Je kunt het volume van de PS Link-audio regelen via je headset. 
 • Mogelijk moet je 'PlayStation Link Adapter' selecteren als het actieve audioapparaat op je pc of Mac. 
 • Raadpleeg de instructies die bij je apparaat zijn meegeleverd voor informatie over de compatibiliteit en het gebruik van het apparaat. Niet alle apparaten zijn compatibel met je headset. 

De PULSE Elite draadloze headset koppelen en verbinden met een nieuwe PlayStation Link USB-adapter

Je kunt een tweede PlayStation Link USB-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken om een andere PS Link-verbinding in te stellen met een USB-audioapparaat zonder dat je de eerste USB-adapter hoeft los te koppelen. Je kunt bijvoorbeeld de ene adapter aansluiten op je PlayStation®5-systeem en een tweede adapter op je pc of Mac. 

Een nieuwe, standalone USB-adapter is niet meteen gekoppeld met je headset, dus je moet deze eerst koppelen. 

 1. Zorg ervoor dat je pc/Mac of PS5®-systeem is ingeschakeld. 
 2. Sluit de USB-adapter aan op een USB Type-A-aansluiting op je pc/Mac of systeem. 
 3. Houd de PS Link-knop op de headset ingedrukt en laat deze los wanneer de statusindicator op de headset snel blauw knippert (ongeveer 8 seconden). Je headset staat in de koppelingsmodus wanneer de indicator snel blauw knippert. 
 1. Druk op de PS Link-toets op de USB-adapter.
  De statusindicator op de adapter knippert wit tijdens het zoeken naar een PS Link-apparaat.

Nadat je headset gekoppeld en verbonden is, wordt de indicator op het oplaadetui blauw en de indicator op de adapter wit. 

 • Nadat je de headset met je USB-adapter hebt gekoppeld, zoekt de headset ook naar gekoppelde Bluetooth-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt. De indicator op de headset knippert gedurende enkele seconden langzaam van licht naar donker tijdens het zoeken. Je kunt je mobiele apparaat nu verbinden met je headset om tegelijkertijd naar de audio van beide apparaten te luisteren. De vertraging van PS Link-audio wordt niet beïnvloed door gelijktijdige verbinding via Bluetooth-audio. 
 • Je headset blijft maximaal 30 seconden in de koppelingsmodus. Als de headset geen beschikbare verbinding detecteert, wordt deze uitgeschakeld. Houd de PS Link-toets op je headset ongeveer 8 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus opnieuw te starten.
 • De USB-adapter zoekt maximaal 30 seconden naar een PS Link-verbinding. Als de adapter geen beschikbare verbinding detecteert, wordt deze uitgeschakeld. Druk op de PS Link-toets op de adapter om opnieuw naar een verbinding te zoeken.
 • Je headset kan worden gekoppeld met maximaal acht PS Link USB-adapters, maar kan met slechts één adapter tegelijk worden verbonden en audio afspelen. Eén USB-adapter kan worden gekoppeld met maximaal acht PS Link-apparaten.
 • Je kunt het volume van de PS Link-audio regelen via je headset. 
 • Mogelijk moet je 'PlayStation Link Adapter' selecteren als het actieve audioapparaat op je pc of Mac. 
 • Raadpleeg de instructies die bij je apparaat zijn meegeleverd voor informatie over de compatibiliteit en het gebruik van het apparaat. Niet alle apparaten zijn compatibel met je headset. 

Schakelen tussen de audioverbindingen van je PlayStation Link USB-adapters 

Als je de PULSE Elite draadloze headset gebruikt op je PS5-systeem en je wilt overschakelen naar de audio op je pc/Mac (of vice versa), volg je deze stappen om te schakelen tussen de PlayStation Link-verbindingen. 

Je headset moet zijn gekoppeld met de adapters die zijn aangesloten op je PS5®-systeem en je pc/Mac.

