כיצד מעדכנים את תוכנת המערכת בקונסולת PS5

כיצד מעדכנים את תוכנת המערכת בקונסולת PS5

לחוויית PlayStation מיטבית, הקפידו תמיד לעדכן את תוכנת המערכת של קונסולת PlayStation®5‏ שלכם לגרסה העדכנית ביותר של תוכנת המערכת.

עדכון תוכנת המערכת העדכני ביותר עבור קונסולות PS5

בדקו למטה מהן התכונות הזמינות בעדכון. 

כיצד מעדכנים את תוכנת המערכת של קונסולת PS5

הגדירו עדכונים אוטומטיים או עדכנו את תוכנת המערכת שלכם באופן ידני על ידי ביצוע השלבים שבהמשך.

 1. נווטו אל Settings (הגדרות) > System (מערכת).
 2. בחרו System Software (תוכנת מערכת) > System Software Update and Settings (עדכון והגדרות תוכנת מערכת).
  Update Available (קיים עדכון) מוצג כאשר ישנה גרסה עדכנית יותר.
 3. בחרו Update System Software (עדכון תוכנת מערכת) כדי לעדכן.

אם חוויתם מספר הורדות כושלות, עקבו אחר ההוראות עבור עדכון תוכנת מערכת PS5 בעזרת PC או Mac שמופיעות מטה.

אם עדכון תוכנת המערכת תקוע, אתחלו את ההורדה באמצעות הצעדים המופיעים מטה. 

 1. לחצו על כפתור PS בבקר האלחוטי שלכם כדי לגשת אל מרכז הבקרה, ובחרו "הורדות\העלאות".
 2. סמנו את עדכון תוכנת המערכת ובחרו "הצג פרטי שגיאה", ואז "נסה שוב".

אם חוויתם מספר הורדות כושלות, עקבו אחר ההוראות עבור עדכון תוכנת מערכת PS5 בעזרת PC או Mac שמופיעות מטה.

אם אתחול תוכנת המערכת נכשל, עקבו אחר ההוראות שמופיעות מטה.

 1. כבו את קונסולת PS5 שלכם.
 2. באמצעות מחשב אישי או מק, צרו תיקייה בשם PS5 על כונן USB המפורמט כ-FAT32 או exFAT. בתוך אותה תיקייה, צרו תיקייה נוספת בשם "UPDATE".
 3. הורידו את קובץ עדכון קונסולת PS5 שמופיע למטה ושמרו אותו בתיקיית "UPDATE". שמרו את הקובץ תחת השם "PS5UPDATE.PUP".
  * נדרש כ-1.1 GB פנוי.
 4. חברו את כונן ה-USB המכיל את הקובץ אל קונסולת PS5 שלכם.
 5. הפעילו את קונסולת PS5 שלכם במצב בטוח: לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה, כאשר אתם משחררים לאחר הישמע הצפצוף השני.
 6. בחרו "עדכון תוכנת מערכת".
 7. בחרו Update from USB Storage Device (עדכון מהתקן אחסון USB) > ‏OK.

אם קונסולת PS5 שלכם לא מזהה את הקובץ, ודאו ששמות התיקיות ושם הקובץ כתובים נכון. הזינו את שמות התיקיות ואת שם הקובץ באותיות גדולות בלבד.

כיצד מתקינים מחדש את תוכנת המערכת של קונסולת PS5

התקנה מחדש של תוכנת המערכת על קונסולת PS5 שלכם תמחק את כל הנתונים השמורים בקונסולת PS5 שלכם. תהליך זה מכונה בדרך כלל "איפוס".

 1. כבו את קונסולת PS5 שלכם.
  לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה עד שהקונסולה מהבהבת.
 2. באמצעות מחשב אישי או מק, צרו תיקייה בשם PS5 על כונן USB המפורמט כ-FAT32 או exFAT. בתוך אותה תיקייה, צרו תיקייה נוספת בשם "UPDATE".
 3. הורידו את קובץ ההתקנה מחדש שמופיע מטה ושמרו אותו בתיקיית "UPDATE". שמרו את הקובץ תחת השם "PS5UPDATE.PUP".
  *נדרשים כ-1.2 GB פנויים.
 4. חברו את כונן ה-USB המכיל את הקובץ אל קונסולת PS5.
 5. הפעילו את קונסולת PS5 שלכם במצב בטוח: לחצו לחיצה ממושכת על כפתור ההפעלה, כאשר אתם משחררים לאחר הישמע הצפצוף השני.
 6. בחרו באפשרות Reset PS5 (Reinstall System Software) (אתחול PS5: התקנה מחדש של תוכנת המערכת).

אם קונסולת PS5 שלכם אינה מזהה את הקובץ, ודאו ששמות התיקיות ושם הקובץ כתובים נכון. הזינו את שמות התיקיות ואת שם הקובץ באותיות גדולות בלבד.

נתקלתם בבעיות?

אם אתם נתקלים בבעיות בעדכון תוכנת המערכת בקונסולת ה-PS5 שלכם, היכנסו למדריך למטה לשלבים נוספים.

הודעות

 • אין להתקין או להוריד את העדכון באמצעות נתונים שאינם קובץ העדכון הרשמי המופץ ברשת על ידי Sony Interactive Entertainment. אין להוריד או להתקין עדכונים בשיטות שונות מאלו המתוארות במסמכי קונסולת PS5 או באתר זה. במקרה שהורדתם או עדכנתם נתונים ממקור אחר, או בשיטה אחרת, או בקונסולה אשר שונתה או הותאמה באופן כלשהו, ייתכן והקונסולה לא תפעל כראוי וייתכן ולא יהיה ניתן להתקין את נתוני העדכון הרשמי. כל אחת מפעולות אלה עלולה להוביל לביטול האחריות על הקונסולה ולהשליך על יכולתיכם לקבל שירותי אחריות ותיקון מ-Sony Interactive Entertainment.
 • אין להתקין תוכנת מערכת זמן קצר לפני או אחרי הפסקת חשמל.
 • אין לכבות את הקונסולה במהלך ההתקנה. קטיעת ההתקנה עלולה לגרום לנזק לקונסולה שלכם.
 • ייתכן ולא תוכלו להשתמש בחלק מהיישומים והתכנים מבלי לעדכן קודם את תוכנת המערכת בקונסולה שלכם.

תוכנת המערכת

באמצעות שימוש וגישה לתוכנת המערכת, הנכם מסכימים להיות מחויבים על ידי כל תנאי בסכם זה. כדי לגשת לגרסה עדכנית של הסכם זה הניתנת להדפסה, גשו אל http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Sony Interactive Entertainment, בכפוף לשיקולה הבלעדי, יכולה לשנות את תנאי הסכם זה בכל זמן, כולל כל תנאי במסמכי או מדריך קונסולת PS5, או http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html.

אנא בקרו באתר זה מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים בהסכם זה.