playstation.com

משפטי

תנאי השימוש באתר

אנא קראו בעיון תנאים אלו לפני השימוש באתר.

 

1.       מי אנחנו

1.1     אתר זה מופעל על ידי Sony Interactive Entertainment Europe Limited, מרחוב Great Marlborough ‏10, לונדון, W1F 7LP, בריטניה, הרשומה באנגליה ובויילס תחת מספר חברה 03277793  (SIEE). 

2.       שימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו

2.1.    תנאי שימוש אלה מיידעים אתכם לגבי הכללים עבור שימוש באתר שלנו.  שימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו ואת הסכמתכם לפעול על פי התנאים. אם אין אתם מסכימים לתנאי השימוש, עליכם להימנע משימוש באתר. אנו מציעים להדפיס עותק של תנאי השימוש האלה לשימוש עתידי.

2.2.    אנו מבצעים שינויים בתנאי שימוש אלה מעת לעת. בכל פעם שהנכם מבקשים לעשות שימוש באתר שלנו, אנא בדקו תנאי שימוש אלו כדי לוודא שהנכם מבינים את התנאים החלים באותה העת.

2.3.    במקרה שתפרו תנאי שימוש אלו, מבלי לפגוע בזכויות ובסעדים האחרים העומדים לרשותנו, ייתכן ונבצע צעדים הקשורים לחשבון PlayStation Network שלכם (PSN) (אם יש ברשותכם), כולל חסימת החשבון שלכם, בעיקר אם אנו מתרשמים שקיים סיכון למוניטין, לרשת או ללקוחות שלנו.

3.       חשבון PSN ורכישות מהאתר שלנו

3.1     כאשר אתם מבצעים כניסה לחשבון PSN שלכם באתר, תנאי השימוש של PSN, אשר להם כפוף השימוש שלכם בחשבון זה, יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלו.

3.2.    כל רכישה המתבצעת באתר שלנו מהווה רכישה מ-Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (רשומה באנגליה ווויילס תחת מספר חברה 06020283) (SIENE), ולא SIEE (אלא אם כן הובהר אחרת בנקודת הרכישה). תנאי השירות של PSN וכל תנאי שימוש החלים על מוצר מסוים אשר מוצגים בפניכם בנקודת הרכישה יחולו על רכישות מ-SIENE המתבצעות מאתרנו.

4.       ילדים

4.1     ייתכן וחלק מהתוכן הזמין באמצעות האתר אינו מתאים לילדים מתחת לגיל מסוים. במקרים מסוימים, יוצגו דירוגים כדי להעיד על מידת ההתאמה של התוכן וייתכן שהגישה תוגבל לקבוצות גיל מסוימות. על הורים ואפוטרופוסים להשגיח על גישת ילדיהם לאתר, ובעיקר בשימוש שלהם בכל אחד מהאזורים הקהילתיים.

5.       קניין רוחני

5.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן הזמין באתר שלנו הם רכושם של SIEE או מעניקי הרישיונות שלנו.  חלק ניכר מהתוכן מוגן באמצעות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, וחוקים אחרים.  אלא אם כן צוין אחרת, ניתן להעתיק את התוכן עבור שימושכם האישי בלבד.  אין לשנות, לבצע, לפרסם, או להעביר את התוכן לאף אדם אחר ואין לעשות בו שימוש מסחרי. 

5.2.    אין לפרק, לבצע דיקומפילציה או הנדסה הפוכה או לפרוץ או לנסות לפרוץ באופן אחר את ההצפנה המגינה על התוכן, מלבד באופן המותר על פי החוק המקומי החל.

6.       תוכן שאתם יוצרים ומשתפים

6.1.    הנכם אחראים באופן מוחלט על כל טקסט, סרטון, קובץ שמע, תמונות, צילומים וחומרים ותכנים אחרים (א) הנוצרו על ידכם או אחרים באתרנו, ו\או (ב) המשותף על ידכם או על ידי אחרים באמצעות אתרנו ("תוכן הנוצר על-ידי המשתמש", או UGC). תוכן הנוצר על-ידי המשתמש באתר שלנו אינו עובר אימות או אישור על ידנו. כל דעה אשר מביעים משתמשים אחרים באתר שלנו אינה מייצגת את הדעות או הערכים שלנו.

