PlayStation® והסביבה

מה אנו עושים כדי לצמצם את השפעתנו על הסביבה, ואיך אתם יכולים לעזור

טביעת הרגל הסביבתית שלנו

אנו ב-PlayStation לא מתמקדים רק ביצירת המקום הכי טוב לשחק בו, אלא גם קיבלנו על עצמנו מספר התחייבויות שאפתניות להתייחסות לטביעת הרגל הסביבתית של המוצרים והפעילויות העסקיות שלנו. המשיכו לקרוא לקבלת מידע נוסף.

יוזמות עיקריים

אנו מחויבים למספר יוזמות מדיניות ממשלתיות שמתמקדות בחששות סביבתיים גלובליים.

סרטון יוזמות סביבתיות

UNEP VR360 סרטון לימודי לילדים על השפעות ופעולות שקשורות לאקלים, שהופק באמצעות שימוש ב-Dreams ב-PlayStation 4.

יוזמת Playing for the Planet Alliance של האו"ם

PlayStation לוקחת חלק ביוזמת Playing for the Planet Alliance של האו"ם. היוזמה הושקה בספטמבר 2019 כחלק מפסגת האקלים של מזכ"ל האו"ם, והיא כוללת התאגדות של 21 חברות משחקי וידאו, שמחויבות באופן רשמי לנקיטת פעולות להתמודדות עם שינויי אקלים באמצעות שימוש ביכולות של הפלטפורמות שלנו.

הנה רק כמה מהיוזמות שהסכמנו להתחייב להן:

 • אנו מעריכים שהמחויבות שלנו ליעילות האנרגטית של PlayStation®4 תוביל לצמצום של כ-30 מיליון טונות של פליטות שוות ערך לפחמן עד לשנת 2030 (כמות שוות ערך לסך כל פליטות הפחמן הדו-חמצני של דנמרק בשנת 2017).     
 • ב-PS5, אנו נכלול את האפשרות   להשהות את מהלך המשחק עם צריכת חשמל הרבה יותר נמוכה מאשר ב-PS4 (יעד שלהערכתנו ניתן יהיה להשיג בצריכה של כ-0.5 ואט).
 • השלמנו את ביצועה של הערכת טביעת הרגל הפחמנית של שירותי הגיימינג השונים שלנו ואנו מספקים ייעוץ לצרכנים בנוגע להגדרה ושימוש יעילים של הקונסולה (עיינו בסעיף [המוצרים שלנו>יעילות אנרגטית>איך אפשר לצמצם את צריכת האנרגיה של הקונסולה?]).
 • אנו נפעל בשיתוף עם מומחי אקלים ומומחים מהתעשייה כדי לתמוך בניסיונות האו"ם לפתח ערכת סימוכין/משאבים לשימוש על ידי מפתחי משחקים שמבקשים לכלול או להבין נושאים הקשורים לשינויי אקלים ובעיות שקשורות לפיתוח משחקים.
 • אנו נבחן את האפשרות לפתח יישומי מציאות מדומה שמעלים את המודעות לשינויי אקלים.

יוזמת Playing for the Planet Alliance של האו"ם

PlayStation לוקחת חלק ביוזמת Playing for the Planet Alliance של האו"ם. היוזמה הושקה בספטמבר 2019 כחלק מפסגת האקלים של מזכ"ל האו"ם, והיא כוללת התאגדות של 21 חברות משחקי וידאו, שמחויבות באופן רשמי לנקיטת פעולות להתמודדות עם שינויי אקלים באמצעות שימוש ביכולות של הפלטפורמות שלנו.

הנה רק כמה מהיוזמות שהסכמנו להתחייב להן:

 • אנו מעריכים שהמחויבות שלנו ליעילות האנרגטית של PlayStation®4 תוביל לצמצום של כ-30 מיליון טונות של פליטות שוות ערך לפחמן עד לשנת 2030* (כמות שוות ערך לסך כל פליטות הפחמן הדו-חמצני של דנמרק בשנת 2017).     
 • ב-PS5, אנו נכלול את האפשרות   להשהות את מהלך המשחק עם צריכת חשמל הרבה יותר נמוכה מאשר ב-PS4 (יעד שלהערכתנו ניתן יהיה להשיג בצריכה של כ-0.5 ואט).
 • השלמנו את ביצועה של הערכת טביעת הרגל הפחמנית של שירותי הגיימינג השונים שלנו ואנו מספקים ייעוץ לצרכנים בנוגע להגדרה ושימוש יעילים של הקונסולה (עיינו בסעיף [המוצרים שלנו>יעילות אנרגטית>איך אפשר לצמצם את צריכת האנרגיה של הקונסולה?]).
 • אנו נפעל בשיתוף עם מומחי אקלים ומומחים מהתעשייה כדי לתמוך בניסיונות האו"ם לפתח ערכת סימוכין/משאבים לשימוש על ידי מפתחי משחקים שמבקשים לכלול או להבין נושאים הקשורים לשינויי אקלים ובעיות שקשורות לפיתוח משחקים.
 • אנו נבחן את האפשרות לפתח יישומי מציאות מדומה שמעלים את המודעות לשינויי אקלים.

*מתוך כמות זו, כ-1.8 מיליון טונות של פליטות פחמן דו-חמצני נובעות מציות לדרישות ההשהיה והשהיית הרשת שנקבעו בהוראת ההשהיה של האיחוד האירופי (EC 1275/2008 עפי שתוקנה על ידי EU 801/2013) בתוך מדינות האיחוד האירופי.