 1. Zorg ervoor dat je pc/Mac is ingeschakeld en dat er een PS Link USB-adapter is aangesloten op de USB Type-A-poort van de pc/Mac. 
 2. Druk op de PS Link-toets op je headset om deze in te schakelen.
  Je headset maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat. 
 3. Houd de PS Link-knop op de headset ingedrukt en laat deze los wanneer de statusindicator op de headset wit knippert (ongeveer 2 seconden).
  De indicator knippert langzaam van licht naar donker tijdens het zoeken naar een eerder gemaakte verbinding. 
 4. Druk op de PS Link-toets op de USB-adapter die is aangesloten op je pc/Mac.
  De statusindicator van de adapter knippert wit tijdens het zoeken naar een PS Link-apparaat. Wanneer er verbinding is gemaakt, wordt de indicator op je headset blauw en de indicator op de adapter wit.

Bekijk de onderstaande afbeelding als voorbeeld. De adapter die is aangesloten op je systeem, is 'adapter A'. De adapter die is aangesloten op je pc, is 'adapter B'.

 1. Zorg ervoor dat je PS5-systeem is ingeschakeld en dat er een PS Link USB-adapter is aangesloten op een van de USB-A-poorten van het systeem.
 2. Druk op de PS Link-toets op je headset om deze in te schakelen.
  Je headset maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat. 
 3. Houd de PS Link-knop op de headset ingedrukt en laat deze los wanneer de statusindicator op de headset wit knippert (ongeveer 2 seconden).
  De indicator knippert langzaam van licht naar donker tijdens het zoeken naar een eerder gemaakte  verbinding. 
 1. Volg de aanwijzingen op het scherm wanneer de melding PS Link-apparaat in de buurt wordt weergegeven op het scherm dat met je systeem is verbonden. 
 • Als je PS5-systeem of pc/Mac is uitgeschakeld wanneer je de verbindingen probeert te wijzigen, kan je headset er geen verbinding mee maken. Je headset maakt opnieuw verbinding met het laatst verbonden apparaat.
 • Wanneer de headset is gekoppeld met twee of meer PS Link USB-adapters, kun je slechts één PS Link-verbinding tegelijk maken en beluisteren. 
 • Je kunt het volume regelen met je headset, systeem of pc/Mac.  
 • De melding PS Link-apparaat in de buurt wordt alleen weergegeven als je gekoppelde adapter is aangesloten op je PS5-systeem. Als de melding niet op het scherm wordt weergegeven, druk je op de PS Link-toets op de USB-adapter.
 • Je kunt ook schakelen tussen de audioverbindingen van je PS5-systeem en je PlayStation Portal™ Remote Player. 

De PlayStation Link-toets op je PULSE Elite draadloze headset gebruiken

Gebruik de PS Link-toets op je PULSE Elite draadloze headset voor verschillende functies die je kunt activeren door ze kort en lang ingedrukt te houden.

 • Schakel je headset in om te zoeken en verbinding te maken met het apparaat dat je het laatst hebt verbonden (PS Link- of Bluetooth-apparaat).
 • Annuleer het zoeken naar een bestaande verbinding of nieuwe koppeling. Je headset maakt opnieuw verbinding met het laatst verbonden apparaat.
 • Toont de geluidsbediening van het controlecentrum. 

 • Deactiveer de huidige verbinding en breng verbinding tot stand met een eerder gekoppeld PS Link- of Bluetooth-apparaat.

 • Koppel ze met een nieuw PS Link- of Bluetooth-apparaat. 

 • Wis alle gekoppelde verbindingen van je headset. Wees voorzichtig, hiermee worden alle PS Link- en Bluetooth-koppelingen en audio-instellingen verwijderd. 

 • Stel je headset opnieuw in (koppelingen of instellingen worden niet verwijderd).

De PlayStation Link USB-adapter (CFI-ZWA2) heeft ook een PS Link-toets met verschillende functies.

 • Zoek naar een PS Link-verbinding.
 • Stel je adapter opnieuw in (hierdoor worden alle PS Link-koppelingen verwijderd).

De PULSE Elite draadloze headset koppelen en verbinden met mobiele apparaten met Bluetooth

Verbind je PULSE Elite draadloze headset met compatibele mobiele apparaten die een Bluetooth-verbinding ondersteunen.