6.2.    תוכן UGC הנוצר על ידכם הנו בבעלותכם.. עם זאת, אינכם רשאים לעשות בו שימוש מסחרי ללא קבלת הסכמה. לשם כך דרושה לכם הסכמה שלנו, ולפי העניין, הסכמה של כל בעל זכויות ב-UGC (לדוגמה, חברת ההפצה של המשחק). הסיבה לכך היא שאופן היצירה והשיתוף של תוכן UGC פירושם שתוכן זה עשוי להיות מקושר לקניין רוחני השייך לנו או לאחרים. 

6.3.    כאשר הנכם משתפים תוכן UGC שאתם יצרתם:

6.3.1.    אנו עשויים להציג תוכן זה באתרי האינטרנט שלנו ובאתרי אינטרנט של החברות הקשורות שלנו.

6.3.2.   אנחנו או החברות הקשורות שלנו עשויים להציג תוכן זה במקומות אחרים, כגון ה-PlayStation Network.

6.3.3.   אנו והחברות הקשורות שלנו עשויים לבצע שינויים בתוכן ה-UGC שלכם ממגוון סיבות, ובכלל זה כדי להוסיף את כינוי הרשת שלכם (או את שמכם האמיתי אם תבחרו להשתמש בו) כדי שמשתמשים אחרים ידעו שהוא שייך לכם, כדי להבטיח שיוצג בצורה נאותה במכשירים אחרים וכן הלאה.

6.3.4.   משתמשים אחרים יכולים לנהל אינטראקציה עם תוכן זה ולבצע פעולות הקשורות אליו כגון הוספת תגובה, שינוי התוכן, מחיקתו או שיתופו.

6.3.5.אנו והחברות הקשורות שלנו עשויים:

6.3.5.1.   להעניק רישיון, למכור ולנצל באופן מסחרי אחר את תוכן ה-UGC שלכם (לדוגמה, מכירת מינויים כדי לקבל גישה לתוכן ה-UGC שלכם – לבדו או בשילוב עם תוכן UGC אחר);

6.3.5.2.   לקבל הכנסות מפרסום בקשר עם תוכן UGC;

6.3.5.3.ולהשתמש בתוכן ה-UGC שלך שלכם קידום מוצרים ושירותים; וכן

6.3.5.4.לשנות או למחוק את תוכן ה-UGC שלכם , אם הדבר נחוץ כדי לציית להוראות החוק או כדי לממש את הזכויות שלנו בכפוף לתנאי שימוש אלה.

6.4.אנו לא נשלם לכם עבור השימוש בתוכן ה-UGC שלכם כמתואר בסעיף 6.

6.5.שיתוף תוכן UGC מהווה הצהרה שלכם בפנינו שברשותכם כל הזכויות הנחוצות כדי לפרסם תוכן UGC זה ולהעניק את הזכויות המתוארות בסעיף 6 זה.

7.       כללי התנהגות

7.1.    עליכם לפעול על פי כללי ההתנהגות של PSN בכל התקשרות מולנו ומול משתמשים אחרים.בעת השימוש באתר זה, עליכם:

√ לקבל אחרים.

אתר זה נועד עבור כולם, ללא קשר לזהות מגדרית, נטייה מינית, גזע, מוצא אתני, לאום, צבע עור, מעמד הגירה, מצב חברתי וכלכלי, רמת השכלה, גודל, מצב משפחתי, אמונה פוליטית, דת ויכולת נפשית ופיזית או כל תכונה אחרת המשמשת אחרים כדי לתייג אחרים או כדי לזרוע מחלוקות בין קהילות.

☒ אין לעשות שימוש או לקדם תוכן הכולל דברי שנאה.

☒איןלאיים על אדם אחר, לפגוע בו או לגרום לו לחשש.

☒אין לנהוג בבריונות כלפי אחר או להטריד או לעקוב אחריו.

√ יש לנהוג ברגישות.יש לציית לחוק.

☒ איןלנהוג בוולגריות או בפוגענות.

☒ איןלעודד אחרים לפגוע בעצמם או באחר.

☒ איןלאיים בביצוע מעשים בלתי חוקיים, לתמוך בהם, לבצע או לעודד אותם.

☒ איןלהתחזות לאדם אחר.

☒ איןלהפר את פרטיותו של אדם אחר או להשמיץ אותו.

☒ איןiפגוע בקניין הרוחני של אחר.

√ יש לנהוג בסבלנות ובהתחשבות.יש לנהוג באדיבות.

זכרו שגם אתם הייתם חדשים פעם. באפשרותכם להפוך את חוויות הגיימינג והקהילה הראשונות לנעימות.

√ נהגו בכבוד.

