שירות התמיכה של PlayStation

בקרים

במה אפשר לעזור לכם?

בחרו מהקטגוריות הבאות:

חזרה לקטגוריות
בקר DualSense
חזרה

בקר DualSense

חיבור

בפעם הראשונה שתשתמשו בבקר האלחוטי DualSense™‎, יהיה עליכם לשייך אותו לקונסולה.

 1. ודאו שקונסולת קונסולת PS5™‎‏ שלכם מופעלת.
 2. חברו את הבקר אל הקונסולה באמצעות כבל USB הכלול.
 3. אם הבקר שלכם כבוי, לחצו על כפתור PS‏. עם הבהוב שורת האורות, נורית מחוון השחקן נדלקת.
 • כאשר לבקר יש די חיי סוללה, אפשר לנתק אותו מכבל USB ולהשתמש בבקר באופן אלחוטי.
 • שימו לב, ניתן להצמיד את הבקר שלכם אל קונסולת PS5 אחת בכל זמן. כשתרצו להשתמש בבקר בקונסולה אחרת, תצטרכו לצמד אותו לאותה הקונסולה.  ניתן להשתמש בעד 4 בקרים בו זמנית. כאשר תלחצו על כפתור PS‏, משויך צבע לכל שחקן.

צימוד להתקנים אחרים‎

מכשירים בהם מותקנות מערכות הפעלה המופיעות ברשימה שלהלן ומעלה תומכים בחיבורי בקר אלחוטי DualSense באמצעות בלוטוס וחיבורי  USB . לאחר שהתחברתם, תוכלו להשתמש בבקר האלחוטי שלכם כדי לשלוט במשחקים ויישומים נתמכים.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • אנדרואיד 12

מכשירי מחשב אישי של Windows תומכים בבקר באמצעות חיבור חוטי.

 • בהתאם למכשיר, ייתכן ותכונות מסוימות בבקר לא יהיו זמינות. לא מובטח שכל המכשירים יתמכו בבקר.
 • כדי לברר אלו מכשירי Android תומכים בדרייבר של בקר אלחוטי DualSense, פנו אל יצרן המכשיר שלכם.

כדי לצמד לראשונה בקר אלחוטי עם מכשיר נתמך באמצעות בלוטוס, הפעילו את מצב הצימוד:

 1. ודאו שמחוון השחקן שעל הבקר כבוי.
  אם מחוון השחקן מופעל, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור PS‏ עד שייכבה. אם כבל ה-USB מחובר לבקר, נתקו אותו.
 2. בו זמנית, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור "יצירה" ועל כפתור PS‏ עד ששורת האורות מהבהבת.
 3. הפעילו בלוטוס במכשיר שלכם, ואז בחרו את הבקר מרשימת התקני הבלוטוס.
  כאשר הצימוד יושלם, שורת האורות תהבהב ומחוון השחקן יידלק.

ניתן להצמיד את הבקר אל מכשיר אחד בכל פעם. בכל פעם שתחליפו מכשיר, יהיה עליכם להצמיד את הבקר אל המכשיר החדש.

עדכון

עדכוני התוכנה של בקר אלחוטי DualSense נוספים כשמעדכנים את תוכנת המערכת של קונסולת PS5. בצעו צימוד לבקר שלכם ועקבו אחר ההוראות על המסך כדי לבצע עדכון.

כדי להפעיל עדכון באופן ידני:

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים) Controller (General)‎ (בקר [כללי]).
 2. בחרו DualSense Wireless Controller Device Software (תוכנת מכשיר של הבקר האלחוטי DualSense).

פתרון תקלות

 1. כבו את קונסולת PS5 שלכם.
 2. אתרו את כפתור האיפוס הקטן בגב הבקר. היעזרו בסיכה או חפץ דומה (לא מצורף) כדי ללחוץ על כפתור האיפוס.
 3. פעולה זו לא תשנה את התצורה של הבקר ולא תהיה לה השפעה על הגדרות הצימוד.
 4. חברו את הבקר אל קונסולת PlayStation®5‏ באמצעות כבל USB שסופק עם הבקר שלכם, ולחצו על כפתור PS‏.

את המספר הסידורי ניתן למצוא על גב הבקר האלחוטי, מתחת לקוד ה-QR.

 • המספר הסידורי מורכב מ-17 תווים אלפא-נומריים.

אם עקבתם אחר ההוראות לעיל אך לדעתכם הבקר אינו מחובר כשורה, גשו לכלי האבחון PlayStation Repairs.

חזרה לקטגוריות
בקר DualSense Edge
חזרה

בקר DualSense Edge

שמות החלקים

A) כפתורי כיוון

B) כפתור יצירה

C) שורת אורות

D) משטח מגע

E) מחוון שחקן

F) כפתור אפשרויות

G) כפתורי פעולה

H) מוט ימני/כפתור R3

I) כפתור Fn (כפתור פונקציות)

J) רמקול

K) כפתור PS

L) שקע אוזניות

M) מיקרופון

N) כפתור השתקה

O) מוט שמאלי/כפתור L3

A) כפתור עצירה נגלל R2

B) כפתור עצירה נגלל L2

C) חריץ כפתור אחורי שמאלי

D) כפתור איפוס

E) תפס RELEASE

F) חריץ הכפתור אחורי ימני

A) אחסון מנגנון מוט (מנגנון מוט נוסף נמכר בנפרד)

B) כפתורי ידית אחוריים *

C) בית המחבר

D) מכסי מוט

* כפתורים אחוריים מסוג חצי כיפה מקובעים תחת הבקר (לא מופיע בתמונה).

תקשרו

בפעם הראשונה שתשתמשו בבקר האלחוטי DualSense Edge™‎, יהיה עליכם לשייך אותו לקונסולה.

 1. הפעילו את קונסולת PS5™‎‏.
 2. חברו את הבקר אל הקונסולה באמצעות כבל USB המצורף.
 3. לחצו על כפתור PS.
  הבקר יידלק. עם הבהוב שורת האורות, מחוון השחקן נדלק.
 • כאשר לבקר יש די חיי סוללה, אפשר לנתק אותו מכבל USB ולהשתמש בבקר באופן אלחוטי.  

 • שימו לב, ניתן להצמיד את הבקר שלכם אל קונסולת PS5 אחת בכל זמן. כשתרצו להשתמש בבקר בקונסולה אחרת, תצטרכו לצמד אותו לאותה הקונסולה.  
 • ניתן להשתמש בעד 4 בקרים בו זמנית. כאשר תלחצו על כפתור PS‏, ישויך צבע לכל שחקן.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

לאחר שצימדתם בקר אל קונסולת PS5, תוכלו לצמד בקר נוסף באופן אלחוטי.

 1. ודאו ששורת האורות של הבקר הנוסף כבויה לפני התחלת הצימוד. אם שורת האורות דולקת, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור PS‏ עד שנכבה האור. 
 2. באמצעות הבקר המצומד, נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים) > General (כללי) > Bluetooth Accessories (אביזרי בלוטוס).  
 3. באמצעות הבקר הנוסף שאותו תרצו לצמד, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור "יצירה" וכפתור PS בו זמנית.  
 4. באמצעות הבקר שכבר צומד, בחרו את הבקר הנוסף מהרשימה שעל המסך.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

התאמה אישית

הבקר האלחוטי DualSense Edge™‎ מגיע עם ראשים סטנדרטיים, גבוהים ונמוכים. בחרו את סוג ראשי המוטות שמתאים בצורה הטובה היותר לסגנון המשחק שלכם.

 1. משכו כלפי מעלה את ראש המוט המחובר לבקר.
  הראש מוסר.
 2. ישרו את סוג הראש שבחרתם מול המוט ולחצו אותו כלפי מטה כדי לאבטח אותו במקומו.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

הכפתורים האחוריים מסוג חצי כיפה מתאימים שניהם לשני הצדדים.

 1. הכניסו את הכפתורים האחוריים מסוג חצי כיפה לחריצי הכפתורים האחוריים.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

הפכו את השימוש בבקר האלחוטי DualSense Edge לקל יותר עבורכם על ידי שינוי שיוכי הכפתורים.

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים).
 2. בחרו באפשרות DualSense Edge Wireless Controller (בקר אלחוטי DualSense Edge‏) > Custom Profiles (פרופילים בהתאמה אישית).
 3. בחרו באפשרות Create Custom Profile (יצירת פרופיל מותאם אישית), הזינו שם עבור הפרופיל המותאם אישית, ולאחר מכן בחרו באפשרות OK (אישור).
 4. בחרו באפשרות Customize Button Assignments (שיוכי כפתורים מותאמים אישית).
 5. בחרו את הכפתור שאותו תרצו לשנות, ואז בחרו את התכונה אותה תרצו לשייך אליו.
  אם בוחרים באפשרות Disable (כיבוי), הלחיצה על הכפתור לא תפעיל קלט.
 6. בחרו באפשרות Apply (החל).

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

אפשר להתאים את הרגישות ואת האזורים המתים למוטות בבקר האלחוטי DualSense Edge.

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים).

 2. בחרו באפשרות DualSense Edge Wireless Controller (בקר אלחוטי DualSense Edge‏) > Custom Profiles (פרופילים בהתאמה אישית).

 3. בחרו באפשרות Create Custom Profile (יצירת פרופיל מותאם אישית), הזינו שם עבור הפרופיל המותאם אישית, ולאחר מכן בחרו באפשרות OK (אישור).

 4. בחרו באפשרות Sensitivity/Deadzone (רגישות המוט/אזור מת) של המוט.

 5. השתמשו במקשי הכיוון כדי לבחור את הפריטים שברצונכם לשנות.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

פרופילים

אפשר לשמור את רגישות המוט, שיוכי כפתורים מותאמים אישית, עוצמת רטט ועוד בפרופילים מותאמים אישית.

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים)
 2. בחרו באפשרות DualSense Edge Wireless Controller (בקר אלחוטי DualSense Edge‏) > Custom Profiles (פרופילים בהתאמה אישית)
 3. בחרו באפשרות Create Custom Profile (יצירת פרופיל מותאם אישית), הזינו שם עבור הפרופיל המותאם אישית, ולאחר מכן בחרו באפשרות OK (אישור)
 4. בחרו פריט להתאמה אישית. 

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

שייכו קיצורי דרך לפרופיל כדי שתוכלו להחליף אליהם במהלך המשחק ולהשתמש בהם בקונסולות PS5 אחרות.

גשו לקיצורי הדרך על ידי לחיצה ארוכה על כפתור Fn ולאחריה לחיצה על כפתור פעולה (כפתור משולש, כפתור עיגול, כפתור צלב, כפתור ריבוע).

הפרופיל שויך לכפתור Fn וקיצור הדרך של כפתור המשולש הוא פרופיל ברירת המחדל שאי אפשר לשנות. אפשר לשייך את הפרופילים שיצרתם לשלושת קיצורי הדרך האחרים.

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > Accessories (אביזרים).

 2. בחרו באפשרות DualSense Edge Wireless Controller (בקר אלחוטי DualSense Edge‏) > Custom Profiles (פרופילים בהתאמה אישית).

 3. נווטו אל לשונית Unassigned Profiles (פרופילים לא משויכים) ובחרו באפשרות Assign (שיוך) ליד הפרופיל שברצונכם לשייך.

 4. בחרו קיצור דרך.
  אם כבר יש פרופיל שמשויך לקיצור הדרך, יופיע שם הפרופיל. אם משייכים את הפרופיל, הפרופיל הקודם יידרס.

 5. השתמשו בקיצור הדרך כדי להחליף את הפרופיל.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה.

פתרון תקלות

כאשר מנגנון מוט אינו פועל כשורה או חדל מלפעול, תוכלו להחליפו במנגנון מוט חדש (נמכר בנפרד). ניתן להחליף בין מנגנון המוט השמאלי והימני, ולחבר כל אחד מהם לכל צד.

 1. ודאו שמחוון השחקן שעל הבקר כבוי.
  אם מחוון השחקן מופעל, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור PS‏ עד שייכבה.
 2. נתקו את כבל USB מהבקר.
 3. הסירו את הכיסוי הקדמי.
  החליקו את תפס השחרור שבגב הבקר שלכם כדי להסיר את הכיסוי.
 1. משכו מעלה את תפס השחרור.
 1. הסירו את מנגנון המוט וחברו מנגנון מוט חדש.
  ודאו שמנגנון המוט ממוקם כשורה, ואז החליקו את המנגנון לאורך חריצי הבקר עד הישמע הקליק.
 1. הנמיכו חזרה את ידית השחרור.
 1. חברו את הכיסוי הקדמי.
  ישרו את החלקים המורמים של הכיסוי עם החריצים שעל הבקר, והחליקו בעדינות את הכיסוי למקומו עד הישמע הקליק.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

אם אתם חווים תקלות בבקר שלכם, לרוב השלב הראשון בפתרון תקלות הוא לאפס את הבקר. האיפוס לא ישנה את התצורה של הבקר ולא תהיה לו השפעה על הגדרות הצימוד או הפרופיל.

ד) כפתור איפוס
 1. כבו את קונסולת PS5 שלכם.
 2. אתרו את כפתור האיפוס הקטן בגב הבקר.
 3. היעזרו בסיכה או חפץ דומה (לא כלול) כדי ללחוץ על כפתור האיפוס.
  פעולה זו לא תשנה את התצורה של הבקר ולא תהיה לה השפעה על הגדרות הצימוד או הפרופיל.
 4. חברו את הבקר אל קונסולת PlayStation®5‏ באמצעות כבל USB שסופק עם הבקר שלכם, ולחצו על כפתור PS‏.

לפרטים נוספים, עיינו במדריך למטה. 

חזרה לקטגוריות
בקר DualShock 4 אלחוטי
חזרה

בקר DualShock 4 אלחוטי

חיבור

 1. ודאו שהקונסולה מופעלת.
 2. חברו את הבקר האלחוטי DUALSHOCK®4 אל הקונסולה באמצעות כבל ה-USB הכלול במוצר.
 • אם הבקר שלכם כבוי, לחצו על כפתור PS‏. עם הבהוב שורת האורות, נורית מחוון השחקן נדלקת.
 • כאשר לבקר שלכם יש מספיק חיי סוללה, תוכלו לנתק את כבל ה-USB ולהשתמש בבקר שלכם באופן אלחוטי. 
 • שימו לב, ניתן לצמד את הבקר לקונסולה אחת בכל פעם. כאשר אתם רוצים להשתמש בבקר שלכם בקונסולה אחרת, תצטרכו לצמד אותו אל אותה קונסולה.
 • ניתן להשתמש בעד 4 בקרים בו זמנית. כאשר תלחצו על כפתור PS‏, משויך צבע לכל שחקן. 
 • אם נתקלתם בבעיות בצימוד הבקר לקונסולה, בקרו באתר PlayStation Repairs.

צימוד להתקנים אחרים‎

כדי לצמד בקר אלחוטי למכשיר נתמך באמצעות Bluetooth בפעם הראשונה, הפעילו את מצב הצימוד.

 1. ודאו שמחוון השחקן שעל הבקר כבוי. אם מחוון השחקן מופעל, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור PS‏ עד שייכבה. אם יש USB מחובר לבקר, נתקו אותו. 
 2. בעת לחיצה ממושכת על כפתור SHARE, לחצו לחיצה ממשוכת על כפתור PS עד ששורת האורות מהבהבת.
 3. הפעילו בלוטוס במכשיר שלכם, ואז בחרו את הבקר מרשימת התקני הבלוטוס. כאשר הצימוד יושלם, שורות האורות תהבהב ומחוון השחק יידלק.

תבצעו את הצעדים הבאים בכל פעם שתתחברו אל קונסולת PS5 או קונסולת PS4 שלכם מהמחשב האישי או המק שלכם.

 1. הפעילו את הקונסולה שלכם או העבירו אותה למצב מנוחה. 
 2. חברו את הבקר שלכם אל מחשב אישי או מק. 
 3. הפעילו את יישום PS Remote Play במחשב האישי או במק שלכם, ואז בחרו Sign In to PSN (התחברות ל-PSN).
  התחברו באמצעות אותו חשבון בו אתם משתמשים בקונסולה שלכם. 
 4. לאחר בחירת Settings (הגדרות), תוכלו לקבוע הגדרות איכות וידאו עבור משחק מרחוק, כגון רזולוציה וקצב פריימים. 
 5. בחרו PS5 או PS4.
  היישום יחפש את קונסולת PS5 או קונסולת PS4 אליה התחברתם באמצעות החשבון שלכם, ואז מתחבר אוטומטית אל הקונסולה. לאחר שהיישום מתחבר, מסך הקונסולה שלכם מוצג במחשב האישי או במק שלכם, ותוכלו להתחיל להשתמש במשחק מרחוק. כאשר נמצאות מספר קונסולות, בחרו את הקונסולה בה תרצו להשתמש. 

החל מהפעם השנייה, תוכלו לבחור את הקונסולה אליה התחברתם בפעם הקודמת. 

במקרה שהקונסולה שלכם אינה מצליחה להתחבר אוטומטית למחשב, תתבקשו לרשום את הקונסולה ידנית במחשב האישי או במק שלכם.

פתרון תקלות

 1. כבו את קונסולת PS4 ונתקו אותה מהחשמל. 
 2. אתרו את כפתור האיפוס הקטן בגב הבקר, ליד כפתור L2.
 3. השתמשו בחפץ קטן כדי ללחוץ את הכפתור שבתוך החריץ. לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור למשך כ-3-5 שניות.
 4. חברו את הקונסולה לחשמל, חברו את הבקר באמצעות כבל USB ולחצו על כפתור PS‏. כאשר שורת האורות הופכת כחולה, הבקר צומד.

אם עקבתם אחר ההוראות לעיל אך לדעתכם הבקר אינו מחובר כשורה, גשו לכלי האבחון PlayStation Repairs.

חזרה לקטגוריות
בקר Access
חזרה

בקר Access

שמות החלקים ותפקידיהם

A. כפתור PS

B. מוט אנלוגי 

C. כפתור נעילת זרוע ההארכה

D. מחוון פרופיל/כפתור פרופיל 

E. מחוון בקר 

F. מחוון שחקן 

G. שורת אורות 

H. כפתור מרכז 

I. שקע כפתור 

J. מכסה כפתור/תג מכסה כפתור

A. תושבת המוט

B. בסיס המוט

C. תפס שחרור

D. יציאת USB 

E. יציאות‏‏ הרחבה

A. כפתור איפוס

B. חורי בורג 10-24 

C. חורי בורג 1/4 - 20

D. חלק אחורי מונע החלקה

חיבור

בפעם הראשונה בה תשתמשו בבקר Access™‎, יהיה עליכם לצמד אותו לקונסולת PS5®‎. הקונסולה שלכם צריכה גם להיות מותקנת ומוצמדת עם הבקר האלחוטי DualSense™‎.

 1. ודאו שקונסולת PS5 שלכם מופעלת.
 2. חברו את הבקר אל הקונסולה באמצעות כבל ה-USB הכלול במוצר.
  הצימוד הושלם, ניתן לנתק את כבל ה-USB אם תרצו להשתמש בבקר באופן אלחוטי.
 3. לחצו על כפתור PS‏ שבבסיס המוט.
 4. בחרו משתמש.
  עם הבהוב שורת האורות, מחוון השחקן ומחוון הבקר נדלקים.
 5. עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להגדיר את הבקר. השתמשו בפרופיל הבסיס כדי לנווט במהלך ההתקנה.

אם ברצונכם להשתמש בבקרי Access חדשים בפעם הראשונה, תצטרכו לשייך את שניהם לקונסולת PS5‎ שלכם. הקונסולה שלכם צריכה גם להיות מותקנת ומוצמדת עם הבקר האלחוטי DualSense™‎. 

 1. ודאו שהקונסולה מופעלת. 
 2. חברו את אחד הבקרים לקונסולה שלכם עם כבל ה-USB הכלול במוצר. חזרו על הפעולה עם הבקר השני.
  הצימוד הושלם, ניתן לנתק את כבל ה-USB אם תרצו להשתמש בבקרים באופן אלחוטי.
 3. לחצו על כפתור PS‏ שבבסיס המוט של הבקר הראשון. 
 4. בחרו משתמש.
  עם הבהוב שורת האורות, מחוון השחקן ומחוון הבקר נדלקים.
 5. לחצו על כפתור PS‏ שבבסיס המוט של הבקר השני.
 6. בחרו את אותו משתמש שבחרתם עבור הבקר הראשון.
  עם הבהוב שורת האורות, מחוון השחקן נדלק בדיוק כמו בבקר הראשון, ושני מחווני בקרים נדלקים.
 7. עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להגדיר את הבקרים. השתמשו בפרופיל הבסיס כדי לנווט במהלך ההתקנה. 
סרטון תמיכה: התקנת בקר Access

התאמה אישית

החליפו את מכסי הכפתורים עם הסוגים השונים שכלולים עם המוצר ומצאו את השילוב שיתאים בדיוק לסגנון המשחק שלכם. כדאי לכבות את בקר Access במהלך החלפת המכסים, כדי שלא ללחוץ בטעות על הכפתורים במהלך המשחק.

תוכלו להרכיב את בקר Access™‎ לחצובה או בסיס תבנית AMPS באמצעות חורי הברגים בתחתית הבקר. 

למדו על מפרט יציאת הרחבה ומידע על הדפסת תלת ממד עבור בקר Access™‎ לקונסולות PlayStation®5.