Je moet eerst je headset met je mobiele apparaat koppelen om een Bluetooth-verbinding in te stellen.

 1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld in de Bluetooth-instellingen van je mobiele apparaat. 
 2. Druk op de PS Link-toets op je headset om deze in te schakelen.
  Je headset maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat.
 3. Houd de PS Link-knop op de headset ingedrukt en laat deze los wanneer de statusindicator op de headset snel blauw knippert (ongeveer 8 seconden).
  Je Headset staat in de koppelingsmodus wanneer de indicator snel blauw knippert. 
 1. Ga op je mobiele apparaat naar de Bluetooth-instellingen en selecteer 'PULSE Elite' in de lijst met Bluetooth-apparaten.
  Wanneer de headset is gekoppeld en verbonden, wordt de indicator blauw.
 • Nadat je de headset met het mobiele apparaat hebt gekoppeld, zoekt de headset ook naar gekoppelde PS Link-apparaten waarmee verbinding kan worden gemaakt. De indicator knippert gedurende enkele seconden langzaam van licht naar donker tijdens het zoeken. Je kunt nu je PS5-systeem of pc/Mac verbinden met je headset om tegelijkertijd naar de audio van beide apparaten te luisteren. De vertraging van PS Link-audio wordt niet beïnvloed door gelijktijdige verbinding met Bluetooth-audio. 
 • Je headset blijft maximaal 30 seconden in de koppelingsmodus. Als de headset geen beschikbare verbinding detecteert, wordt deze uitgeschakeld. Houd de PS Link-toets op je headset ongeveer 8 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus opnieuw te starten.
 • Je headset kan worden gekoppeld met maximaal tien Bluetooth-apparaten, maar kan met slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk worden verbonden en audio afspelen. 
 • De volumeknop bedient alleen de PS Link-audio van je systeem of pc/Mac. Als je headset is verbonden met een Bluetooth-apparaat, moet je het volume vanaf je mobiele apparaat bedienen. Wanneer je tegelijkertijd naar twee audiobronnen luistert, van zowel een PS Link- als Bluetooth-apparaat, regel je met de volumetoetsen alleen de PS Link-audio. 
 • Raadpleeg de instructies die bij je apparaat zijn meegeleverd voor informatie over de compatibiliteit en het gebruik van het apparaat. Niet alle apparaten zijn compatibel met je headset.  

Je PULSE Elite draadloze headset verbinden met je PS Portal

Je kunt je headset koppelen en verbinden met je PlayStation Portal™ Remote Player en schakelen tussen audioverbindingen van je PS Portal en PS5-systeem via PlayStation Link-verbindingen. 

Je PULSE Elite draadloze headset via een audiokabel verbinden met andere apparaten

Je kunt de PULSE Elite draadloze headset aansluiten op de audioaansluiting van 3,5 van compatibele apparaten met een audiokabel met vier of drie geleiders (niet meegeleverd). 

Audiokabel met vier geleiders
Audiokabel met drie geleiders

Je moet een audiokabel met vier geleiders gebruiken als je de microfoon op je headset wilt gebruiken om te chatten. Je kunt een audiokabel met drie geleiders gebruiken als je alleen naar audio wilt luisteren. 

 1. Druk op de PS Link-toets op je headset om deze in te schakelen.
 2. Sluit de audiokabel aan op de audio ingangsaansluiting van je headset en de audioaansluiting van 3,5 mm van je compatibele apparaat.  
 • Als je een bekabelde headset gebruikt, kan deze geen draadloze verbinding maken met je PS Link- of Bluetooth-apparaten.
 • Het volume van je bekabelde verbinding moet je vanaf je apparaat regelen.
 • Raadpleeg de instructies die bij je apparaat zijn meegeleverd voor informatie over de compatibiliteit en het gebruik van het apparaat. Niet alle apparaten zijn compatibel met je headset. 

Hulp nodig? 

Neem contact op met onze ondersteuningsmedewerkers