אנו יודעים שלא ניתן להגיע להסכמה בין כולם, כל הזמן. הביעו את חוסר הסכמתכם באופן מכובד או פשוט עזבו את המקום.

√ שחקו בצורה קבוצתית.

עזרו אחד לשני. אם אתם מגלים נקודת תורפה ב-PSN או במוצר, ספרו לנו כדי שנוכל לתקן אותה, על מנת לשמור על הבטיחות שלכם, של אחרים ושל החברה שלנו.

☒ איןלהפריע לאחרים.

☒ איןלרמות.

☒ איןלנצל כל באג, תקלה, נקודות תורפה או מנגנון לא מכוון באתר, במוצרים או ב-PSN כדי להשיג יתרון.

☒ איןלשתף, לקנות, למכור, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לסחור, להעביר, לבצע דיוג או קציר של חשבונות או פרטי חשבונות כלשהם או הרשאות אחרות.

☒ איןלשלוח הודעות זבל לאדם אחר.

☒ איןלהעביר המלצות או הצעות לאנשי הקשר שלכם ללא הסכמתם.

☒ איןלהשתמש ב-PSN או בכל מוצר, או לשייך אותם, לפעילות מסחרית כלשהי.

☒ איןלעשות דבר הפוגע במוניטין של PSN או של PlayStation.

√ יש לנהוג בדיסקרטיות.הימנעו משפה ותכנים לא נאותים.

הדברים אותם אומרים ועושים באינטרנט משפיעים על אנשים אחרים ויש להם השלכות בעולם האמיתי. חשבו לפני פרסום של דבר כלשהו באינטרנט. זכרו שמידע המתפרסם באינטרנט יכול להתפשט ועשויים לצפות בו אנשים שלא ציפיתם שיצפו בו.

☒ איןלחשוף מידע אישי על אנשים אחרים או על עצמכם.הדבר הופך אותם ואתכם לפגיעים יותר. מידע אישי כולל מספרי טלפון, כתובות דוא"ל וכתובות פיזיות כמו ביתכם, בית הספר או המיקום הזמני שלכם.

☒ איןלשתף תמונות ארוטיות או פורנוגרפיות.

☒ איןלשתף תמונה כלשהי של אדם אחר ללא הסכמתו.

√ עזרו לנו להבטיח כי PlayStation הוא המקום הטוב ביותר לשחק בו.

השתמשו תמיד בהיגיון בריא ונהגו בנימוס. אם הבחנתם במישהו אחר המתנהג בצורה לא נאותה:

דווח לנו עליו באמצעות שימוש בכלי הדיווח על ההטרדה.אם הנכם משתמשים בכלי הדיווח על הטרדה הנגיש ביותר, תוכלו לשלוח לנו ראיות רלוונטיות כדי לסייע לנו להעריך את הדיווח שלכם. כמובן, משמעות הדבר היא שאחרים יכולים לדווח על הטרדה – גם עליכם ועל התוכן שלכם. למידע נוסף בנושא דיווח על הטרדה, בקרו ב-www.playstation.com/safety.

אם אתם מתקשרים איתם, הישארו רגועים ונהגו בכבוד.שמשו דוגמה אישית ואל תפרו תנאים אלה גם אתם.

√ נהגו על פי הכללים הספציפיים לכל מוצר.

8.       זמינות

8.1.    אין אנו מתחייבים שהאתר שלנו, או כל תוכן הנכלל בו, יהיו תמיד זמינים או שיהיו זמינים באופן רציף. אנו שומרים את הזכות לשנות, להשהות או להסיר כל תוכן מהאתר שלנו, להשהות את גישתכם לאתר שלנו, או להפסיק את פעילות האתר או תכונה באתר בכל זמן ללא התראה מראש.

8.2.    עליכם להימנע מגרימת נזק, הפרעה או שיבוש הגישה לאתר שלנו או לתכנים שלו, וכן להימנע מכל פעולה שעלולה לשבש את פעולתו או להפריע לגישתו של אדם אחר לאתר שלנו או לתכנים שלו.  עליכם להימנע משימוש באתר או בתכנים שלו בכל אופן הנוגד את החוק או גורם לפגיעה ב-SIEE, החברות הקשורות שלנו, או כל אדם אחר.

9.       קישורים לאתרים אחרים

9.1.    לא אישרנו או בדקנו כל אתרי צד שלישי המקושרים לאתרי האינטרנט שלנו ואיננו נושאים באחריות או חבות בכל צורה לגבי התוכן שלהם. השימוש שלכם באתרי צד שלישי יהיה כפוף לתנאים והתניות של אתרים אלו.