ניתן לחבר ליציאות ההרחבה של הבקר כפתורים, מתגים ומכשירים אחרים של צד שלישי התואמים ליציאת 3.5 מ"מ להוספת אפשרויות מיפוי נוספות. משמאל לימין, היציאות ממוקמות בסדר הבא: E1, ‏E2, יציאת USB, ‏E3 ו-E4.

פרופילים

צרו ושמרו עד 30 פרופילים מותאמים אישית עבור בקר Access.

 1. ממסך הבית, נווטו אל Settings ('הגדרות') > Accessories ('אביזרים')
 2. בחרו Access controller (בקר Access) > ‏Profile Library (איפוס).
 3. בחרו Create Profile (יצירת פרופיל).
 4. עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להגדיר את התצורה של Controller Orientation (כיוון הבקר) ושל Button Assignments (שיוכי כפתורים).
 5. בחרו באחד משלושת החריצים, ואז בחרו Assign (הקצאה).
  אם תבחרו Assign (הקצאה) מבלי לבחור חריץ, ההגדרות שלכם יישמרו על קונסולת PlayStation®5 מבלי להיות משויכות לחריץ בבקר ששלכם.
 1. מתוך Profile Library (ספריית הפרופילים), בחרו פרופיל.
 2. בחרו Edit (עריכה) > Button Assignments (שיוכי כפתורים)
 3. בחרו את הכפתור שתרצו לערוך, ואז בחרו Assign Button (שיוך כפתור).
 4. בחרו את הפונקציה שתרצו לשייך לכפתור.
  אפשר גם לבחור Not Assigned (לא משויך) כדי להגדיר את הכפתור ל'ריק' (ללא פונקציה).
 5. עקבו אחר ההוראות על המסך כדי להתאים אישית את לחיצת הכפתור.
 6. חזרו על שלבים 3-5 עד שערכתם את כל הכפתורים שרציתם. 
 7. כשסיימתם לערוך שיוכי כפתורים, בחרו Done (סיום)
 8. שמרו את העריכות שלכם על ידי הקצאת הפרופיל לחריץ בבקר שלכם. 
סרטון תמיכה: הקצאת פרופילים לבקר Access
סרטון תמיכה: יצירת פרופילים מותאמים אישית לבקר Access

פתרון תקלות

אם אתם נתקלים בבעיות בבקר, נסו להשתמש בכפתור האיפוס. שיטת איפוס זו לא משפיעה על צימוד, פרופילים או הגדרות בקר אחרות.

 1. כבו את קונסולת PlayStation®5.
  גשו אל מרכז הבקרה ובחרו Power (חשמל) > Turn Off PS5 (כיבוי PS5).
  אתם יכולים גם ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה עד שהקונסולה מהבהבת.
 2. הפכו את הבקר ומצאו את כפתור האיפוס.
 3. השתמשו בסיכה קטנה או חפץ דומה (לא כלולים) כדי לדחוף פנימה את כפתור האיפוס למשך שנייה אחת לפחות.
 4. חברו את הבקר אל קונסולת ®PS5 באמצעות כבל USB המצורף ולאחר מכן לחצו על כפתור PS‏.

המספר הסידורי נמצא על גב הבקר, מעל לקוד QR.

הקפידו לעדכן את תוכנת מערכת קונסולת PS5®‏ ואת תוכנת המכשיר של בקר Access לגרסאות החדשות ביותר הזמינות. 

אם ניסיתם לאפס את הבקר ואתם עדיין חווים תקלות, השתמשו בכלי פתרון הבעיות שלנו.

חזרה לקטגוריות
מדריכים ואחריות
חזרה

מדריכים ואחריות

מדריכים ואחריות

מצאו את המדריך עבור הקונסולה או ההתקן שלכם.

מידע על כתב האחריות עבור הקונסולות וההתקנים שלכם.

מדריך משתמש מקוון

כדי לצפות במדריך למשתמש עבור קונסולת PlayStation®5 שלכם, גשו אל מסך הבית של קונסולת PS5 ובחרו

Settings (הגדרות) > User's Guide, Health & Safety, and Other Information (מדריך למשתמש, בריאות ובטיחות, ומידע נוסף) > User's Guide (מדריך למשתמש).

עיינו במדריך המשתמש המקוון לקונסולות PlayStation®4.

עיינו במדריך למשתמש לקונסולות PlayStation®3 באופן מקוון.