ההסכם הוולונטרי (VA) של קונסולות משחקים באיחוד האירופי

ההסכם הוולונטרי (VA) של קונסולות משחקים באיחוד האירופי

בתוך תחומי האיחוד האירופי, PlayStation , לצד Microsoft ו-Nintendo, חתומה על ההסכם הוולונטרי של קונסולות המשחקים (הוראת האיחוד האירופי (2009/125/EC). ההסכם הוולונטרי (VA), שהוכר באופן רשמי על ידי הנציבות האירופית בשנת 2015, קובע אמצעים לשיפור יעילות ניצול האנרגיה והמשאבים על ידי קונסולות משחקים (ראו efficientgaming.eu), לרבות:

 • מגבלות זמן מחייבות לכיבוי אוטומטי.
 • ספי ניצול חשמל מרביים עבור קונסולות במצבי מדיה וניווט. 
 • דרישה מיצרני קונסולות לפרסם את צריכת החשמל של הקונסולה שלהם.   
 • התחייבות לספק שירותי תיקון מחוץ למסגרת תעודת האחריות ולספק למשתמשים מידע בנוגע לאחזקת הקונסולות שלהם.
 • התחייבויות לשיפור המחזור של קונסולות.  

לאורך מחזור חיי השירות של דור הקונסולות הנוכחי, ההערכה היא שה-VA יניע חיסכון חשמל של 48 טרה ואט/שעה (שווה ערך לתפוקת החשמל השנתית של פורטוגל). ההסכם נבחן מחדש אחת לשנתיים כדי להבטיח שיפור מתמשך.

המוצרים שלנו

בואו ללמוד עוד על הפעולות שנקטנו כדי לצמצם את השפעתם הסביבתית של מוצרינו, לרבות צריכת האנרגיה של קונסולת ה-PlayStation שלכם.

שרשרת האספקה שלנו

משאיות ומטוסים הם שניים מאמצעי התובלה עם פליטות הפחמן הגבוהות ביותר. בכל הפעילויות העסקיות הגלובליות שלנו, אנו מובילים סחורות בצובר באמצעות אוניות ורכבות היכן שרק אפשר, כדי לשמור שפליטות הפחמן שנגרמות כחלק מאמצעי התובלה יהיו נמוכות ככל האפשר.

רוב המוצרים הנלווים שלנו נשלחים בצובר מסין ונארזים באתרים מקומיים, וכך אנו מצליחים לצמצם באופן משמעותי את מספר המכולות שבהן נעשה שימוש כדי להוביל אותם. 

פעילויות משרדיות 

פיתחנו יעדים ופעילויות ספציפיים לאתרים כדי לצמצם את ההשפעה הסביבתית של העסקים המשרדיים שלנו. עד כה, התחייבנו לפעילויות הבאות:

אנרגיה 

יוזמות לשיפור היעילות האנרגטית ננקטו ברבים מהאתרים הגלובליים שלנו. בכל משרדינו בבריטניה, אנו רוכשים חשמל שמגיע כולו ממקורות מתחדשים, וצמצמנו את צריכת האנרגיה הכוללת ב-12% בהשוואה ל-2015. 

במשרדינו בלונדון, השלמנו תוכנית שיפוצים מקיפה שצמצמה את צריכת האנרגיה ב-19% משנת 2015 – על אף שהגדלנו את שטח הרצפה הכולל ב-15% והוספנו גם אולם ספורט לעובדים. 

באמריקה, אנו בוחנים את האפשרות לרכוש חשמל שמגיע כולו ממקורות מתחדשים. עד כה, הצלחנו להשיג יעד זה במשרדינו בסן מטאו. אנו גם מתקינים מכשירים חסכוניים בחשמל בכל האתרים שלנו, כולל תאורת LED ומערכות זיהוי תנועה כחלק מהתוכנית המתמשכת שלנו לשיפוץ משרדינו. אנו מציעים גם עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים באתרים שלנו.   

באסיה, אנו מעודדים את עובדינו לחסוך בחשמל באמצעות שיטות עבודה מומלצות, וטכנולוגיות לחיסכון באנרגיה נלקחות בחשבון ונכללות בכל תוכנית לשיפוץ משרדים.  

מחזור

בכל משרדי עסקינו בבריטניה, הצלחנו להגיע עד לסוף 2018 לשיעור מחזור של 74%. הצלחנו גם להגיע ליעד של שליחת אפס פסולת למטמנות – כשכל הפסולת נשלחת למחזור, לפירוק אירובי או לשריפה במתקני ייצור חשמל. 

בנוסף, אנו מתמקדים בנושא של צמצום פסולת, ועד כה הוצאנו את כל בקבוקי המים ומשקאות באריזות קרטון מהקפטריות שלנו. כיום, רק כוס קפה אחת מחמש שנרכשות בבתי הקפה שלנו מוכנת תוך שימוש בכוס חד-פעמית. 

באמריקה, זיהינו ומיפינו את כל זרימות הפסולת שלנו, וכך יכולנו להתמקד בסוגי פסולת ספציפיים כמו כלי פלסטיק חד-פעמיים, שאותם הוצאנו מכל אזורי ההסעדה שלנו. אנו שואפים גם לצמצם את בזבוז המזון, וחישבנו את טביעת הרגל בפחמנית שלנו כדי לקבוע יעד עתידי לצמצום. 

המשרדים שלנו ברחבי אסיה גם השיקו מערכות מחזור כדי לאפשר הפרדה של חומרים ניתנים למחזור ולהעלות את שיעור המחזור באזור.

פעילויות קהילתיות

בואו ללמוד איך הצוות שלנו לוקח חלק בפעילויות קהילתיות מקומיות ואזוריות כדי לתמוך בפעילויות שימור, איכות הסביבה וצדקה.

מידע נוסף

למידע נוסף, עיינו בעמוד הסביבתי של Sony ובעמוד חוק העבדות המודרנית שלנו.