10.     הזכויות שלכם והחבות שלנו

10.1כצרכן, יתכן עומדות לרשותכם זכויות על פי החוקים החלים המתאימים שלא ניתן להחריגן, להגבילן או לשנותן. זכויות אלה גוברות על כל דבר הרשום בתנאים אלה, לרבות סעיף 10 זה.

10.2.אם הנכם צרכנים, תנאים אלה אינם:

10.2.1.משפיעים על ערבויות או הוראות אחריות כלשהן העומדות לרשותכם על פי חוק במסגרת החוקים החלים המתאימים (כגון זכויותיכם במקרה של מוצר פגום);

10.2.2.מחריגים או מגבילים את חבותנו בכל מקרה של מוות או פציעה גופנית שנגרמו עקב רשלנות שלנו או הרשלנות של העובדים, הסוכנים או קבלני המשנה שלנו;

10.2.3.מחריגים או מגבילים את חבותנו בכל מקרה של מרמה או מצג שווא שקרי; או

10.2.4.מחריגים או מגבילים את חבותנו בכל דרך, אלא אם הורשינו לפעול כך על פי החוקים המקומיים החלים במיקומכם.

10.3.אם הנכם צרכנים, בכפוף לסעיפים 10.1 ו-10.2, החבות שלנו כלפיכם מוגבלת ל-100 לירות שטרלינג (או שווה הערך במטבע המקומי).

10.4.ככל שאתם משתמשים באתר שלנו שלא כצרכנים:

10.4.1.  אין אנו מגבילים את החבות שלנו במקרה של (א) מוות או פציעה גופנית עקב רשלנות שלנו או רשלנות של העובדים, הסוכנים או קבלני המשנה שלנו; (ב) מעשה מרמה או מצג שווא שקרי מצדנו; (ג) כל חבות שלא ניתן להגבילה או להחריגה על פי החוקים המקומיים החלים.

10.4.2.  בכפוף לסעיף 10.4.1, אנו מתנערים מכל חבות עבור (א) אובדן הכנסה; (ב) אובדן מכירות או פעילות עסקית; (ג) אובדן הסכמים או חוזים; (ד) אובדן חסכונות צפויים; (ה) אובדן או השחתת התוכנה; (ו) נתונים או מידע; (ז) אובדן או נזק למוניטין; ו-(ח) כל הפסד או אובדן עקיף או תוצאתי.

10.4.3   בכפוף לסעיף 10.4.1, החבות הכוללת שלנו כלפיכם במסגרת תנאים אלה או בקשר אליהם, אם על פי חוזה, נזק (לרבות רשלנות), הפרת חובה חוקית או במסגרת אחרת, לא תעלה על 100 לירות שטרלינג (או שווה הערך במטבע המקומי).

10.5.  כפי שמתואר בסעיף 3.2, לעיל, תנאי השירות של PSNחלים על רכישות המבוצעות באתר זה.  לפיכך, ההגבלות והחרגות החבות המתוארים בתנאי השירות של PSN(ולא אלו המפורטים בסעיף 10 זה) יחולו על כל חבות העולה כתוצאה מאספקת מוצרים אליכם באתר זה.

11.החוק החל, סמכות וזכויות צדדים שלישיים

11.1.אם הנכם משתמשים באתר זה כצרכנים:

11.1.1.  תנאים אלה, כל חוזה הנכרת בהתאם להם וכל מחלוקת כלשהי העשויה להתגלות בינינו בקשר להם יוסדרו וייקבעו על פי חוקי אנגליה וויילס. אך תזכו גם להגנה נוספת של החוקים המחייבים של המדינה בה אתם מתגוררים. החוקים המחייבים של המדינה בה אתם מתגוררים יזכו לעדיפות על פני חוקי אנגליה וויילס.

11.1.2.  באפשרותנו לאכוף תנאי שימוש אלה בבית משפט של המדינה בה אתם מתגוררים.

11.1.3.  באפשרותכם לאכוף תנאי שימוש אלה בבית משפט של המדינה בה אתם מתגוררים, או במקום בו רשומה החברה שלנו. 

11.2.ככל שאתם משתמשים באתר שלנו שלא כצרכנים:

11.2.1.תנאים אלה, כל חוזה הנכרת בהתאם להם וכל מחלוקת כלשהי העשויה להתגלות בינינו בקשר להם יוסדרו וייקבעו על פי חוקי אנגליה וויילס; וכן

11.2.2.בתי המשפט של אנגליה וויילס יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית.